Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2003:112 Deltagares upplevelse av folkbildning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2003:112 Deltagares upplevelse av folkbildning ( 377 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om utvärdering av folkbildningen (U 2001:06) [ Avslutad 2004 ]

Utredningen om utvärdering av folkbildningen (U 2001:06)


Beteckning : U 2001:06
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-07
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-09-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:74
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Engman, Gerd, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-17
Expert : Eriksson, Toni, fr.o.m. 2002-09-03 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Larsson, Staffan, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Rydbeck, Kerstin, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Svensson, Kerstin, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Säljö, Roger, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Waldén, Louise, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Viirman, Ants, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Wijkström, Filip, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Wikström, Gudrun, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Wising, Keneth, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-15
Expert : Åfreds, Johanna, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2002-09-02
Sekreterare : Ekman, Anders, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-31
Sekreterare : Svensson, Alvar, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2004-03-21
Assistent : Pettersson, Eva, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2004-03-31

Rapporter

SOU 2003:94Folkbildningens särart?
SOU 2003:108Folkbildningen och integration
SOU 2003:112Deltagares upplevelse av folkbildningen
SOU 2003:125Fyra rapporter om folkbildningen
SOU 2004:8Folkbildning och lärande med IKT-stöd
SOU 2004:30Folkbildning i brytningstid – en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 15 st. ♀ 7 ♂ 8 )

Gerd Engman  [] ( Särskild utredare )
Toni Eriksson  [] ( Expert )
Staffan Larsson  [] ( Expert )
Kerstin Rydbeck  [] ( Expert )
Kerstin Svensson  [] ( Expert )
Roger Säljö  [] ( Expert )
Louise Waldén  [] ( Expert )
Ants Viirman  [] ( Expert )
Filip Wijkström  [] ( Expert )
Gudrun Wikström  [] ( Expert )
Keneth Wising  [] ( Expert )
Johanna Åfreds  [] ( Expert )
Anders Ekman  [] ( Sekreterare )
Alvar Svensson  [] ( Sekreterare )
Eva Pettersson  [] ( Assistent )
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2001:74 Utvärdering av folkbildningen

Andra betänkanden av utredningen ( 5 st. SOU ) :

Betänkandet är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela betänkandet.

Omslaget till SOU 2003:112

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman