Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Eva Pettersson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Eva Pettersson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Eva Pettersson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Eva Pettersson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om utvärdering av folkbildningen (U 2001:06) [ Avslutad 2004 ] [ Assistent ]
Utredningen om utvärdering av folkbildningen (U 2001:06)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-09-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:74
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:94 Folkbildningens särart?
SOU 2003:108 Folkbildningen och integration
SOU 2003:112 Deltagares upplevelse av folkbildningen
SOU 2003:125 Fyra rapporter om folkbildningen
SOU 2004:8 Folkbildning och lärande med IKT-stöd
SOU 2004:30 Folkbildning i brytningstid - en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor
Medverkande :
Särskild utredare : Gerd Engman, landshövding, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-17
Expert : Toni Eriksson, kulturchef, fr.o.m. 2002-09-03 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Staffan Larsson, professor, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Kerstin Rydbeck, filosofie doktor, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Kerstin Svensson, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Roger Säljö, professor, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Louise Waldén, filosofie doktor, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Ants Viirman, sektionschef, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Filip Wijkström, docent, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Gudrun Wikström, avdelningschef, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Keneth Wising, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Johanna Åfreds, utredare, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2002-09-02
Sekreterare : Anders Ekman, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-31
Sekreterare : Alvar Svensson, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2004-03-21
Assistent : Eva Pettersson, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2001:74 Utvärdering av folkbildningen

Delegationen för utbildning utan timplan i grundskolan (U 1999:08) [ Avslutad 2005 ] [ Assistent ]
Delegationen för utbildning utan timplan i grundskolan (U 1999:08)
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-11-18
Direktiv för delegationen, se dir. 1999:90, dir. 2003:173 och dir. 2005:38
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:35 Utan timplan - med målen i sikte - delbetänkande
SOU 2005:101 Utan timplan - för målinriktat lärande - slutbetänkande från Timplanedelegationen
SOU 2005:102 Utan timplan - forskning och utvärdering - En antologi från Timplanedelegationen
Medverkande :
Ordförande : Ingrid Lindskog, kansliråd, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2004-10-31
Ordförande : Eva Wallberg, kansliråd, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Ann Carlson Ericsson, avdelningschef, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2001-02-19
Ledamot : Ragnar Eliasson, stabschef, fr.o.m. 2005-06-08 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Louise Fernstedt, sektionschef, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Ingemar Gullstam, enhetschef, fr.o.m. 2003-09-22 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Lars Hallenberg, verksamhetschef, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2001-03-25
Ledamot : Ann-Christin Larsson, fr.o.m. 2000-12-18 t.o.m. 2002-10-06
Ledamot : Monica Lundström, rektor, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Maud Molander, ombudsman, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Marianne Svanheim, utbildningsråd, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2004-03-30
Ledamot : Marie Säll, avdelningschef, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-12-17
Ledamot : Magnus Wallerå, ombudsman, fr.o.m. 2002-10-07 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Ewa Wiklund Jonsson, utvecklingsledare, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Jan-Erik Östmar, undervisningsråd, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2005-06-07
Sakkunnig : Ragnar Eliasson, skolråd, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2005-06-07
Sakkunnig : Annika Falkenborn, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2001-10-16 t.o.m. 2004-10-31
Sakkunnig : Annica Lindblom, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2001-10-16
Sakkunnig : Anna Skeppstedt, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2005-12-31
Sakkunnig : Jan-Erik Östmar, undervisningsråd, fr.o.m. 2005-06-08 t.o.m. 2005-12-31
Sekreterare : Sofia Larsson, sekreterare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2004-03-30
Sekreterare : Eva Wallberg, kansliråd, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2004-10-31
Sekreterare : Therese Wallqvister, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-08-20
Sekreterare : Anna Wolrath, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2005-11-30
Bitr. sekreterare : Annika Andersson, fr.o.m. 2000-08-28 t.o.m. 2003-01-17
Assistent : Eva Pettersson, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2004-09-30
Assistent : Sonia Redondo Benjaminson, fr.o.m. 2004-11-08 t.o.m. 2005-06-30
Assistent : Malin William-Olsson, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2005-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om Fler svenska TV-program av god kvalitet (Ku 1997:03) [ Avslutad 1997 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om Fler svenska TV-program av god kvalitet (Ku 1997:03)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1997:28.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:172 Bidrag till fri svensk TV-produktion - slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Leif Furhammar, professor, fr.o.m. 1997-02-24 t.o.m. 1997-12-01
Expert : Lena Hjelmtorp, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-09-24
Sekreterare : Eva Pettersson, fr.o.m. 1997-03-24
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:172 Bidrag till fri svensk TV-produktion [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman