Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Statistikutredningen 2012 (Fi 2011:05)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Statistikutredningen 2012 (Fi 2011:05) [ Avslutad 2012 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 6 ♂ 9 ) :

Bengt Westerberg  []  ( Särskild utredare )
Agne Pettersson  []  ( Sakkunnig )
Helge Bennmarker  []  ( Expert )
Harry Flam  []  ( Expert )
Eva-Lo Ighe  []  ( Expert )
Andreas Krantz  []  ( Expert )
Eva Lindström  []  ( Expert )
Cecilia Magnusson Sjöberg  []  ( Expert )
Eva Nilsson  []  ( Expert )
Måns Rosén  []  ( Expert )
Bo Sundgren  []  ( Expert )
Svante Eriksson  []  ( Sekreterare )
Magnus Stenbeck  []  ( Sekreterare )
Sofia Tollgerdt  []  ( Sekreterare )
Kristina Alexanderson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Statistikutredningen 2012 (Fi 2011:05)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:32 och dir. 2012:15
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:36 Registerdata för forskning
SOU 2012:83 Vad är officiell statstik? En översyn av statistiksystemet och SCB
Medverkande :
Särskild utredare : Bengt Westerberg, fr.o.m. 2011-03-31 t.o.m. 2012-12-12
Sakkunnig : Agne Pettersson, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Kristina Alexandersson, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Helge Bennmarker, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Harry Flam, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Eva-Lo Ighe, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Andreas Krantz, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Eva Lindström, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Cecilia Magnusson Sjöberg, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Eva Nilsson, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Måns Rosén, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Bo Sundgren, fr.o.m. 2011-05-02
Sekreterare : Svante Eriksson, fr.o.m. 2011-08-01 t.o.m. 2012-12-12
Sekreterare : Magnus Stenbeck, fr.o.m. 2012-03-08 t.o.m. 2012-05-13
Sekreterare : Sofia Tollgerdt, fr.o.m. 2011-04-08 t.o.m. 2013-01-01

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman