: : :

Medverkande i utredning : Catherine Kotake

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Catherine Kotake

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Catherine Kotake medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02)


Beteckning : N 2013:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:46, dir. 2013:88, dir. 2014:52 och 2014:160
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Alexandersson, Gunnar, fr.o.m. 2013-05-08 t.o.m. 2015-12-23
Sakkunnig : Andersson, Ulf, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Sakkunnig : Pettersson, Christer, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Ankner, Stig-Arne, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Axelsson, Christina, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Boholm, Karolina, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Celinska, Katarina, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Eriksson, Lena, fr.o.m. 2014-09-15 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Hallman, Åke, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Hultén, Staffan, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Karlsson, Susanne, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Kjörrefjord, Ole, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Kotake, Catherine, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-09-14
Expert : Lundin, Ulf, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Mårtensson, Cecilia, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Strand, Conny, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Svensson Smith, Karin, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Westerberg, Björn, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Vierth, Inge, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-12-23
Expert : Wiman, Christel, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2015-08-31
Sekreterare : Andersson, Helena, fr.o.m. 2014-09-15 t.o.m. 2015-12-23
Sekreterare : Andersson, Kristina, fr.o.m. 2015-06-15 t.o.m. 2015-12-23
Sekreterare : Dahlborg, Lennart, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-04-30
Sekreterare : Hellsvik, Lars, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Lundström, Anders, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2015-12-23
Sekreterare : Rova, Ellen, fr.o.m. 2015-08-01 t.o.m. 2015-12-23
Sekreterare : Tysklind, Åsa, fr.o.m. 2013-08-05 t.o.m. 2016-01-17

Rapporter

SOU 2013:83En enkel till framtiden?
SOU 2015:42Koll på anläggningen
SOU 2015:110En annan tågordning – bortom järnvägsknuten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:83 En enkel till framtiden? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2015:42 Koll på anläggningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2015:110 En annan tågordning – bortom järnvägsknuten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
ITS-rådet (N 2010:06) [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]

ITS-rådet (N 2010:06)


Beteckning : N 2010:06
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:67
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Rode, Hans, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Brogren, Charlotte, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Darin, Lars, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Ekman, Lars-Bertil, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Eriksson, Ingrid, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2010-12-06
Ledamot : Erixon, Lena, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Glasare, Gunilla, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Henningsson, Samuel, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Höök, Birger, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Ivarsson, Thomas, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Jernbäcker, Lars, fr.o.m. 2010-12-07 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Karlsson, Caroline, fr.o.m. 2011-08-22 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Karlsson, Christer, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Klasén, Lena, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2010-12-06
Ledamot : Knutsson, Anna, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Kotake, Catherie, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Larsson, Anders, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Levin, Jessica, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Lumsden, Kent, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Lundgren, Mari-Louise, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Marby, Göran, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Ottosson, Caroline, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Rosengren, Lars-Göran, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Scheibe Lorentzi, Anette, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Sund, Charlotta, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Värbrand, Peter, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Wärebom-Schultz, Charlotte, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Zetterdahl, Ann-Catrine, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31

Rapporter

Rapport 2012Dnr N2012/6309/TE
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:67 Inrättande av ett ITS-råd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman