Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Mattias Jennerholm

Sök kontaktuppgifter till Mattias Jennerholm på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Mattias Jennerholm

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Mattias Jennerholm medverkat i ( 4 st. ):

Rymdlagsutredningen (U 2020:03) [ Avslutad 2021 ] [ Sakkunnig ]
Rymdlagsutredningen (U 2020:03)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-04-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:34 och dir. 2020:96
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm samt Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21 Malmö
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 november 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Lundahl, lagman, fr.o.m. 2020-09-16 t.o.m. 2021-11-17
Sakkunnig : Christelle Bourquin, kansliråd, fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17
Sakkunnig : Ola Engdahl, ämnesråd, fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17
Sakkunnig : Elin Hagerlid, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17
Sakkunnig : Marie Häggkvist, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17
Sakkunnig : Mattias Jennerholm, kansliråd, fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17
Expert : Fredrik Hugo, verksjurist, fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17
Expert : Christer Nilsson, industrihandläggare, fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17
Expert : Patrik Perers, överstelöjtnant, fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17
Expert : Torbjörn Sundberg, förste forskare, fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17
Sekreterare : Thorwald Larsson, ställföreträdande generaldirektör, fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-11-17
Sekreterare : Anja Nordfeldt, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-09-16 t.o.m. 2021-11-24
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2021:91 En ny rymdlag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Rymdstrategiutredningen (U 2014:10) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]
Rymdstrategiutredningen (U 2014:10)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:57 och dir. 2015:42
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:75 En rymdstrategi för nytta och tillväxt
Medverkande :
Särskild utredare : Ingemar Skogö, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Christer Andersson, senioranalytiker, fr.o.m. 2014-06-30 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Erik Arnberg, ämnesråd, fr.o.m. 2014-06-30 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Goran Bogdanovic, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-20 t.o.m. 2015-05-31
Expert : Lars Eliasson, föreståndare, fr.o.m. 2014-06-30 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Mathias Jennerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-06-30 t.o.m. 2015-01-20
Expert : Hanna Lagercrantz, kansliråd, fr.o.m. 2014-06-30 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Peter Möller, f.d. teknisk chef, fr.o.m. 2014-06-30 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Stefan Nilsson, samordnare, fr.o.m. 2014-06-30 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Dharmesh Shah, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-06-30 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Annika Thundborg, departementsråd, fr.o.m. 2014-06-30 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Christina Wilén, kansliråd, fr.o.m. 2014-06-30 t.o.m. 2015-08-31
Sekreterare : Thorwald Larsson, strategidirektör, fr.o.m. 2014-06-02 t.o.m. 2015-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:75 En rymdstrategi för nytta och tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredning om ny organisationsstruktur för stödet till Försvarsmakten (Försvarsstrukturkommittén) (Fö 2010:01) [ Avslutad 2011 ] [ Sakkunnig ]
Utredning om ny organisationsstruktur för stödet till Försvarsmakten (Försvarsstrukturkommittén) (Fö 2010:01)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-04-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:45 och dir. 2010:104
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:36 Forskning och utveckling samt försvarslogistik - i det reformerade försvaret
Medverkande :
Särskild utredare : Jan Segerberg, civilingenjör/civilekonom, fr.o.m. 2010-04-29
Sakkunnig : Henrik Holmer, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-27
Sakkunnig : Michael Jacob, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-28
Sakkunnig : Mattias Jennerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-27
Sakkunnig : Cecilia Looström, departementsråd, fr.o.m. 2010-08-27
Sakkunnig : Peter Mild, departementsråd, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Bengt Andersson, generalmajor, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Rolf Arremark, marknadsdirektör, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Peter Bager, kommendör, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Berndt Brehmer, professor emeritus, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Anders Brunnberg, stf. chef anskaffningskontor, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Kenth Gutensparr, kommendör, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Claes Isoz, överstelöjtnant, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Per Lodin, generalmajor, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Mats Nilsson, departementsråd, fr.o.m. 2010-05-17
Expert : Örjan Nilson, överste, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Martin Norsell, professor, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Leif Nylander, konteramiral, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Mats Olofsson, överste, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Bigtta Rydén, filosofie doktor, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Tobias Steen, stf. anskaffningskontorschef, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Cathrin Thorsell Starud, stf. chef strategisk materielledning, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Lars Träff, överste, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Mikael Wiklund, analytiker, fr.o.m. 2010-08-27 t.o.m. 2011-01-02
Expert : Katarina Wilhelsen, forskningschef, fr.o.m. 2010-08-27
Expert : Björn Wollenz, överstelöjtnant, fr.o.m. 2010-08-27
Huvudsekreterare : Thomas Wallander, byråchef, fr.o.m. 2010-07-01
Biträdande huvudsekreterare : Marie Holmberg, stf. chef anskaffningskontor, fr.o.m. 2010-06-07
Sekreterare : Anders Dager, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2010-06-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om forskning och utveckling inom totalförsvaret (Fö 2000:02) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]
Utredningen om forskning och utveckling inom totalförsvaret(Fö 2000:02)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-03-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:14.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:84 Forskning och utveckling för totalförsvaret, kartläggning och probleminventering
SOU 2001:22 Forskning och utveckling för totalförsvaret
Medverkande :
Särskild utredare : Per Borg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2000-03-09
Sakkunnig : Michael Aust, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-06-05
Sakkunnig : Stina Gerdes, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-04-26
Sakkunnig : Kjell A. Jonasson, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Bo Bernhill, överstelöjnant, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Anders Blom, professor, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Berndt Brehmer, professor, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Dag Brising, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Rolf Dahlberg, överstelöjnant, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Hans Elger, överingenjör, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Jan Foghelin, avdelningschef, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Per-Eric Gustavsson, överstelöjtnant, fr.o.m. 2000-06-17
Expert : Fredrik Hedén, överstelöjtnant, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Birger Heldt, doktor, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Johan Högberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Jack Jacobsson, överingenjör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Mattias Jennerholm, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Jan Lundberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Bo Richard Lundgren, utredningschef, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Karl-Gunnar Löfstrand, överingenjör, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Michael Moore, överste, fr.o.m. 2000-04-26 t.o.m. 2000-06-16
Expert : Bengt Sundelius, professor, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Lennart Stenberg, kommendörkapten, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Jan-Erik Svensson, överingenjör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Stefan Törnqvist, forskare, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Bo Wallander, kommendör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Sekreterare : Lennart Lundh, byråchef, fr.o.m. 2000-05-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman