Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter (M 2015:03)

Offentlig utredning under Miljö- och energidepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter (M 2015:03) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Miljö- och energidepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 11 ♂ 7 ) :

Birgitta Eilemar  []  ( Särskild utredare )
Sanna Black-Samuelson  []  ( Expert )
Örjan Brinkman  []  ( Expert )
Maria Dirke  []  ( Expert )
Karin Edvardsson Björnberg  []  ( Expert )
Jan Eksvärd  []  ( Expert )
Per Hofvander  []  ( Expert )
Kjell Ivarsson  []  ( Expert )
Melanie Josefsson  []  ( Expert )
Mikael Karlsson  []  ( Expert )
Anneli Kihlstrand  []  ( Expert )
Carina Knorpp  []  ( Expert )
Marie Nyman  []  ( Expert )
Kristina Olofsson  []  ( Expert )
Anna Treschow  []  ( Expert )
Kristofer Vamling  []  ( Expert )
Heléne Ström  []  ( Sekreterare )
Johan Pettersson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter (M 2015:03)


Beteckning : M 2015:03
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2017-04-03
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-08-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:85
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eilemar, Birgitta, fr.o.m. 2015-08-06 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Black-Samuelson, Sanna, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Brinkman, Örjan, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Dirke, Maria, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Edvardsson Björnberg, Karin, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Eksvärd, Jan, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Hofvander, Per, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Ivarsson, Kjell, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Josefsson, Melanie, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Karlsson, Mikael, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Kihlstrand, Anneli, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Knorpp, Carina, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Nyman, Marie, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Olofsson, Kristina, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Petterson, Johan, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Treschow, Anna, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Vamling, Kristofer, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-02-29
Sekreterare : Ström, Heléne, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-02-29

Rapporter

SOU 2016:22Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman