: : :

RMV/SKL-utredningen (Ju 2005:10)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

RMV/SKL-utredningen (Ju 2005:10) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 2005:104
Medverkande i utredningen ( 7 st. ♀ 3 ♂ 4 ) :

Ann-Marie Begler  []  ( Särskild utredare )
Ralf Hedin  []  ( Expert )
Gunnar Holmgren  []  ( Expert )
Tomas Keisu  []  ( Expert )
Astrid Nensén Uggla  []  ( Expert )
Nina Rehnqvist  []  ( Expert )
Martin Andersson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

RMV/SKL-utredningen (Ju 2005:10)


Beteckning : Ju 2005:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-09-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:104
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Begler, Ann-Marie, fr.o.m. 2005-09-22 t.o.m. 2006-12-31
Expert : Hedin, Ralf, fr.o.m. 2006-01-25 t.o.m. 2006-12-13
Expert : Holmgren, Gunnar, fr.o.m. 2006-01-25 t.o.m. 2006-12-13
Expert : Keisu, Tomas, fr.o.m. 2006-01-25 t.o.m. 2006-12-13
Expert : Nensén Uggla, Astrid, fr.o.m. 2006-01-25 t.o.m. 2006-12-13
Expert : Rehnqvist, Nina, fr.o.m. 2006-01-25 t.o.m. 2006-12-13
Sekreterare : Andersson, Martin, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-12-31

Rapporter

SOU 2006:63Forensiska institutet. Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri – delbetänkande
SOU 2006:103Översyn av den rättsmedicinska verksamheten. Tillsyn, Rättsliga rådet och rättsläkarens roll – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman