Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02) [ Avslutad 2020 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 8 ♂ 3 ) :

Alf Karlsson  []  ( Särskild utredare )
Martin Fröberg  []  ( Sekreterare )
Anna Aminoff  []  ( Expert )
Fredrika Cruce  []  ( Expert )
Carina Knorpp  []  ( Expert )
Gerd Mörck  []  ( Expert )
Maria Olofsson  []  ( Expert )
Anders Sigeman  []  ( Expert )
Sara Stenberg  []  ( Expert )
Linda Stridsberg  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-10-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:72
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:59 Innovation som drivkraft - från forskning till nytta
Medverkande :
Särskild utredare : Alf Karlsson, f.d. statssekreterare, fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-10-16
Sekreterare : Martin Fröberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2020-10-16
Expert : Anna Aminoff, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-05-27
Expert : Fredrika Cruce, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-05-28 t.o.m. 2020-09-29
Expert : Kristina Ingemarsdotter Persson, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-05-27
Expert : Carina Knorpp, ämnesråd, fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-09-29
Expert : Gerd Mörck, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-28 t.o.m. 2020-09-29
Expert : Maria Olofsson, ämnesråd, fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-09-29
Expert : Anders Sigeman, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-09-29
Expert : Sara Stenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-09-29
Expert : Linda Stridsberg, ämnesråd, fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-09-29

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman