Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Ola Engdahl

Sök kontaktuppgifter till Ola Engdahl på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Ola Engdahl

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ola Engdahl medverkat i ( 7 st. ):

Rymdlagsutredningen (U 2020:03) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]
Rymdlagsutredningen (U 2020:03)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-04-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:34 och dir. 2020:96
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm samt Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21 Malmö
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 september 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Lundahl, lagman, fr.o.m. 2020-09-16
Sakkunnig : Christelle Bourquin, kansliråd, fr.o.m. 2020-11-04
Sakkunnig : Ola Engdahl, ämnesråd, fr.o.m. 2020-11-04
Sakkunnig : Elin Hagerlid, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-11-04
Sakkunnig : Mattias Jennerholm, kansliråd, fr.o.m. 2020-11-04
Sakkunnig : Marie Larsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Fredrik Hugo, verksjurist, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Christer Nilsson, industrihandläggare, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Patrik Perers, överstelöjtnant, fr.o.m. 2020-11-04
Expert : Torbjörn Sundberg, förste forskare, fr.o.m. 2020-11-04
Sekreterare : Thorwald Larsson, ställföreträdande generaldirektör, fr.o.m. 2020-10-01
Sekreterare : Anja Nordfeldt, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-09-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål (Ku 2019:02) [ Pågående ] [ Expert ]
Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål (Ku 2019:02)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-09-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:61 och dir. 2020:107
Lokal : Malmö, tel. 08-405 92 73 (Molin)
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Mikael Mellqvist, lagman, fr.o.m. 2020-04-14
Expert : Maria Ellior, polisintendent, fr.o.m. 2020-09-03
Expert : Ola Engdahl, specialrådgivare, fr.o.m. 2020-09-03
Expert : Susanna Pettersson, överintendent och myndighetschef, fr.o.m. 2020-09-03
Expert : Linnéa Sundqvist Kahles, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-09-03
Expert : Knut Weibull, överantikvarie, fr.o.m. 2020-09-03
Sekreterare : Lina Molin, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-06-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]
Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2019
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-10-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:105 och dir. 2018:87
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2018:33 Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan
SOU 2018:87 Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt
Medverkande :
Särskild utredare : Carl Henrik Ehrenkrona, f.d. ambassadör, fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m. 2019-01-10
Expert : Daniel Brunson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2019-01-10
Expert : Ola Engdahl, specialrådgivare, fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2019-01-10
Expert : Susanne Feinsilber, advokat, fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2019-01-10
Expert : Sven Jönson, hovrättsråd och vice ordförande, fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2019-01-10
Expert : Maria Kelt, särskild utredare, fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2019-01-10
Expert : Hanna Lemoine, kammaråklagare, fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2019-01-10
Expert : Pål Wrange, professor, fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2019-01-10
Sekreterare : Anna Dieden, hovrättsassessor, fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m. 2019-01-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02) [ Avslutad 2019 ] [ Expert ]
Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2019
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-03-23
Direktiv för kommittén, se dir. 2017:31 och dir. 2019:5
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2018:26 Några frågor i skyddslagstiftningen
SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret
Medverkande :
Ordförande : Margareta Bergström, hovrättspresident, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Daniel Bäckström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Elisabeth Falkhaven, led. av riksdagen, fr.o.m. 2018-11-14 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Stig Henriksson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2017-11-30
Ledamot : Paula Holmqvist, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Lotta Johnsson Fornarve, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Kalle Olsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Mikael Oscarsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Roger Richtoff, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Eva Thalén Finné, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Hans Wallmark, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Allan Widman, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Anders Schröder, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2018-11-13
Sakkunnig : Anna-Karin Berglund, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-04-24
Sakkunnig : Roland Bjuremalm, kansliråd, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Sakkunnig : Erik Hällströmer, ämnesråd, fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m. 2019-05-31
Sakkunnig : Dan Leeman, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Sakkunnig : Cecilia Skjöldebrand, ämnesråd, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Sakkunnig : Therése af Wetterstedt, kansliråd, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Camilla Asp, bitr. avdelningschef, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2018-02-25
Expert : Carin Bratt, chefsjurist, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Ola Engdahl, ämnesråd, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Astrid Fell, handläggare, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Lars-Håkan Jönsson, försvarsdirektör, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Mats Klintäng, överste, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Maria Lindkvist-Dädeby, avdelningschef, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Olof Moberg, förbundsjurist, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Nicklas Sandberg, specialist, fr.o.m. 2018-12-07 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Svante Werger, kommunikationsdirektör, fr.o.m. 2018-02-26 t.o.m. 2019-05-31
Huvudsekreterare : Key Hedström, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-05-31
Sekreterare : Magdalena Pucher, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-06-16
Sekreterare : Helena Wedlin Swedenborg, fr.o.m. 2017-08-21 t.o.m. 2019-06-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:26 Några frågor i skyddslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]
Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:155, dir. 2015:61, dir. 2016:46, dir. 2017:2 och dir. 2017:47
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:63 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor
SOU 2016:40 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation
SOU 2017:72 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
Medverkande :
Särskild utredare : Lars Werkström, rättschef vid Åklargarmyndigheten, fr.o.m. 2014-12-18 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Anna Andersson, kansliråd, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2015-07-09
Expert : Mikael Andersson, ämnesråd, fr.o.m. 2015-07-10 t.o.m. 2016-07-10
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Tobias Bergkvist, biträdande chefsjurist, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Mikaela Bexar, kansliråd, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Eva Bloch, kansliråd, fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2016-03-17
Expert : Elin Carbell Brunner, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2015-07-09
Expert : Ola Engdahl, docent, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2016-07-10
Expert : Katarina Fabian, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Petra Forslid, kansliråd, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Johan Friberg, avdelningschef, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Mattias Hållberg Leuf, enhetschef, fr.o.m. 2015-04-16 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Maria Kelt, departementsråd, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2016-07-10
Expert : Tomas Lindstrand, chefsåklagare, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Marija Momcilovic, bitr. chefsjurist, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Thomas Olsson, advokat, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Martin Rhodin, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2016-07-10
Expert : Marie Skåninger, ämnesråd, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Karolina Wieslander, jurist, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Pål Wrange, professor, fr.o.m. 2015-07-10 t.o.m. 2016-07-10
Expert : Niklas Wågnert, hovrättsråd tillika vice ordförande, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Sekreterare : Lisa Eriksson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2017-09-30
Sekreterare : Camilla Gensmann, hovrättsassessor, fr.o.m. 2015-02-09 t.o.m. 2015-05-10
Sekreterare : Sara Leyde, utredningssekreterare, fr.o.m. 2016-11-07 t.o.m. 2017-10-10
Sekreterare : Annelie Rosén, fr.o.m. 2016-06-17 t.o.m. 2017-01-31
Sekreterare : Karolina Wieslander, kansliråd, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Fredsinsatsutredningen (Fö 2010:02) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]
Fredsinsatsutredningen (Fö 2010:02)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-11-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:125
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:76 Våld och tvång under internationella militära insatser
Medverkande :
Särskild utredare : Runar Viksten, ordföranden, fr.o.m. 2010-11-18
Expert : Mikael Andersson, ämnesråd, fr.o.m. 2010-12-21
Expert : Ola Engdahl, jur.dr., fr.o.m. 2010-12-21
Expert : Anne-Christine Maderud, kammaråklagare, fr.o.m. 2010-12-21
Expert : Pernilla Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2010-12-21
Expert : Magnus Sandbu, D försvarsjurist, fr.o.m. 2010-12-21
Sekreterare : Kristina Lindvall, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-11-18
Sekreterare : Cecilia Tengroth, folkrättsjurist, fr.o.m. 2010-11-18
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:76 Våld och tvång under internationella militära insatser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Folkrättskommittén (Fö 2007:06) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]
Folkrättskommittén (Fö 2007:06)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-09-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2007:134, dir. 2008:154 och dir. 2010:19
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:22 Krigets lagar - centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser
SOU 2010:72 Folkrätten i väpnad konflikt - svensk tolkning & tillämpning + Bilaga 7
Medverkande :
Ordförande : Dag Victor, justitieråd, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Key Hedström, chefsjurist, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Maj Johansson, hovrättsråd, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Stefan Ryding-Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Inger Österdahl, professor, fr.o.m. 2007-11-30
Sakkunnig : Ove Bring, professor, fr.o.m. 2008-03-07
Sakkunnig : Magnus D. Sandbu, försvarsjurist, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Mikael Andersson, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Ola Engdahl, jur.dr., fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Malin Greenhill, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-07 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Per Lennerbrant, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Erik Lindfors, departementsråd, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Anneli Skoglund, kansliråd, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Christina Ulfsparre, samordnare folkrätt, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Runar Viksten, chefsrådman, fr.o.m. 2008-03-07
Sekreterare : Kristina Lindvall, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-01
Sekreterare : Cecilia Tengroth (f.d. Hellman), folkrättsjurist, fr.o.m. 2007-12-01
Biträdande sekreterare : Jessika Appelgren, fr.o.m. 2008-06-01 t.o.m. 2008-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman