: : :

Medverkande i utredning : Pernilla Krusberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Pernilla Krusberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Pernilla Krusberg medverkat i ( 6 st. ):

Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07)


Beteckning : Ju 2017:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-01-14
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:28
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Jungstedt, Sofia, fr.o.m. 2017-03-16 t.o.m. 2018-08-31
Sakkunnig : Brossner, Linnéa, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31
Sakkunnig : Munkelt, Jenny, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31
Expert : Blom, Joakim, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31
Expert : Bresle Ahlqvist, Marie, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31
Expert : Jeppson, Jonas, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31
Expert : Jonsland, Thomas, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31
Expert : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2017-09-15
Expert : Lindblom, Ylva, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31
Expert : Sahlgren, Kerstin, fr.o.m. 2017-09-15 t.o.m. 2018-08-31
Expert : Singer, Anna, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31
Sekreterare : Stenberg, Susanne, fr.o.m. 2017-03-20 t.o.m. 2018-08-31
Biträdande sekreterare : Fröding Linebäck, Sara, fr.o.m. 2018-07-12 t.o.m. 2018-08-17

Rapporter

SOU 2018:68Nya regler om faderskap och föräldraskap
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:28 Modernare regler om faderskap och föräldraskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om inrättande av nämndmyndighet med uppgift att pröva ansökningar och fatta beslut om utbetalning av ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i vissa fall (S 2012:03) [ Avslutad 2013 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om inrättande av nämndmyndighet med uppgift att pröva ansökningar och fatta beslut om utbetalning av ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i vissa fall (S 2012:03)


Beteckning : S 2012:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-06
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-03-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:25
Lokal :
Utredningen har avslutat sitt arbete den 31 december 2012. Den 1 januari 2013 inrättades Ersättningsnämnden. Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ceder, Håkan, fr.o.m. 2012-03-29
Expert : Andersson, Svante, fr.o.m. 2012-08-22
Expert : Ewerlöf, Göran, fr.o.m. 2012-05-10
Expert : Nilsson, Anders, fr.o.m. 2012-05-10 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Rinman, Petra, fr.o.m. 2012-05-10
Expert : Rodin, Beatrice, fr.o.m. 2012-05-10
Expert : Rydström, Jonas, fr.o.m. 2012-05-10
Expert : Törnqvist, Ann-Katrin, fr.o.m. 2012-05-10
Sekreterare : Berghagen, Ingela, fr.o.m. 2012-03-29
Sekreterare : Ewerlöf, Göran, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2012-06-01
Sekreterare : Lindgren, Teresia, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Larsson, Folke K, fr.o.m. 2012-03-29
Sekreterare : Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Rehnberg, Jan, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Rydström, Jonas, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2012-12-31
Biträdande sekreterare : Blomgren, Ulla, fr.o.m. 2012-12-15 t.o.m. 2012-12-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) [ Avslutad 2015 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07)


Beteckning : S 2012:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-07-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:79, dir. 2013:74 och dir. 2014:87
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ceder, Håkan, fr.o.m. 2012-09-03
Sakkunnig : Ahlquist, Mattias, fr.o.m. 2013-03-28
Sakkunnig : Arvidsson, Katarina, fr.o.m. 2013-09-03 t.o.m. 2014-02-11
Sakkunnig : Carlsson, Christopher, fr.o.m. 2014-02-12
Sakkunnig : Fridborn Kempe, Philip, fr.o.m. 2013-10-10 t.o.m. 2014-04-29
Sakkunnig : Gedda, Malin, fr.o.m. 2013-09-03 t.o.m. 2014-02-11
Sakkunnig : Holm, Jacob, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2013-03-27
Sakkunnig : Landelius, Sofia, fr.o.m. 2014-03-31
Sakkunnig : Lundahl, Jessica, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2014-02-11
Sakkunnig : Lönnheim, Charlotte, fr.o.m. 2014-09-29
Sakkunnig : Moberg, Karin, fr.o.m. 2014-04-30
Sakkunnig : Rosén, Olle, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2013-10-09
Sakkunnig : Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2012-11-22
Expert : Aronsson, Håkan, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Brandett, Ann-Charlotta, fr.o.m. 2013-09-03
Expert : Florin, Angelica, fr.o.m. 2014-03-31 t.o.m. 2014-09-30
Expert : Fransson, Carina, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2014-02-11
Expert : Hildingsson Boqvist, Anna Karin, fr.o.m. 2012-10-05
Expert : Jacobsson, Monica, fr.o.m. 2013-09-11
Expert : Lindberg, Urban, fr.o.m. 2012-10-05
Expert : Lundqvist, Mie, fr.o.m. 2014-03-31
Expert : Mattsson, Titti, fr.o.m. 2012-10-05
Expert : Nellvik, Helen, fr.o.m. 2014-09-15
Expert : Roxell, Sara, fr.o.m. 2012-10-05 t.o.m. 2014-08-10
Expert : Widén, Ankie, fr.o.m. 2014-09-29
Sekreterare : Alexandersson, Pär, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Aronsson, Håkan, fr.o.m. 2013-08-12 t.o.m. 2014-02-10
Sekreterare : Josefsson, Berith, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Pålsson, David, fr.o.m. 2013-09-10 t.o.m. 2013-12-06
Sekreterare : Rehnberg, Jan, fr.o.m. 2013-12-01 t.o.m. 2013-12-31

Rapporter

SOU 2014:3Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga
SOU 2015:71Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Biobanksutredningen (S 2008:08) [ Avslutad 2010 ] [ Sakkunnig ]

Biobanksutredningen (S 2008:08)


Beteckning : S 2008:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-02
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-05-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:71 och dir. 2010:105
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Utredare : Kärrström, Margit, fr.o.m. 2008-06-01
Sakkunnig : Axén Olin, Kristina, fr.o.m. 2009-03-01
Sakkunnig : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Elinder, Göran, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Eriksson, Karin, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Isberg Amnäs, Katja, fr.o.m. 2008-12-15
Sakkunnig : Koskinen, Lennart, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-10-15
Sakkunnig : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2010-01-15
Sakkunnig : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-12-31
Sakkunnig : Nilbert, Mef, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Rehnberg, Lena, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Resare, Pål, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Rynning, Elisabeth, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Sundström, Christer, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Wahlström, Jan, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Wästfelt, Maria, fr.o.m. 2008-09-01
Expert : Bloch, Eva, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2010-09-29
Expert : Holmberg, Fredrik, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-10-31
Sekreterare : Rubenson, Johan, fr.o.m. 2008-09-09 t.o.m. 2010-10-31

Rapporter

SOU 2010:81En ny biobankslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:81 En ny biobankslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09)


Beteckning : S 2008:09
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-04
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-07-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:93, dir. 2009:93, dir. 2010:88 och dir. 2011:107
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eriksson, Jerry, fr.o.m. 2008-11-19
Expert : Abrahamsson, Lisbeth, fr.o.m. 2010-03-01
Expert : Alander, Nina, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Borgeke, Martin, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Broström, Kjell, fr.o.m. 2011-02-01
Expert : Eklund, Astrid, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2011-08-01
Expert : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Groth, Christian, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Götmar, Stig, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Ivarsson, Bengt, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : von Knorring, Lars, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Kristiansson, Marianne, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2011-07-31
Expert : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2009-09-03
Expert : Nilsson, Lars Håkan, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Printz, Anders, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Sjöblom, Per-Olof, fr.o.m. 2009-07-09
Expert : Sundqvist, Marianne, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Svedberg, Jesper, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Wieselgren, Ing-Marie, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Eklund, Eva, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Elffors, Åsa, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2009-12-31
Sakkunnig : Hagelin, Hans, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Johansson, Sara S, fr.o.m. 2010-01-01
Sakkunnig : Laudon, Inger, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Linde, Helena, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2010-03-31
Sakkunnig : Nilsson, Göran, fr.o.m. 2009-03-12
Asp, Petter, fr.o.m. 2011-02-25
Jareborg, Nils, fr.o.m. 2011-02-25
Lernestedt, Claes, fr.o.m. 2011-02-25
Reimer, Stefan, fr.o.m. 2011-02-25
Träskman, Per Ole, fr.o.m. 2011-02-25
Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2011-02-25
Sekreterare : Billing, Anna, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Lindvall, Thorbjörn, fr.o.m. 2009-03-01 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Ohlsson, Ulrika, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2012-04-09

Rapporter

SOU 2012:17Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Vistelseutredningen (S 2008:02) [ Avslutad 2009 ] [ Sekreterare ]

Vistelseutredningen (S 2008:02)


Beteckning : S 2008:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-04
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-02-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:13
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Grönwall, Lars, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Cederlund, Klara, fr.o.m. 2008-03-12 t.o.m. 2008-09-08
Sakkunnig : Erlandsson, Jan, fr.o.m. 2008-03-12
Sakkunnig : Giaever, Andreas, fr.o.m. 2008-03-12
Sakkunnig : Jansson, Petra, fr.o.m. 2008-09-09
Sakkunnig : Johansson, Eva-Lotta, fr.o.m. 2008-03-12
Sakkunnig : Öst, Angela, fr.o.m. 2008-03-12
Expert : Bjurström, Niklas, fr.o.m. 2008-03-12
Expert : Dadgaranfar, Mohammad, fr.o.m. 2008-03-12
Expert : Stjernborg, Siv, fr.o.m. 2008-03-12
Expert : Toft, Eva, fr.o.m. 2008-03-12
Sekreterare : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2008-03-17 t.o.m. 2009-05-17
Sekreterare : Landelius, Sofia, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2009-05-17
Sekreterare : Nordman, Helena, fr.o.m. 2008-03-17 t.o.m. 2008-08-10

Rapporter

SOU 2009:38Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman