Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Delegationen för utbildning utan timplan i grundskolan (U 1999:08)

Offentlig utredning under Utbildnings- och kulturdepartementet (tillsatt av Utbildningsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Delegationen för utbildning utan timplan i grundskolan (U 1999:08) [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Utbildnings- och kulturdepartementet (tillsatt av Utbildningsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 25 st. ♀ 20 ♂ 5 ) :

Ingrid Lindskog  []  ( Ordförande )
Eva Wallberg  []  ( Sekreterare )
Ann Carlson Ericsson  []  ( Ledamot )
Ragnar Eliasson  []  ( Sakkunnig )
Louise Fernstedt  []  ( Ledamot )
Ingemar Gullstam  []  ( Ledamot )
Lars Hallenberg  []  ( Ledamot )
Ann-Christin Larsson  []  ( Ledamot )
Monica Lundström  []  ( Ledamot )
Maud Molander  []  ( Ledamot )
Marianne Svanheim  []  ( Ledamot )
Marie Säll  []  ( Ledamot )
Magnus Wallerå  []  ( Ledamot )
Ewa Wiklund Jonsson  []  ( Ledamot )
Jan-Erik Östmar  []  ( Sakkunnig )
Annika Falkenborn  []  ( Sakkunnig )
Annica Lindblom  []  ( Sakkunnig )
Anna Skeppstedt  []  ( Sakkunnig )
Sofia Larsson  []  ( Sekreterare )
Therese Wallqvister  []  ( Sekreterare )
Anna Wolrath  []  ( Sekreterare )
Annika Andersson  []  ( Bitr. sekreterare )
Eva Pettersson  []  ( Assistent )
Sonia Redondo Benjaminson  []  ( Assistent )
Malin William-Olsson  []  ( Assistent )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Delegationen för utbildning utan timplan i grundskolan (U 1999:08)


Beteckning : U 1999:08
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-13
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-18
Direktiv för delegationen, se dir. 1999:90, dir. 2003:173 och dir. 2005:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Lindskog, Ingrid, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2004-10-31
Ordförande : Wallberg, Eva, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Carlson Ericsson, Ann, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2001-02-19
Ledamot : Eliasson, Ragnar, fr.o.m. 2005-06-08 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Fernstedt, Louise, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Gullstam, Ingemar, fr.o.m. 2003-09-22 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Hallenberg, Lars, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2001-03-25
Ledamot : Larsson, Ann-Christin, fr.o.m. 2000-12-18 t.o.m. 2002-10-06
Ledamot : Lundström, Monica, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Molander, Maud, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Svanheim, Marianne, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2004-03-30
Ledamot : Säll, Marie, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-12-17
Ledamot : Wallerå, Magnus, fr.o.m. 2002-10-07 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Wiklund Jonsson, Ewa, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-31
Ledamot : Östmar, Jan-Erik, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2005-06-07
Sakkunnig : Eliasson, Ragnar, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2005-06-07
Sakkunnig : Falkenborn, Annika, fr.o.m. 2001-10-16 t.o.m. 2004-10-31
Sakkunnig : Lindblom, Annica, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2001-10-16
Sakkunnig : Skeppstedt, Anna, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2005-12-31
Sakkunnig : Östmar, Jan-Erik, fr.o.m. 2005-06-08 t.o.m. 2005-12-31
Sekreterare : Larsson, Sofia, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2004-03-30
Sekreterare : Wallberg, Eva, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2004-10-31
Sekreterare : Wallqvister, Therese, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-08-20
Sekreterare : Wolrath, Anna, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2005-11-30
Bitr. sekreterare : Andersson, Annika, fr.o.m. 2000-08-28 t.o.m. 2003-01-17
Assistent : Pettersson, Eva, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2004-09-30
Assistent : Redondo Benjaminson, Sonia, fr.o.m. 2004-11-08 t.o.m. 2005-06-30
Assistent : William-Olsson, Malin, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2005-12-31

Rapporter

SOU 2004:35Utan timplan – med målen i sikte – delbetänkande
SOU 2005:101Utan timplan – för målinriktat lärande – slutbetänkande från Timplanedelegationen
SOU 2005:102Utan timplan – forskning och utvärdering – En antologi från Timplanedelegationen

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman