Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (M 1995:01) om huvudmannaskapet för fastighetsbildning m.m.

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (M 1995:01) om huvudmannaskapet för fastighetsbildning m.m. [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1995:9 Huvudmannaskapet för fastighetsbildning m.m.

Medverkande i utredningen ( 16 st. ♀ 4 ♂ 12 ) :

Bengt G. Andersson  []  ( Sakkunnig )
Bengt L. Andersson  []  ( Sakkunnig )
Rune Evensson  []  ( Sakkunnig )
Håkan Eriksson  []  ( Sakkunnig )
Stig Grauers  []  ( Sakkunnig )
Agne Hansson  []  ( Sakkunnig )
Anders Knape  []  ( Sakkunnig )
Christina Raud  []  ( Sakkunnig )
Britta Sundin  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Tyrstrup  []  ( Sakkunnig )
Britta Ahnmé-Kågerman  []  ( Expert )
Ivar Frostenson  []  ( Expert )
Rune Olsson  []  ( Expert )
Kjell-Olof Wennström  []  ( Expert )
Mattias Gustafsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (M 1995:01) om huvudmannaskapet för fastighetsbildning m.m.


Beteckning : M 1995:01
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1996-04-26
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:9.
Lokal :
0

Sammansättning


Rydh, Jan, fr.o.m. 1995-01-24 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Andersson, Bengt G, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Andersson, Bengt L, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Evensson, Rune, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Eriksson, Håkan, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Grauers, Stig, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Hansson, Agne, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Knape, Anders, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Raud, Christina, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Sundin, Britta, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Tyrstrup, Kerstin, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Expert : Ahnmé-Kågerman, Britta, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Expert : Frostenson, Ivar, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Expert : Olsson, Rune, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Expert : Wennström, Kjell-Olof, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sekreterare : Gustafsson, Mattias, fr.o.m. 1995-02-08 t.o.m. 1995-05-21

Rapporter

SOU 1995:54Fastighetsbildning – en gemensam
uppgift för stat och kommun.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman