: : :

Medverkande i utredning : Carina Knorpp

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Carina Knorpp

Utredning som Carina Knorpp medverkat i:

Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter (M 2015:03) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter (M 2015:03)


Beteckning : M 2015:03
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2017-04-03
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-08-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:85
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eilemar, Birgitta, fr.o.m. 2015-08-06 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Black-Samuelson, Sanna, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Brinkman, Örjan, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Dirke, Maria, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Edvardsson Björnberg, Karin, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Eksvärd, Jan, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Hofvander, Per, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Ivarsson, Kjell, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Josefsson, Melanie, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Karlsson, Mikael, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Kihlstrand, Anneli, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Knorpp, Carina, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Nyman, Marie, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Olofsson, Kristina, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Petterson, Johan, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Treschow, Anna, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Vamling, Kristofer, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Sekreterare : Ström, Heléne, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-02-29

Rapporter

SOU 2016:22Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige
Källa : Sveriges riksdag

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman