: : :

Statistikutredningen 2012 (Fi 2011:05)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Statistikutredningen 2012 (Fi 2011:05) [ Avslutad 2012 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 6 ♂ 9 ) :

Bengt Westerberg  []  ( Särskild utredare )
Agne Pettersson  []  ( Sakkunnig )
Helge Bennmarker  []  ( Expert )
Harry Flam  []  ( Expert )
Eva-Lo Ighe  []  ( Expert )
Andreas Krantz  []  ( Expert )
Eva Lindström  []  ( Expert )
Cecilia Magnusson Sjöberg  []  ( Expert )
Eva Nilsson  []  ( Expert )
Måns Rosén  []  ( Expert )
Bo Sundgren  []  ( Expert )
Svante Eriksson  []  ( Sekreterare )
Magnus Stenbeck  []  ( Sekreterare )
Sofia Tollgerdt  []  ( Sekreterare )
Kristina Alexanderson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Statistikutredningen 2012 (Fi 2011:05)


Beteckning : Fi 2011:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-06
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:32 och dir. 2012:15
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Westerberg, Bengt, fr.o.m. 2011-03-31 t.o.m. 2012-12-12
Sakkunnig : Pettersson, Agne, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Alexandersson, Kristina, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Bennmarker, Helge, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Flam, Harry, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Ighe, Eva-Lo, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Krantz, Andreas, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Lindström, Eva, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Magnusson Sjöberg, Cecilia, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Nilsson, Eva, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Rosén, Måns, fr.o.m. 2011-05-02
Expert : Sundgren, Bo, fr.o.m. 2011-05-02
Sekreterare : Eriksson, Svante, fr.o.m. 2011-08-01 t.o.m. 2012-12-12
Sekreterare : Stenbeck, Magnus, fr.o.m. 2012-03-08 t.o.m. 2012-05-13
Sekreterare : Tollgerdt, Sofia, fr.o.m. 2011-04-08 t.o.m. 2013-01-01

Rapporter

SOU 2012:36Registerdata för forskning
SOU 2012:83Vad är officiell statstik? En översyn av statistiksystemet och SCB
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman