: : :

Medverkande i utredning : Anita Klum

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anita Klum

Utredningar som Anita Klum medverkat i ( 2 st. ):

Säkerhetstjänstkommissionen (Ju 1999:09) [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]

Säkerhetstjänstkommissionen (Ju 1999:09)


Beteckning : Ju 1999:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-10-28
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-03-25
Direktiv för kommissionen, se dir. 1999:26, dir. 1999:59 och dir. 2001:42.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Brodin, Gunnar, fr.o.m. 1999-03-25 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Johansson, Alf W., fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Knutsson, Anders, fr.o.m. 1999-05-21 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Klum, Anita, fr.o.m. 1999-05-21 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Molin, Karl, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Winblad, Ewonne, fr.o.m. 1999-05-21 t.o.m. 2002-12-31
Sakkunnig : Regner, Göran, fr.o.m. 2002-08-05 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Bjereld, Ulf, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Böhme, Klaus Richard, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Eliasson, Ulf, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Gustavsson, Jacob, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Hjort, Magnus, fr.o.m. 2000-03-13 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Jonter, Thomas, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Nilsson, Sören, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Robertsson, Olav, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-04-30
Expert : Rossander, Erik, fr.o.m. 1999-12-06 t.o.m. 2001-04-30
Expert : Schmidt, Werner, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Wallberg, Evabritta, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Zetterberg, Kent, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Roth, Niklas, fr.o.m. 2001-02-01 t.o.m. 2001-03-31
Sekreterare : von Arnold, Fredrik, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Eliasson, Ulf, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Gustafsson, Malin, fr.o.m. 2000-10-09 t.o.m. 2002-11-30
Sekreterare : Heiborn, Anders, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2001-02-28
Sekreterare : Hjort, Magnus, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Lampers, Lars Olof, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2002-12-31
Assistent : Hökebro, Christina, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2002-12-31

Rapporter

SOU 2002:87Rikets säkerhet och den personliga integriteten
SOU 2002:88Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969
SOU 2002:89Politisk övervakning och personalkontroll 1969-2002
SOU 2002:90Den farliga fredsrörelsen
SOU 2002:91Hotet från vänster
SOU 2002:92Det grå brödraskapet – en berättelse om IB
SOU 2002:93Övervkaningen av "SKP-komplexet"
SOU 2002:94Övervakningen av nazister och högerextremister
SOU 2002:95Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1999:26
Dir. 1999:59
Dir. 2001:42
1996 års smittskyddskommitté (S 1996:07) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

1996 års smittskyddskommitté (S 1996:07)


Beteckning : S 1996:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-07
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-09-05
Direktiv för kommittén, se dir. 1996:68.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Billum, Susanne, fr.o.m. 1996-09-13
Ledamot : Carlson, Leif, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Halvarsson, Isa, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Hedén, Carl-Gustaf, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Israelsson, Karin, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Löfgren, Ove, fr.o.m. 1996-11-01
Ledamot : Markström, Elisebeht, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Sjöberg, Ethel, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Toll, Hans, fr.o.m. 1998-06-01
Ledamot : Wiklund, Pontus, fr.o.m. 1996-10-17
Ledamot : Ytterberg, Mariann, fr.o.m. 1996-10-17
Sakkunnig : Holmqvist, Lena, fr.o.m. 1996-10-17
Sakkunnig : Törnqvist, Mårten, fr.o.m. 1996-10-17 t.o.m. 1997-06-30
Sakkunnig : Widell, Jonas, fr.o.m. 1997-07-01
Expert : Belfrage, Kerstin, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Bergquist, Seth Olof, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Falkenström, Bertil, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Hansson, Hans Bertil, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Klum, Anita, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Knutsson, Hasse, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Lennerhed, Lena, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Nordenfelt, Erik, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Ramstedt, Kristina, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Strandell, Annika, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Sundin, Anita, fr.o.m. 1996-10-17
Expert : Tüll, Peet J, fr.o.m. 1996-10-17
Sekreterare : Taabu, Gun-Marie, fr.o.m. 1996-11-01
Sekreterare : Ramstedt, Kristina, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1998-03-31
Sekreterare : Schroeder, Maria, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-06-13
Sekreterare : Sylvan, Monica, fr.o.m. 1996-12-01 t.o.m. 1999-05-16

Rapporter

SOU 1999:55Smittskydd, samhälle och individ Del A+B.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:68
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:51 Smittskydd, samhälle och individ [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman