Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Arbetsgruppen med uppgift att koordinera gemensamma nationella insatser inom området telemedicin (S 2000:B) [Organ inom Regeringskansliet]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Arbetsgruppen med uppgift att koordinera gemensamma nationella insatser inom området telemedicin (S 2000:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2002 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 2 ♂ 8 ) :

Håkan Eriksson  []  ( Ordförande )
Ingolf Berg  []  ( Ledamot )
Ann Hedberg Balkå  []  ( Ledamot )
Bo Jordin  []  ( Ledamot )
Leif Karlsson  []  ( Ledamot )
Sven-Olof Karlsson  []  ( Ledamot )
Bengt Lundberg  []  ( Ledamot )
Silas Olsson  []  ( Ledamot )
Sandra Ognjanovic  []  ( Sekreterare )
Bo Beckeström  []  ( Ledamot )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Arbetsgruppen med uppgift att koordinera gemensamma nationella insatser inom området telemedicin (S 2000:B)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-11-16
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2002:3 Vård ITiden - strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbryggande vård
Medverkande :
Ordförande : Håkan Eriksson, professor, leg. läk., fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Bo Beckström, projektledare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Ingolf Berg, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Ann Hedberg Balkå, förbundssekreterare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Bo Jordin, projektledare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Leif Karlsson, projektledare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Sven-Olof Karlsson, landstingsdirektör, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Bengt Lundberg, utredare, fr.o.m. 2001-04-01
Ledamot : Silas Olsson, nationell expert
Sekreterare : Sandra Ognjanovic, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-04-01

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman