Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Bo Jordin

Sök kontaktuppgifter till Bo Jordin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Bo Jordin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bo Jordin medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen (UD 2002:05) Mottagandevillkor för asylsökande [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]
Utredningen (UD 2002:05) Mottagandevillkor för asylsökande
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-01-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:11
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Utredare : Mats Melin, regeringsråd, fr.o.m. 2003-02-01
Expert : Anders Ahlqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Åsa Carlander, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Sebastian Hetesi, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-14 t.o.m. 2003-08-31
Expert : Bo Jordin, primärvårdsråd, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Ewa Lidström, expert, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Clas Lind, expert, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Eva Lithander, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Johanna Lithman Sola, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-09-01
Expert : Gunnar Sallstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Marianne Wikman Ahlberg, kansliråd, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Stig Wintzer, utredare, fr.o.m. 2003-02-14
Sekreterare : Erik Stenström, verksjurist, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2003-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2003:11 Mottagandevillkor för asylsökande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:89 EG-rätten och mottagandet av asylsökande [ pdf |Paragraftecken ]
Dentalmaterialutredningen – vård och bemötande (S 2002:09) [ Avslutad 2003 ] [ Sakkunnig ]
Dentalmaterialutredningen - vård och bemötande (S 2002:09)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-04-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:60 och dir. 2002:132
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:76 Ohälsa till följd av tandfyllningsmaterial. Särskilda medel för kunskapsutveckling
SOU 2003:53 Dentala material och hälsa
Medverkande :
Särskild utredare : Helena Starup, generaldirektör, fr.o.m. 2002-04-25
Sakkunnig : Mariana Blixt, tandläkare, fr.o.m. 2002-08-16
Sakkunnig : Bo Jordin, primärvårdsråd, fr.o.m. 2002-08-16
Sakkunnig : Viktoria Ljung, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-08-16
Sakkunnig : Christer Malmström, tandläkare, fr.o.m. 2002-08-16
Sakkunnig : Helena Santesson Kurti, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-08-16
Sakkunnig : Lars Sjödin, övertandläkare, fr.o.m. 2002-08-16
Expert : Bengt Järvholm, professor, fr.o.m. 2002-08-21
Expert : Magnus Nylander, docent, fr.o.m. 2002-08-21
Sekreterare : Ann-Marie Lidmark, fr.o.m. 2002-08-05 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare : Ann-Kristin Myrman, fr.o.m. 2002-08-28 t.o.m. 2003-06-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:76 Ohälsa till följd av tandfyllningsmaterial [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2003:53 Dentala material och hälsa [ pdf |Paragraftecken ]
Arbetsgruppen med uppgift att koordinera gemensamma nationella insatser inom området telemedicin (S 2000:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen med uppgift att koordinera gemensamma nationella insatser inom området telemedicin (S 2000:B)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-11-16
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2002:3 Vård ITiden - strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbryggande vård
Medverkande :
Ordförande : Håkan Eriksson, professor, leg. läk., fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Bo Beckström, projektledare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Ingolf Berg, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Ann Hedberg Balkå, förbundssekreterare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Bo Jordin, projektledare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Leif Karlsson, projektledare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Sven-Olof Karlsson, landstingsdirektör, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Bengt Lundberg, utredare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Silas Olsson, nationell expert
Sekreterare : Sandra Ognjanovic, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-04-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (S 1995:12) om ersättning till privata vårdgivare [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Utredningen (S 1995:12) om ersättning till privata vårdgivare
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:150.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:91 den privata vårdens omfattning och framtida ersättningsformer - En översyn av de nationella taxorna för läkare och sjukgymnaster. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Per Carlsson, chefsekonom, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1996-06-15
Expert : Solveig Allard, ekonom, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Björn Ekwall, direktör, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Bo Jordin, koordinator, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Yvonne Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Lars A. Samuelsson, professor, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Sven-Erik Skoogh, ombudsman, fr.o.m. 1996-02-01
Sekreterare : Arvo Jääskeläinen, utredningssekreterare, fr.o.m. 1996-01-24 t.o.m. 1996-06-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Specialisttaxeutredningen (S 1992:03) [ Avslutad 1993 ] [ Expert ]
Specialisttaxeutredningen (S 1992:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1992:29.
Utredningen har avgett :
SOU 1992:118 Taxa för vård hos privat- praktiserande specialistläkare. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Per-Ove Karlsson, bitr. försäkringskassedirektör
Expert : Monica Albertsson, departementssekreterare
Expert : Per-Olof Bürén, departementssekreterare
Expert : Björn Ekwall, direktör
Expert : Bo Jordin, koordinator
Expert : Catharina Lindberg, enhetschef
Expert : Rikard Morawski, överläkare
Expert : Kerstin Sjöberg, utredare
Sekreterare : Barbro Wall, avdelningsdirektör, t.o.m. 1992-12-18
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:29 Översyn av läkarvårdstaxan

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:118 Arvoden för vård hos privatpraktiserande läkare [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman