Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Öppna data-utredningen (I 2019:01)

Offentlig utredning under Infrastrukturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Öppna data-utredningen (I 2019:01) [ Pågående ]

Offentlig utredning under Infrastrukturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2020:55 Innovation genom information [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 11 ♂ 11 ) :

Cecilia Holmdahl  []  ( Sekreterare )
Anja Nordfeldt  []  ( Sekreterare )
Alexander Warnolf  []  ( Sekreterare )
Peder Liljeqvist  []  ( Särskild utredare )
Ingela Alverfors  []  ( Sakkunnig )
Malgorzata Drewniak  []  ( Expert )
Beate Eellend  []  ( Expert )
Anders Fredriksson  []  ( Expert )
Ulrika Geijer  []  ( Expert )
Karl Gutberg  []  ( Expert )
Peter Krantz  []  ( Expert )
Felisa Krzyzanski  []  ( Expert )
Gunilla Nordlén  []  ( Expert )
Jörgen Samuelsson  []  ( Expert )
Mattias Sandström  []  ( Expert )
Sumbat Daniel Sarkis  []  ( Expert )
Kristine Ulander  []  ( Expert )
Andreas Häll  []  ( Expert )
Caspar Almalander  []  ( Expert )
Maria Ingelsson  []  ( Expert )
Benny Lindholm  []  ( Expert )
Anna Sjöman  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Öppna data-utredningen (I 2019:01)
Departement : Infrastrukturdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-05-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:20, dir. 2019:88 och 2020:37
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 september 2020.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:55 Innovation genom information
Medverkande :
Särskild utredare : Peder Liljeqvist, kammarrättslagman, fr.o.m. 2019-09-01
Sakkunnig : Ingela Alverfors, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14
Expert : Caspar Almalander, handläggare, fr.o.m. 2020-09-15
Expert : Malgorzata Drewniak, jurist, fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14
Expert : Beate Eellend, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14
Expert : Anders Fredriksson, senior rådgivare, fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14
Expert : Ulrika Geijer, chefsrådman, fr.o.m. 2019-09-17
Expert : Karl Gutberg, kansliråd, fr.o.m. 2019-09-17
Expert : Andreas Häll, handläggare, fr.o.m. 2020-03-10 t.o.m. 2020-09-14
Expert : Maria Ingelsson, utredare, fr.o.m. 2020-09-15
Expert : Peter Krantz, digitaliseringsstrateg, fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14
Expert : Felisa Krzyzanski, rättssakkunnig, fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-04-19
Expert : Benny Lindholm, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-09-15
Expert : Gunilla Nordlén, verksjurist, fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14
Expert : Jörgen Samuelsson, handläggare, fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-03-09
Expert : Mattias Sandström, jurist, fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14
Expert : Anna Sjöman, lagman, fr.o.m. 2020-09-14
Expert : Sumbat Daniel Sarkis, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-09-17
Expert : Kristine Ulander, strateg, fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14
Sekreterare : Cecilia Holmdahl, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-08-16
Sekreterare : Anja Nordfeldt, hovrättsassessor, fr.o.m. 2019-08-05 t.o.m. 2020-09-15
Sekreterare : Alexander Warnolf, rådman, fr.o.m. 2019-08-18

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman