Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor (S 2016:06)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor (S 2016:06) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 10 ♂ 3 ) :

Ingeborg Simonsson  []  ( Särskild utredare )
Elisabet Aldenberg  []  ( Sakkunnig )
Stefan Ernlund  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Jansson  []  ( Sakkunnig )
Mikael Pauli  []  ( Sakkunnig )
Helena Rosén  []  ( Sakkunnig )
Johan Westlund  []  ( Sakkunnig )
Emma Hedge  []  ( Expert )
Anne-Lie Magnusson  []  ( Expert )
Malin Malmström  []  ( Expert )
Ulrika Persson  []  ( Expert )
Malin Sandquist  []  ( Expert )
Emma Önneby  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor (S 2016:06)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2018
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-09-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:80
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter
SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m.
Medverkande :
Särskild utredare : Ingeborg Simonsson, rådman och docent, fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Elisabet Aldenberg, ämnesråd, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Stefan Ernlund, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-09-29 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Kerstin Jansson, kansliråd, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-09-28
Sakkunnig : Mikael Pauli, kansliråd, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Helena Rosén, kansliråd, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Johan Westlund, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Emma Hedge, jurist, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Anne-Lie Magnusson, jurist, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Malin Malmström, jurist, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Ulrika Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Malin Sandquist, chefsjurist, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Emma Önneby, hovrättsassessor, fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2018-01-15

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman