Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Catrin Tidström

Sök kontaktuppgifter till Catrin Tidström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Catrin Tidström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Catrin Tidström medverkat i ( 8 st. ):

Kommittén för samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier (N 2018:04) [ Pågående ] [ Expert ]
Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) (N 2018:04)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-08-16
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:85
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:53 Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning
Medverkande :
Ordförande : Jon Simonsson, departementsråd, fr.o.m. 2018-10-01
Ledamot : Charlotte FoU Brogren Karlberg, direktör, fr.o.m. 2018-12-18
Ledamot : Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi, fr.o.m. 2018-12-18
Ledamot : Antje Jackelén, ärkebiskop, fr.o.m. 2018-12-18 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot : Rikard Jermsten, generaldirektör, fr.o.m. 2018-12-18
Ledamot : Ulla Sandborg, generaldirektör, fr.o.m. 2020-09-15
Ledamot : Kristina Svahn Starrsjö, justitieråd, fr.o.m. 2018-12-18
Ledamot : Erik Thedéen, generaldirektör, fr.o.m. 2018-12-18
Expert : Theodor Andersson, omvärldsanalytiker, fr.o.m. 2020-04-17
Expert : Emilie Anér, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-07-18
Expert : Jenny Carlsson Kraft, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-07-18
Expert : Enrico Deiaco, avdelningschef, fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2019-10-24
Expert : Petra Forslid, kansliråd, fr.o.m. 2019-07-18
Expert : Jacob Gramenius, senior rådgivare, fr.o.m. 2019-07-18
Expert : Jakob Hellman, handläggare, fr.o.m. 2019-07-18
Expert : Pia Högset, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-07-18
Expert : Björn Langbeck, industriell rådgivare, fr.o.m. 2019-07-18
Expert : Philip Levin, jurist, fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2020-04-16
Expert : Fredrik Sandberg, kansliråd, fr.o.m. 2019-10-25
Expert : Linda Stridsberg, ämnesråd, fr.o.m. 2019-07-18
Expert : Peter Svensson, analytiker, fr.o.m. 2019-10-25
Expert : Catrin Tidström, ämnesråd, fr.o.m. 2019-07-18
Expert : Jonas Widell, rättssakkunnig, fr.o.m. 2019-07-18
Huvudsekreterare : Anna Fridén, fr.o.m. 2019-01-21
Sekreterare : Pernilla Fexdal, administrativ assistent, fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2020-04-30
Sekreterare : Helena Forsaeus, fr.o.m. 2019-02-01
Sekreterare : Charlotte Hall, fr.o.m. 2019-01-07
Sekreterare : Stefan Hultqvist, fr.o.m. 2019-08-12 t.o.m. 2020-08-16
Sekreterare : Annika Palm, fr.o.m. 2020-09-01
Sekreterare : Alexander Wall, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-12-10 t.o.m. 2019-06-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2020:53 Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om självkörande fordon på väg (N 2015:07) [ Avslutad 2018 ] [ Huvudsekreterare ]

Utredningen om självkörande fordon på väg (N 2015:07)


Beteckning : N 2015:07
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2018-08-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:114 och dir. 2017:110
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bjelfvenstam, Jonas, fr.o.m. 2015-11-26 t.o.m. 2018-03-08
Expert : Broms, Susanna, fr.o.m. 2015-12-01
Expert : Eneman, Cecilia, fr.o.m. 2016-06-01 t.o.m. 2017-03-05
Expert : Jansson, Stefan, fr.o.m. 2017-03-06
Expert : Kraft, Maria, fr.o.m. 2015-12-01
Expert : Malmstig, Jonas, fr.o.m. 2015-12-01
Expert : Skåninger, Marie, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-05-31
Expert : Stenlund, Olof, fr.o.m. 2015-12-01
Expert : Tidström, Catrin, fr.o.m. 2015-12-01
Expert : Tilegrim, Joanna, fr.o.m. 2016-06-01
Expert : Zarghampour, Hamid, fr.o.m. 2015-12-01
Huvudsekreterare : Tidström, Carin, fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-03-21
Huvudsekreterare : Wikström, Ann-Cathrine, fr.o.m. 2015-12-07 t.o.m. 2016-04-17
Sekreterare : Andersson, Kristina, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-03-08
Sekreterare : Andersson, Peter, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-30
Sekreterare : Andersson, Ulf, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-04-30
Sekreterare : Ivehammar, Pernilla, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-30

Rapporter

SOU 2016:28Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet
SOU 2018:16Vägen till självkörande fordon – introduktion, Del 1 + Del 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:28 Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor (N 2013:03) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor (N 2013:03)


Beteckning : N 2013:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-26
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-06-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:65
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Fransson, Johan, fr.o.m. 2013-06-13 t.o.m. 2014-12-16
Expert : Anderzén, Åsa, fr.o.m. 2013-09-25 t.o.m. 2014-12-16
Expert : Bäckstrand, Jonas, fr.o.m. 2013-09-25 t.o.m. 2014-12-16
Expert : Frank, Monika, fr.o.m. 2013-09-25 t.o.m. 2014-12-16
Expert : Hedberg, Olof, fr.o.m. 2013-09-25 t.o.m. 2014-12-16
Expert : Hellström, Daniel, fr.o.m. 2013-09-25 t.o.m. 2014-12-16
Expert : Lemoine, Karolina, fr.o.m. 2014-05-14 t.o.m. 2014-12-16
Expert : Stiglund, Annelie, fr.o.m. 2013-09-25 t.o.m. 2014-05-13
Expert : Tidström, Catrin, fr.o.m. 2013-09-25 t.o.m. 2014-12-16
Sekreterare : Elfving, Lars, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-12-16
Sekreterare : Toll, Åsa, fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2014-12-31

Rapporter

SOU 2014:24Olycksregister och djupstudier på transportområdet
SOU 2014:82Nya bestämmelser om säkerhetsutredningen av olyckor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:65 Översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]
Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-10-18
I propositionen God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249) aviserar regeringen sin avsikt att tillsätta ett nationellt råd för en god och jämlik hälsa, och att ett ANDT-råd då bör ingå i detta eftersom det nya rådet bör ansvara för samtliga målområden inom folkhälsopolitiken.
Medverkande :
Ordförande : Martin Färnsten, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Elisabet Aldenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Per Aldskogius, kansliråd, fr.o.m. 2010-08-25
Ledamot : Gunilla Bergerén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Malin Bohlin, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2010-08-24
Ledamot : Sophia Bongiorno, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Gudrun Dahlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Lars Darin, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Henrik Elmefur, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Monica Falck, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Klara Granat, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Annika Hellewell, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Rolf Höijer, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Sofia Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Ulrika Lindblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Mikael Lindman, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Zuzanna Litwicka, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Ralf Löfstedt, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Henrik Moberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-16
Ledamot : Maria Renström, ämnesråd, fr.o.m. 2009-02-16
Ledamot : Peter Scharmer, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Karin Sjöberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-09-01
Ledamot : Catrin Tidström, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Anna Varg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-18
Ledamot : Richard Vesterberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Karolina Wieslander, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Mikael Wolfbrandt, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Per-Erik Yngwe, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Marie Åkhagen, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-05-17
Sekreterare : Susanne Kuritzén, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om alkolås till dömda rattfyllerister m.m. (N 2007:12) [ Avslutad 2008 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om alkolås till dömda rattfyllerister m.m. (N 2007:12)


Beteckning : N 2007:12
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-11
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:157
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Åkesson, Ingvar, fr.o.m. 2007-12-19 t.o.m. 2008-10-01
Sakkunnig : Ragell, Jonas, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-10-01
Sakkunnig : Tidström, Catrin, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-10-01
Expert : Bergqvist, Åsa, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-10-01
Expert : Edlund, Tord, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-10-01
Expert : Kers, Sarah, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-10-01
Expert : Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-10-01
Expert : Åsgrim, Leif, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-10-01
Sekreterare : Hagman, Johanna, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-10-01

Rapporter

SOU 2008:84Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:84 Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av körkortsförfattningarna m.m. (N 2006:16) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av körkortsförfattningarna m.m. (N 2006:16)


Beteckning : N 2006:16
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-10
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:119, dir. 2007:128, dir. 2008:76 och dir. 2009:3
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hansson, Björn, fr.o.m. 2006-12-19 t.o.m. 2009-01-20
Expert : Clerton, Ulrica, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert : Dahlin, Britt, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert : Hagström, Louise, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert : Magnusson, Bengt, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert : Ragell, Jonas, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert : Römbo, Eva, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert : Tidström, Catrin, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Sekreterare : Kållberg, Maria, fr.o.m. 2008-04-07 t.o.m. 2009-01-29
Sekreterare : Römbo, Eva, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-04-30

Rapporter

SOU 2007:33Släpvagnskörning med B-körkort – när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas
SOU 2008:130En reformerad körkortslagstiftning. Genomförandet av tredje körkortsdirektivet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 2003:08) om förarbevis för moped klass 1 och för terrängskoter [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2003:08) om förarbevis för moped klass 1 och för terrängskoter


Beteckning : N 2003:08
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-20
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-09-11
Direktiv för utredingen, se dir. 2003:105
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nilsson, Valter, fr.o.m. 2003-09-15 t.o.m. 2005-06-15
Expert : Ahlén, Fredrik, fr.o.m. 2003-10-31 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Dahlin, Britt, fr.o.m. 2003-10-31 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Karlsson, Bengt, fr.o.m. 2003-10-31 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Matsson, Hans, fr.o.m. 2003-10-31 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Ottosson, Charlotte, fr.o.m. 2003-11-03 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Tidström, Catrin, fr.o.m. 2003-10-31 t.o.m. 2004-11-02
Expert : Werkström, Ingar, fr.o.m. 2003-10-31 t.o.m. 2005-05-31
Sekreterare : Römbo, Eva, fr.o.m. 2003-09-22 t.o.m. 2005-06-06

Rapporter

SOU 2005:45Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:45 Säkra förare, på moped, snöskoter och terränghjuling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 2002:10) om översyn av kommunernas administration av lokala trafikföreskrifter m.m. [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2002:10) om översyn av kommunernas administration av lokala trafikföreskrifter m.m.


Beteckning : N 2002:10
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-10
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-05-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:71
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nilsson, Valter, fr.o.m. 2002-06-10 t.o.m. 2003-12-12
Expert : Ahlén, Fredrik, fr.o.m. 2002-06-18 t.o.m. 2003-12-12
Expert : Ahlman, Lars, fr.o.m. 2002-06-18 t.o.m. 2003-12-12
Expert : Cederlund, Klara, fr.o.m. 2002-06-18 t.o.m. 2002-12-15
Expert : Höök, Johan, fr.o.m. 2002-12-16 t.o.m. 2003-05-11
Expert : Linde, Helena, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2003-12-12
Expert : Svedberg, Åke, fr.o.m. 2002-06-18 t.o.m. 2003-12-12
Expert : Tidström, Catrin, fr.o.m. 2002-06-18 t.o.m. 2003-12-12
Sekreterare : Magnusson, Lars, fr.o.m. 2002-08-12 t.o.m. 2003-12-12

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:119 Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman