Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Rymdlagsutredningen (U 2020:03)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Rymdlagsutredningen (U 2020:03) [ Pågående ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 4 ♂ 8 ) :

Göran Lundahl  []  ( Särskild utredare )
Christelle Bourquin  []  ( Sakkunnig )
Ola Engdahl  []  ( Sakkunnig )
Elin Hagerlid  []  ( Sakkunnig )
Mattias Jennerholm  []  ( Sakkunnig )
Marie Larsson  []  ( Sakkunnig )
Fredrik Hugo  []  ( Expert )
Christer Nilsson  []  ( Expert )
Patrik Perers  []  ( Expert )
Torbjörn Sundberg  []  ( Expert )
Thorwald Larsson  []  ( Sekreterare )
Anja Nordfeldt  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Rymdlagsutredningen (U 2020:03)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-04-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:34 och dir. 2020:96
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm samt Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21 Malmö
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 september 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Lundahl, lagman, fr.o.m. 2020-09-16
Sakkunnig : Christelle Bourquin, kansliråd, fr.o.m. 2020-11-04
Sakkunnig : Ola Engdahl, ämnesråd, fr.o.m. 2020-11-04
Sakkunnig : Elin Hagerlid, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-11-04
Sakkunnig : Mattias Jennerholm, kansliråd, fr.o.m. 2020-11-04
Sakkunnig : Marie Larsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Fredrik Hugo, verksjurist, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Christer Nilsson, industrihandläggare, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Patrik Perers, överstelöjtnant, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Torbjörn Sundberg, förste forskare, fr.o.m. 2020-11-04
Sekreterare : Thorwald Larsson, ställföreträdande generaldirektör, fr.o.m. 2020-10-01
Sekreterare : Anja Nordfeldt, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-09-16

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman