Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om inrättande av nämndmyndighet med uppgift att pröva ansökningar och fatta beslut om utbetalning av ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i vissa fall (S 2012:03)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om inrättande av nämndmyndighet med uppgift att pröva ansökningar och fatta beslut om utbetalning av ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i vissa fall (S 2012:03) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 8 ♂ 7 ) :

Håkan Ceder  []  ( Särskild utredare )
Svante Andersson  []  ( Expert )
Göran Ewerlöf  []  ( Sekreterare )
Anders Nilsson  []  ( Expert )
Petra Rinman  []  ( Expert )
Beatrice Rodin  []  ( Expert )
Jonas Rydström  []  ( Sekreterare )
Ann-Katrin Törnqvist  []  ( Expert )
Ingela Berghagen  []  ( Sekreterare )
Pernilla Krusberg  []  ( Sekreterare )
Teresia Lindgren  []  ( Sekreterare )
Gunilla Malmborg  []  ( Sekreterare )
Jan Rehnberg  []  ( Sekreterare )
Ulla Blomgren  []  ( Bitr. sekreterare )
Folke K. Larsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om inrättande av nämndmyndighet med uppgift att pröva ansökningar och fatta beslut om utbetalning av ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i vissa fall (S 2012:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-03-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:25
Utredningen har avslutat sitt arbete den 31 december 2012. Den 1 januari 2013 inrättades Ersättningsnämnden. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Håkan Ceder, överdirektör, fr.o.m. 2012-03-29
Expert : Svante Andersson, fr.o.m. 2012-08-22
Expert : Göran Ewerlöf, f.d. hovrättslagman, fr.o.m. 2012-05-10
Expert : Anders Nilsson, utredare, fr.o.m. 2012-05-10 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Petra Rinman, utredare, fr.o.m. 2012-05-10
Expert : Beatrice Rodin, rådgivare, fr.o.m. 2012-05-10
Expert : Jonas Rydström, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-05-10
Expert : Ann-Katrin Törnqvist, enhetschef, fr.o.m. 2012-05-10
Sekreterare : Ingela Berghagen, fr.o.m. 2012-03-29
Sekreterare : Göran Ewerlöf, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Pernilla Krusberg, fr.o.m. 2012-06-01
Sekreterare : Teresia Lindgren, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Folke Larsson, K, fr.o.m. 2012-03-29
Sekreterare : Gunilla Malmborg, departementsråd, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Jan Rehnberg, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Jonas Rydström, kansliråd, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2012-12-31
Biträdande sekreterare : Ulla Blomgren, fr.o.m. 2012-12-15 t.o.m. 2012-12-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman