Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor (S 2016:06)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor (S 2016:06) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 10 ♂ 3 ) :

Ingeborg Simonsson  []  ( Särskild utredare )
Elisabet Aldenberg  []  ( Sakkunnig )
Stefan Ernlund  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Jansson  []  ( Sakkunnig )
Mikael Pauli  []  ( Sakkunnig )
Helena Rosén  []  ( Sakkunnig )
Johan Westlund  []  ( Sakkunnig )
Emma Hedge  []  ( Expert )
Anne-Lie Magnusson  []  ( Expert )
Malin Malmström  []  ( Expert )
Ulrika Persson  []  ( Expert )
Malin Sandquist  []  ( Expert )
Emma Önneby  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor (S 2016:06)


Beteckning : S 2016:06
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-05
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:80
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Simonsson, Ingeborg, fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Aldenberg, Elisabet, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Ernlund, Stefan, fr.o.m. 2017-09-29 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Jansson, Kerstin, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-09-28
Sakkunnig : Pauli, Mikael, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Rosén, Helena, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Westlund, Johan, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Hedge, Emma, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Magnusson, Anne-Lie, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Malmström, Malin, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Persson, Ulrika, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Expert : Sandquist, Malin, fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Önneby, Emma, fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2018-01-15

Rapporter

SOU 2017:59Reglering av alkoglass m.fl. produkter
SOU 2017:113Alkoholreklam i sociala medier m.m.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman