: : :

Medverkande i utredning : Anita Klum

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anita Klum

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anita Klum medverkat i ( 6 st. ):

Säkerhetstjänstkommissionen (Ju 1999:09) [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]

Säkerhetstjänstkommissionen (Ju 1999:09)


Beteckning : Ju 1999:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-10-28
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-03-25
Direktiv för kommissionen, se dir. 1999:26, dir. 1999:59 och dir. 2001:42.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Brodin, Gunnar, fr.o.m. 1999-03-25 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Johansson, Alf W., fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Knutsson, Anders, fr.o.m. 1999-05-21 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Klum, Anita, fr.o.m. 1999-05-21 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Molin, Karl, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Winblad, Ewonne, fr.o.m. 1999-05-21 t.o.m. 2002-12-31
Sakkunnig : Regner, Göran, fr.o.m. 2002-08-05 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Bjereld, Ulf, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Böhme, Klaus Richard, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Eliasson, Ulf, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Gustavsson, Jacob, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Hjort, Magnus, fr.o.m. 2000-03-13 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Jonter, Thomas, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Nilsson, Sören, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Robertsson, Olav, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-04-30
Expert : Rossander, Erik, fr.o.m. 1999-12-06 t.o.m. 2001-04-30
Expert : Schmidt, Werner, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Wallberg, Evabritta, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Zetterberg, Kent, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Roth, Niklas, fr.o.m. 2001-02-01 t.o.m. 2001-03-31
Sekreterare : von Arnold, Fredrik, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Eliasson, Ulf, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Gustafsson, Malin, fr.o.m. 2000-10-09 t.o.m. 2002-11-30
Sekreterare : Heiborn, Anders, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2001-02-28
Sekreterare : Hjort, Magnus, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Lampers, Lars Olof, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2002-12-31
Assistent : Hökebro, Christina, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-12-31

Rapporter

SOU 2002:87Rikets säkerhet och den personliga integriteten
SOU 2002:88Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969
SOU 2002:89Politisk övervakning och personalkontroll 1969-2002
SOU 2002:90Den farliga fredsrörelsen
SOU 2002:91Hotet från vänster
SOU 2002:92Det grå brödraskapet – en berättelse om IB
SOU 2002:93Övervkaningen av "SKP-komplexet"
SOU 2002:94Övervakningen av nazister och högerextremister
SOU 2002:95Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1999:26
Dir. 1999:59
Dir. 2001:42
Rådet för flykting- och invandringsfrågor (UD 1997:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2008 ] [ Ledamot ]
Rådet för flykting- och invandringsfrågor (UD 1997:A) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-04-03
Rådets arbete är inte tidsbegränsat.
Medverkande :
Ledamot : Cecilia Kaijser, flyktinghandläggare, fr.o.m. 1998-09-22 t.o.m. 1999-10-31
Ledamot : Anita Klum, generalsekreterare, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-04-27
Ledamot : Jonas Nilsson, flyktinghandläggare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Ann-Marie Orler, generalsekreterare, fr.o.m. 1997-04-28 t.o.m. 1998-09-21
Ledamot : Madelaine Seidlitz, flyktinghandläggare, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Carl Söderbergh, generalsekreterare, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Cecilia Kaijser, flyktinghandläggare, fr.o.m. 1998-04-28 t.o.m. 1998-09-21
Ledamot : George Joseph, flyktingsamordnare, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Joseph George, flyktingsamordnare, fr.o.m. 2002-10-01
Ledamot : Angélica Pérez, kurator, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Michael Williams, stiftskonsulent, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Britta Flodin, pensionär, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ersättare : Birgitta Olsson, psykolog, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Ali Ahlirof, flyktingmottagare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Ulla Kullenberg, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Vivianne Nisell, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Sergio Garay, ordförande, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1999-03-24
Ersättare : Kerstin Kliman, invandrarkonsulent, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1999-03-24
Ersättare : Marja Sevenius, invandrarbyråchef, fr.o.m. 1999-03-25 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Alpha Wikner, tolkadministratör, fr.o.m. 1998-04-28 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Anders Sundquist, kanslichef, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2004-12-31
Ersättare : Anki Carlsson, handläggare, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Anders Sundqvist, kanslichef, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Anki Carlsson, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Christa Nyblom, jur.kand., fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Christina Heilborn, jurist, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Anne-Marie Persson, sektionschef, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ersättare : Eva Larsson Bellander, programhandläggare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ersättare : Benny Marcel, sektionschef, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Concetta Taliercio Mohlin, jurist, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Kristina Swiech, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Tor Lindberg, professor, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ersättare : Margareta Bondestam, skolöverläkare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Anders Hjern, läkare, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Henry Ascher, läkare, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Eva Norström, ordförande, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Ingemar Strandberg, vice ordförande, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Kerstin Billinger, stiftsadjunkt, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ersättare : Leena Björstedt, konsulent, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Daniel Calero Davy, stiftsadjunkt, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Leena Björstedt, konsulent, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Matz Larsson, bitr. länspolismästare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ersättare : Siv Castemark, kommissarie, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Siv Castemark, kommissarie, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Leif Öhman, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Lars Carlsson, enhetschef, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ersättare : Eva Ulfvebrand, sakkunnig, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Eva Ulvebrand, expert, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Brita Sydhoff, chef, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Lena Isaksson, advokat, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Olle Hancock, advokat, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Lena Isaksson, advokat, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Olle Hancock, advokat, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Helene Müller, konsulent, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Johnny Björnler, invandrarkonsulent, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Misha Jakksic, ortodox samordnare, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2004-12-31
Ersättare : Margareta Björn, diakonisekreterare, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2004-12-31
Ersättare : Margareta Björn, diakonisekreterare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ersättare : Johnny Björnler, invandrarkonsulent, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Lena Rösell, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Margareta Björn, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Ingela Palmér, leg. psykolog, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Westin : Charles Westin, professor, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Carl Refugee Law Training Officer Söderbergh, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Anki Eriksson, Senior PI Officer, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ersättare : Pirjo Dupuy, Deputy Representative, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-12-31
Ersättare : Brian Gorlich, Refugee Law Training, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Annika Lindén, bitr. regionchef, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Måns Nyberg, tjänsteman, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Mahmoud Aldebe, konsult, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Helena Benouda, sekreterare, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Ali Ahlirof, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ersättare : Marie Ström, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Kerstin Billinger, stiftsadjunkt, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Lars Carlsson, enhetschef, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Joseph George, flyktingsamordnare, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Christina Heilborn, jurist, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Lena Isaksson, advokat, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Cecilia Kaijser, flyktinghandläggare, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-10-31
Ledamot : Matz Larsson, bitr. länspolismästare, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Tor Lindberg, professor, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Helene Müller, konsulent, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Eva Norström, ordförande, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Ingela Palmér, leg. psykolog, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Angélica Pérez, A kurator, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Anders Sundqvist, kanslichef, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Carl Söderbergh, Refugee Law Training Officer, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Michael Williams, stiftskonsulent, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Johnny Björnler, invandrarkonsulent, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Leena Björstedt, konsulent, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Margareta Bondestam, skolöverläkare, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Siv Castemark, kommissarie, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Pirjo Dupuy, Deputy Representative, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Britta Flodin, pensionär, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Olle Hancrock, advokat, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Benny Marcel, sektionschef, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Christa Nyblom, jur.kand., fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Ingemar Strandberg, vice ordförande, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Eva Ulfvebrand, sakkunnig, fr.o.m. 1999-03-10 t.o.m. 1999-12-31
Ersättare : Charles Westin, professor, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-09-30
Sekreterare : Margareta Hörnlund, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

1996 års smittskyddskommitté (S 1996:07) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

1996 års smittskyddskommitté (S 1996:07)


Beteckning : S 1996:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-07
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-09-05
Direktiv för kommittén, se dir. 1996:68.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Billum, Susanne, fr.o.m. 1996-09-13
Ledamot : Carlson, Leif, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Halvarsson, Isa, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Hedén, Carl-Gustaf, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Israelsson, Karin, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Löfgren, Ove, fr.o.m. 1996-11-01
Ledamot : Markström, Elisebeht, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Sjöberg, Ethel, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Toll, Hans, fr.o.m. 1998-06-01
Ledamot : Wiklund, Pontus, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Ytterberg, Mariann, fr.o.m. 1996-10-17
Sakkunnig : Holmqvist, Lena, fr.o.m. 1996-10-17
Sakkunnig : Törnqvist, Mårten, fr.o.m. 1996-10-17 t.o.m. 1997-06-30
Sakkunnig : Widell, Jonas, fr.o.m. 1997-07-01
Expert : Belfrage, Kerstin, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Bergquist, Seth Olof, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Falkenström, Bertil, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Hansson, Hans Bertil, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Klum, Anita, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Knutsson, Hasse, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Lennerhed, Lena, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Nordenfelt, Erik, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Ramstedt, Kristina, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Strandell, Annika, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Sundin, Anita, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Tüll, Peet J, fr.o.m. 1996-10-17
Sekreterare : Taabu, Gun-Marie, fr.o.m. 1996-11-01
Sekreterare : Ramstedt, Kristina, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1998-03-31
Sekreterare : Schroeder, Maria, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-06-13
Sekreterare : Sylvan, Monica, fr.o.m. 1996-12-01 t.o.m. 1999-05-16

Rapporter

SOU 1999:55Smittskydd, samhälle och individ Del A+B.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:68
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:51 Smittskydd, samhälle och individ [ pdf |Paragraftecken ]
Invandrar- och flyktingpolitiska rådet (A 1995:C) [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Invandrar- och flyktingpolitiska rådet (A 1995:C)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : bilaga 4 till kommittéberättelsen Avslutad 1995
Lokal : Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM.
Medverkande :
Ordförande : Leif Blomberg, statsråd
Ledamot : Miodrag Smiljanic, socialassistent, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Anita Klum, generalsekreterare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : studerande Jacob, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Almir Ikanovic, ungdomsordförande, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : George Joseph, flyktingsamordnare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Miriam Gonzalez, sekreterare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Angelica Perez, kurator, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Rezene Tezfasion, lärare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Edith Kotka-Nyman, fil.kand., fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Meseret Mengistu, dr., fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Håkan Lönnqvist, förbundsordförande, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Markku Salminen, präst, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Michael Williams, flyktingkonsulent, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Helena Benaouda, informatör, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Moissis Nikoladis, styrelseledamot, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Leo Kantor, forskare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Miguel Benito, lektor, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Sandra Björk, arbetsvägledare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Hüseyin Ayata, sekreterare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Halla S.G. Hallsteinsdottir, lärare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Antonella Dolci, journalist, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Yoshitaka Okumura, frilandsjournalist, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Hania Rosenberg, socialföreståndare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : William Kenny, biskop, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Diana Vukusic, sekreterare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Husamettin Aslan, sekreterare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Mudite Hoogland, byrådirektör, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Janis Kreslins, bibliotekarie, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Pando Jumrukovski, förbundskassör, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Jolanta Halkiewicz, tjänsteman, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Amadeu Batel, lektor, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Meri Helena Forsberg, rektor, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Adam Pilat, hemspråkslärare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Ada Castillio, lärare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Anne-Marie Persson, sektionchef, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Dositej Motika, biskop
Ledamot : Biljana Sedmakov, förbundsledamot, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Augustina Budja, förbundssekreterare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Fatima Nur, kontaktassistent
Ledamot : Armanda Sanchez, arbetsledare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Eva Norström, etnolog, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Leena Björstedt, konsulent, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Lars Carlsson, enhetschef, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Johan Haabma, fil. lic, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Aarre Pulkinen, 1:e vice ordförande, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Orvar Alinder, konsulent, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Mariam Lahen-Kempas, studerande, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Caroline Azar, ungdomsordförande, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Teodora Antar, kontorist, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Abdulahab Shabo, ärkebiskop, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Mustafa Tümtürk, förbundssekreterare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Ledamot : Rudolf Udvardy, f.d. avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Sekreterare : Iréne Fredrikson, kanslisekreterare
Sekreterare : Margareta Hörnlund, departementssekreterare
Sekreterare : Eva Lotta Johansson, departementssekreterare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Rådet för freds- och säkerhetsfrämjande insatser (UD 1995:C) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]
Rådet för freds- och säkerhetsfrämjande insatser (UD 1995:C) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1995-04-12
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Anders Bjurner, bitr. statssekreterare, UD, fr.o.m. 1995-08-01
Ordförande : Hans Dahlgren, kabinettsekreterare
Ledamot : Eva Asplund, avdelningschef, Sida, fr.o.m. 1999-10-12 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Malin Berggren, ordförande, svenska Paece Quest, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Peter Brune, generalsekreterare, Kristina Fredsrörelsen, fr.o.m. 1997-10-21 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Göran Bäckstrand, chefsrådgivare, Svenska Röda Korset, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Ola Dahlman, överdirektör, FOA, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Viola Furubjelke, led. av riksdagen, Svenska FN-förbundet, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Björn Hedskog, generalmajor, Försvarsmakten, fr.o.m. 1998-06-05 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Björn Hettne, professor, Institutionen för freds- och utvecklingsforskning, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Bo Huldt, professor, Försvarshögskolan, fr.o.m. 1999-10-12 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Magnus Jiborn, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Bernt Jonsson, verkst. direktör, Liv och Fred Institutet, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Anita Klum, generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter, fr.o.m. 1997-10-21 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Göran Melander, professor, Roul Wallenberginstitutet, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Anders Mellbourn, direktör, Utrikespolitiska institutet, fr.o.m. 1997-10-21 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Carin Norberg, avdelningschef, Sida, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1999-10-12
Ledamot : Thomas Ohlson, forskarassistent, Uppsala universitet, fr.o.m. 1995-04-12 t.o.m. 2000-02-20
Ledamot : Jakob Ström, doktorand, Linköpings universitet, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Sven-Eric Söder, kanslichef, Olof Palmes Internationella Centrum, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1999-10-12
Ledamot : Carl Tham, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella centrum, fr.o.m. 1999-10-12 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Peter Wallensteen, professor, Institutionen för freds- och konfliktforskning, fr.o.m. 2000-02-21 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Peter Weiderud, avdelningschef, Svenska kyrkan, fr.o.m. 1995-04-12 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Bo Wirmark, ordförande, Sveriges Fredsråd, fr.o.m. 1998-06-05 t.o.m. 2012-06-20
Ledamot : Lennart Wohlgemuth, direktör, Nordiska Afrikainstitutet, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2012-06-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (S 1993:08) för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Kommittén (S 1993:08) för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:70.
Lokal : Jakobsgatan 26. Postadress: Socialdepar- tementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 1000.
Medverkande :
Ordförande : Bengt Westerberg, f.d. statsråd
Ledamot : Berit Andnor, led. av riksdagen /s
Ledamot : Andreas Carlgren, kommunalråd
Ledamot : Boel Carlsson, ombudsman
Ledamot : Charlotte Cederschiöld, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Anna-Carin Decker, studerande, fr.o.m. 1995-03-10
Ledamot : Solweig Eklund, vice ordförande
Ledamot : Maj Elam, lektor
Ledamot : Pia Enochsson, förbundssekreterare
Ledamot : Charlotte Ettlinger, hederspresident
Ledamot : Birgitta Fahlgren, sekreterare
Ledamot : Ethel Florén-Winther, förbundsordförande
Ledamot : Meri Helena Forsberg, sektionschef
Ledamot : Inge Garstedt, förbundsordförande
Ledamot : Hans Erik Hagman, ordförande, t.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Zaida Hagman, kassör
Ledamot : Isa Halvarsson, led. av riksdagen /fp
Ledamot : , Irhammar, Ingbritt 2:e vice ordförande, fr.o.m. 1995-02-17
Ledamot : Anneli Joneken, pol.mag
Ledamot : Ulla Jonsdotter, biståndssekreterare
Ledamot : Ingegerd Karlsson, informationschef
Ledamot : Stefan Kihlberg, led. av riksdagen /nyd
Ledamot : Ebon Kram, förbundsordförande
Ledamot : Anita Klum, generalsekreterare
Ledamot : Ewa Larsson, utredare
Ledamot : Jeanette Larsson, vice ordförande
Ledamot : Katarina Lindahl, förbundssekreterare
Ledamot : Gullan Lindblad, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-02-17
Ledamot : Irja Lindroth, kvinnopolitisk sekreterare
Ledamot : Ulf Melin, led. av riksdagen /m
Ledamot : Gunvor Ngarambe, f.d. ombudsman
Ledamot : Ann-Marie Nilsson, landstingsledamot
Ledamot : Barbro Olausson, försäljningschef
Ledamot : Kristina Ossmer, förbundsjurist
Ledamot : Erling Ribbing, förhandlingsdirektör
Ledamot : Maria Loa Sandgren, behandlingsassistent
Ledamot : Karin Starrin, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Leif Stille, fil.lic.
Ledamot : Birgitta Svensson, kamrer, t.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Kristina Thurée, civilingenjör, fr.o.m. 1994-05-19
Ledamot : Anita Trogen, fil.kand.
Ledamot : Margareta Viklund, led. av riksdagen /kds
Ledamot : Barbro Westerholm, led. av riksdagen /fp
Ledamot : Kim Österberg, utredningssekreterare, fr.o.m. 1995-02-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:70

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman