Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anna Björklund På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Anna Björklund på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anna Björklund

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anna Björklund medverkat i ( 7 st. ):

Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20) [ Pågående ] [ Expert ]
Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-10-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:104
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, 103 30 Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 14 april 2022.
Medverkande :
Särskild utredare : Barbro Thorblad, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2020-10-14
Sakkunnig : Karolina Helling, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Anna Björklund, advokat, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Anna Broman Olasdotter, senior kammaråklagare, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Nathalie Dahlén, hovrättsråd, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Roger Engström, kriminalkommissarie, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Daniel Gottberg, verksjurist, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Hans Harding, senior kammaråklagare, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Carl Rundström, verksjurist, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Johanna Rådberg, senior föredragande, fr.o.m. 2020-11-04
Sekreterare : Johanna Kallifatides, utredningssekreterare, fr.o.m. 2020-11-12
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2020:104 Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Häktes- och restriktionsutredningen (Ju 2015:08) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]
Häktes- och restriktionsutredningen (Ju 2015:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-07-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:80
Lokal : Regeringskansliets utredningavdelning, Box 11014, 404 21 Göteborg, tel. 08-405 92 63
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:52 Färre i häkte och minskad isolering
Medverkande :
Särskild utredare : Inger Söderholm, lagman, fr.o.m. 2015-07-23 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Anna Björklund, advokat, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Annika Eriksson, enhetschef, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Gunilla Eriksson, sektionschef, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Jessica Gozzi, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Lars Lundgren, chefsrådman, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : David Oredsson, kansliråd, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Magnus Ulväng, professor, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-05-23
Expert : Bengt Åsbäck, vice överåklagare, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Sekreterare : Carolina Granlund, hovrättsassessor, fr.o.m. 2015-08-01 t.o.m. 2016-08-23
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:80 Färre i häkte och minskad isolering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:52 Färre i häkte och minskad isolering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Vägslitageskattekommittén (Fi 2015:03) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]
Vägslitageskattekommittén (Fi 2015:03)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-04-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:47 och 2016:96
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:11 Vägskatt - Volym 1 och Volym 2
Medverkande :
Särskild utredare : Vilhelm Andersson, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2017-02-28
Ledamot : Johan Sanner, fr.o.m. 2015-05-11
Sakkunnig : Christoffer Andersson Calafatis, fr.o.m. 2015-06-15
Sakkunnig : Johan Lindqvist, fr.o.m. 2016-07-01
Sakkunnig : Åsa Vagland, fr.o.m. 2015-06-15
Sakkunnig : Ann-Christine Ålander, fr.o.m. 2015-06-15 t.o.m. 2016-06-30
Expert : Anna Björklund, fr.o.m. 2015-06-15
Expert : Sebastian Carbonari, fr.o.m. 2016-03-07
Expert : Mats-Olof Hansson, fr.o.m. 2016-05-20
Expert : Jonny Geidne, fr.o.m. 2015-06-15
Expert : Tony Härdin, fr.o.m. 2015-06-15
Expert : Johan Kristensson, fr.o.m. 2015-06-15 t.o.m. 2016-02-16
Expert : Gunnar Lindberg, fr.o.m. 2015-06-15
Expert : Elly-Ann Lindström, fr.o.m. 2015-06-15 t.o.m. 2016-05-19
Expert : Anders Ljungberg, fr.o.m. 2015-06-15
Expert : Birgitta Olausson, fr.o.m. 2015-06-15
Expert : Agneta Rapp, fr.o.m. 2015-06-15
Expert : Jonas Sundberg, fr.o.m. 2015-06-15
Expert : Gunilla Svedberg, fr.o.m. 2015-06-16
Sekreterare : Michael Forss, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2017-01-31
Sekreterare : Jenny Lundahl, fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2017-03-14
Sekreterare : Jan-Eric Nilsson, fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2016-12-09
Sekreterare : Björn Olsson, fr.o.m. 2015-08-17 t.o.m. 2017-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:11 Vägskatt – Volym 1 och 2 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Straffrättsanvändningsutredningen (Ju 2011:05) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
Straffrättsanvändningsutredningen (Ju 2011:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:31 och dir. 2012:133
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:38 Vad bör straffas? Del. 1 & 2
Medverkande :
Särskild utredare : Mari Heidenborg, hovrättslagman, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Bo Birgerson, vice chefsåklagare, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Anna Björklund, advokat, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-11-04
Expert : Maria Braun, ämnesråd, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-08-31
Expert : Christina Fredin, kansliråd, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Roger Ghiselli, rättssakkunnig, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-09-05
Expert : Karina Hellrup, verksjurist, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Lars Korsell, chefsjurist, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Mattias Larsson, kansliråd, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Claes Lernestedt, professor, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Anders Malmsten, advokat, fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Kristina Ohlsson, ämnesråd, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Katarina Påhlsson, hovrättslagman, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Paul Sjögren, rättssakkunnig, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Sekreterare : Marie Wettersten, hovrättsassessor, fr.o.m. 2011-05-01 t.o.m. 2013-07-31
Biträdande sekreterare : Helena Karimi, jur.kand., fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2013-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:38 Vad bör straffas? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Målutredningen (Ju 2008:11) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]
Målutredningen (Ju 2008:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-04-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:49 och dir. 2009:113
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:44 Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol
Medverkande :
Särskild utredare : Kathrin Flossing, hovrättspresident, fr.o.m. 2008-06-15 t.o.m. 2010-07-31
Expert : Anna Björklund, advokat, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Agneta Broberg, stf. konsumentombudsman, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Per Carlson, ordförande, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Thomas Carlson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Lars Johan Eklund, vice ordförande, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Kristina Erich, verksjurist, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Tobias Eriksson, ämnesråd, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Jan Erlandsson, departementsråd, fr.o.m. 2009-11-23 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Catarina Erséus, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2010-01-24
Expert : Anders Hagsgård, chefsrådman, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Ulf Hjerppe, informatör, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Eva Jarnvall, jur.kand., fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Helena Jäderblom, kammarrättslagman, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Karin Kussak, hovrättsråd, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Tommy Larsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Magnus Lindbäck, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Erik Murray, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Eva Mårtensson, sektionschef, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Jörgen Nilsson, chefsjurist, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Jonas Pontén, kansliråd, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Karin Sjöberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-25 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Elisabeth Sundlöf, kanslichef, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Inger Söderholm, chefsrådman, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Eva Thunegard, kammaråklagare, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Charlotte Zackari, chefsjurist, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Torgny Wetterberg, advokat, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Sekreterare : Henrik Fernqvist, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2010-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:44 Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Hyreslagsutredningen (Ju 2007:01) [ Avslutad 2009 ]
Hyreslagsutredningen (Ju 2007:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-07-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:85, dir. 2007:9 och dir. 2008:111
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:47 Frågor om hyra och bostadsrätt
SOU 2009:35 Moderna hyreslagar
Medverkande :
Särskild utredare : Bob Nilsson Hjorth, hovrättsråd, fr.o.m. 2007-02-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Elisabet Aldenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Expert : Christer Lindau, hyresråd, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Expert : Katarina Lindqvist, språkexpert, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Expert : Gunilla Lundholm, hyresråd, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Expert : Malin Nilsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2009-04-16
Expert : Patrik Skogh, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Expert : KA Stefan Svensson, ämnesråd, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Expert : Ingrid Uggla, jur.kand., fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Anna Sveriges Björklund, kommuner och landsting, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Ulrika Riksbyggen Blomqvist, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2008-10-31
Christer SBC Högbäck, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Hans Johansson, G HSB, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Jörgen SABO Mark-Nielsen, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Susanna Hyresgästföreningen Riksförbundet Skogsberg, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Anders Svensk Handel Thelin, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Rune Fastighetsägarna Sverige Thomsson, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2009-04-16
Sekreterare : Isabel Andersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2009-04-30
Sekreterare : Henrik Jonsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-03-05 t.o.m. 2008-01-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:47 Frågor om hyra och bostadsrätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2009:35 Moderna hyreslagar [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Skuldsaneringsutredningen (Ju 2002:15) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]
Skuldsaneringsutredningen (Ju 2002:15)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-11-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:139 och dir. 2003:131
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:81 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande
Medverkande :
Särskild utredare : Ralf Larsson, G lagman, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2004-08-31
Sakkunnig : Jonas Bäckstrand, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2003-02-13
Sakkunnig : Jonas Högström, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-02-14 t.o.m. 2004-08-31
Sakkunnig : Catarina Öström, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Anna Björklund, förbundsjurist, fr.o.m. 2003-01-16 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Susanne Bruce, vice verkst. direktör, fr.o.m. 2003-01-16 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Anna-Karin Eriksson, förbundsjurist, fr.o.m. 2003-01-16 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Elisabeth Hammar, direktör, fr.o.m. 2003-01-16 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Peter Ljungqvist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Max Ottosson, enhetschef, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Anders Sonesson, bankjurist, fr.o.m. 2003-01-16 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Gunhild Wasstorp, budget- och skuldrådgivare, fr.o.m. 2003-01-16 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Susanne Westermark, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Maria Åhrling, verksjurist, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-08-31
Sekreterare : Marie Gärtner, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2004-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:81 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman