: : :

Medverkande i utredning : Andreas Krantz

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Andreas Krantz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Andreas Krantz medverkat i ( 5 st. ):

Kommittén om en tydligare budgetprocess (Fi 2017:01) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Kommittén om en tydligare budgetprocess (Fi 2017:01)


Beteckning : Fi 2017:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-26
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:3
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Hansson Brusewitz, Urban, fr.o.m. 2017-01-19 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Bernhardsson, Bosse, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Forssmed, Jakob, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-05-07
Ledamot : Johnson, Jacob, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Karlsson, Niklas, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Karlsson, Sonia, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Lind, Rasmus, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Malmer Stenegard, Maria, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Norlén, Andreas, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Persson, Mats, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-04-26
Ledamot : Sjöstedt, Oscar, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Sundin, Mathias, fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Söder, Larry, fr.o.m. 2017-05-08 t.o.m. 2017-10-16
Ledamot : Ådahl, Martin, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Franzén, Lars, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Krantz, Andreas, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Mihaic, Johanna, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Ndure, Johan, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Odelram, Fredrik, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Renmyr, Cecilia, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Wallin, Anna, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Widlund, Lars, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-16
Sekreterare : Frank, Niklas, fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2017-10-17
Sekreterare : Sundin, Elisabeth, fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2017-10-16

Rapporter

SOU 2017:78En sammanhållen budgetprocess
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:3 En tydligare budgetprocess [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:78 En sammanhållen budgetprocess [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Riksbankskommittén (Fi 2016:15) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]

Riksbankskommittén (Fi 2016:15)


Beteckning : Fi 2016:15
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-18
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22
Direktiv för kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13
Lokal :
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 november 2019.

Sammansättning


Ordförande : Dillén, Mats, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Alm Ericson, Janine, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Andersson, Jörgen, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-12-02
Ledamot : Dioukarev, Dennis, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Forssmed, Jakob, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Jacobsson Gjörtler, Jonas, fr.o.m. 2017-12-04 t.o.m. 2018-10-25
Ledamot : Kristersson, Ulf, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-15
Ledamot : Källström, Emil, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Lönnroth, Johan, fr.o.m. 2017-05-01
Ledamot : Nylund Watz, Ingela, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Olovsson, Fredrik, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Persson, Mats, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Ringholm, Bosse, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Roswall, Jessika, fr.o.m. 2018-12-03
Ledamot : Svantesson, Elisabeth, fr.o.m. 2017-10-16 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Wykman, Niklas, fr.o.m. 2018-10-26
Ledamot : Åström, Alice, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-04-30
Sakkunnig : Bunge, Aino, fr.o.m. 2017-02-20
Sakkunnig : Bynander, Kerstin, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-01-21
Sakkunnig : Elvingsson, Pär, fr.o.m. 2017-03-21
Sakkunnig : Englund, Peter, fr.o.m. 2017-02-20
Sakkunnig : Hansson, Jesper, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-08-23
Sakkunnig : Hedén Westerdahl, Ylva, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-10-07
Sakkunnig : Höglin, Erik, fr.o.m. 2017-08-24 t.o.m. 2018-01-31
Sakkunnig : Holmberg, Karolina, fr.o.m. 2018-10-08
Sakkunnig : Hörngren, Lars, fr.o.m. 2017-02-20
Sakkunnig : Kainelainen, Albin, fr.o.m. 2018-02-01
Sakkunnig : Krantz, Andreas, fr.o.m. 2018-01-22
Sakkunnig : Krusell, Per, fr.o.m. 2017-02-20
Sakkunnig : Persson, Mattias, fr.o.m. 2017-02-20
Sakkunnig : Vredin, Anders, fr.o.m. 2017-02-20
Expert : Wejshammar, Christina, fr.o.m. 2017-02-20
Sekreterare : Engdahl, Susanna, fr.o.m. 2017-09-11
Sekreterare : Forssell, Eva, fr.o.m. 2017-09-01
Sekreterare : Hjelm, Göran, fr.o.m. 2017-02-01
Sekreterare : Jonasson, Erik, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-05-31
Sekreterare : Lundberg, Lars, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2017-10-22
Sekreterare : Olofsson, Ragnar, fr.o.m. 2017-09-01
Sekreterare : Schüllerqvist, Niklas, fr.o.m. 2017-03-20

Rapporter

SOU 2018:42Tryggad tillgång till kontanter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén om insyn i finansiering av partier (Ju 2014:15) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Kommittén om insyn i finansiering av partier (Ju 2014:15)


Beteckning : Ju 2014:15
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2014:90 och dir. 2016:30
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Eliason, Marianne, fr.o.m. 2014-06-19 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Andrén, Gunnar, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Berg, Ulf, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Berzell, Roger, fr.o.m. 2015-05-26 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Börjesson, Agneta, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Dahlgren, Hans, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2014-10-20
Ledamot : Ekström, Hans, fr.o.m. 2014-11-05 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Felten, Olle, fr.o.m. 2015-09-25 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Johnsson, Per-Ingvar, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Jämtin, Carin, fr.o.m. 2015-07-27 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Larsson, Johan, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-09-24
Ledamot : Magnusson, Cecilia, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Micko, Lena, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-07-26
Ledamot : Nilsson, Karin, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2014-10-19
Ledamot : Nyvall, Madeleine, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Schlyter, Carl, fr.o.m. 2015-05-26 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Skånberg, Tuve, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Sydow Mölleby, Mia, fr.o.m. 2015-05-26 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Thalén Finné, Ewa, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Expert : Ganeteg, Lotta, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Expert : Hägg Hansson, Emma, fr.o.m. 2015-12-14 t.o.m. 2016-11-08
Expert : Jonzon Gröndahl, Märeta, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Expert : Krantz, Andreas, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Bremberg, Dag, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Dandelo, Göran, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Elken, Anki, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Granberg, Sören, fr.o.m. 2015-04-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Jansson, Erik, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Kjellström, Maria, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Magnusson, Gunilla, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Nilsson Sträng, Olov, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Papaioannou, Theo, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Sjöö, Erika, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Tegnander, Britt-Inger, fr.o.m. 2015-03-26 t.o.m. 2015-04-19
Ledamot : Wallin, Karin, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Sekreterare : Westgård, Hanna, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2016-11-22

Rapporter

SOU 2016:74Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Statistikutredningen 2012 (Fi 2011:05) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Statistikutredningen 2012 (Fi 2011:05)


Beteckning : Fi 2011:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-06
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:32 och dir. 2012:15
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Westerberg, Bengt, fr.o.m. 2011-03-31 t.o.m. 2012-12-12
Sakkunnig : Pettersson, Agne, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Alexandersson, Kristina, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Bennmarker, Helge, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Flam, Harry, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Ighe, Eva-Lo, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Krantz, Andreas, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Lindström, Eva, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Magnusson Sjöberg, Cecilia, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Nilsson, Eva, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Rosén, Måns, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Sundgren, Bo, fr.o.m. 2011-05-02
Sekreterare : Eriksson, Svante, fr.o.m. 2011-08-01 t.o.m. 2012-12-12
Sekreterare : Stenbeck, Magnus, fr.o.m. 2012-03-08 t.o.m. 2012-05-13
Sekreterare : Tollgerdt, Sofia, fr.o.m. 2011-04-08 t.o.m. 2013-01-01

Rapporter

SOU 2012:36Registerdata för forskning
SOU 2012:83Vad är officiell statstik? En översyn av statistiksystemet och SCB
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (A 2010:01) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (A 2010:01)


Beteckning : A 2010:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2012-03-06
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-03-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:20 och dir. 2011:21
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Virdesten, Per, fr.o.m. 2010-03-11 t.o.m. 2011-07-01
Expert : von Ehrenheim, Lars, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Expert : Krantz, Andreas, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Expert : Larsson, Mattias, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Expert : Lundquist, Håkan, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2010-11-30
Expert : Perlman, Rolf, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Engblom, Samuel, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Fogelberg, Anders, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Fromm, Jana, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Gellerstedt, Sten, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Karlström, Karin, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Kovar, Eva, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Kristensson, Ragnar, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Sundqvist, Gunnar, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Ledamot : Wrisemo, Kerstin, fr.o.m. 2010-05-25 t.o.m. 2011-07-01
Sekreterare : von Ehrenheim, Lars, fr.o.m. 2011-04-11 t.o.m. 2011-05-31
Sekreterare : Öhman, Tyri, fr.o.m. 2010-06-21 t.o.m. 2011-07-14

Rapporter

SOU 2011:57En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:57 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman