Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Tillträdesutredningen (U 2016:01)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Tillträdesutredningen (U 2016:01) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 20 st. ♀ 10 ♂ 10 ) :

Jörgen Tholin  []  ( Särskild utredare )
Erik Adell Hellström  []  ( Expert )
Daniel Brandt  []  ( Expert )
Erica Finnerman  []  ( Expert )
Nina Gustafsson Åberg  []  ( Expert )
Christina Hammarstedt  []  ( Expert )
Gunilla Hammarström  []  ( Expert )
Stefan Holmgren  []  ( Expert )
Sigbritt Karlsson  []  ( Expert )
Joakim Malmström  []  ( Expert )
Ylva Rosing  []  ( Expert )
Jan Schierbeck  []  ( Expert )
Per Sonnerby  []  ( Expert )
Marie Stern Wärn  []  ( Expert )
Ulf Walther  []  ( Expert )
Roger Karlsson  []  ( Sekreterare )
Åsa Nandorf  []  ( Sekreterare )
Åsa Rurling  []  ( Sekreterare )
Linnea Gullholmer  []  ( Bitr. sekreterare )
Per Anders Nilsson Strandberg  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Tillträdesutredningen (U 2016:01)


Beteckning : U 2016:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-26
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-03-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:24
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Tholin, Jörgen, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Adell Hellström, Erik, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Brandt, Daniel, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Finnerman, Erica, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Gustafsson Åberg, Nina, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Hammarstedt, Christina, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Hammarström, Gunilla, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Holmgren, Stefan, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Karlsson, Sigbritt, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Malmström, Joakim, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Nilsson Srandberg, Per Anders, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Rosing, Ylva, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-02-08
Expert : Schierbeck, Jan, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Sonnerby, Per, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Stern Wärn, Marie, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Expert : Walther, Ulf, fr.o.m. 2016-05-04 t.o.m. 2017-03-15
Sekreterare : Karlsson, Roger, fr.o.m. 2016-10-17 t.o.m. 2017-03-15
Sekreterare : Nandorf, Åsa, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-15
Sekreterare : Rurling, Åsa, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-15
Biträdande sekreterare : Gullholmer, Linnea, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-31

Rapporter

SOU 2017:20Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman