Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Tobaksdirektivsutredningen (S 2014:16)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Tobaksdirektivsutredningen (S 2014:16) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 8 ♂ 9 ) :

Göran Lundahl  []  ( Särskild utredare )
Sara Asp  []  ( Sakkunnig )
Liv Bernitz  []  ( Sakkunnig )
Katarina Berglund Siegbahn  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Jansson  []  ( Sakkunnig )
Andreas Johansson  []  ( Sakkunnig )
Gabriela Kalm  []  ( Sakkunnig )
Anna Lindtorp  []  ( Sakkunnig )
Kristin Olsson  []  ( Sakkunnig )
Emanuel Badehi Kullander  []  ( Expert )
Hannes Eintrei  []  ( Expert )
Bo Granath  []  ( Expert )
Tomas Isenstam  []  ( Expert )
Sune Rydén  []  ( Expert )
Fredrik Lövkvist  []  ( Sekreterare )
Anna-Maria Persson  []  ( Sekreterare )
Linus Videgren  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Tobaksdirektivsutredningen (S 2014:16)


Beteckning : S 2014:16
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-28
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-07-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:108 och dir. 2015:16
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundahl, Göran, fr.o.m. 2014-07-10
Sakkunnig : Asp, Sara, fr.o.m. 2015-04-07
Sakkunnig : Bernitz, Liv, fr.o.m. 2015-03-02
Sakkunnig : Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2014-09-15
Sakkunnig : Jansson, Kerstin, fr.o.m. 2014-09-15
Sakkunnig : Johansson, Andreas, fr.o.m. 2014-09-15
Sakkunnig : Kalm, Gabriela, fr.o.m. 2015-03-02
Sakkunnig : Lindtorp, Anna, fr.o.m. 2014-09-15 t.o.m. 2015-04-06
Sakkunnig : Olsson, Kristin, fr.o.m. 2014-09-15
Expert : Badehi Kullander, Emanuel, fr.o.m. 2015-03-02
Expert : Eintrei, Hannes, fr.o.m. 2015-01-07
Expert : Granath, Bo, fr.o.m. 2014-09-15
Expert : Isenstam, Tomas, fr.o.m. 2014-09-15 t.o.m. 2015-01-06
Expert : Rydén, Sune, fr.o.m. 2014-09-15
Sekreterare : Lövkvist, Fredrik, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2016-03-14
Sekreterare : Persson, Anna-Maria, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2015-01-31
Sekreterare : Videgren, Linus, fr.o.m. 2015-07-13 t.o.m. 2016-03-01

Rapporter

SOU 2015:6Mer gemensamma tobaksregler – Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet
SOU 2016:14En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman