Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (N 2004:20) Förutsättningarna för en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivs tjänster (ALT)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (N 2004:20) Förutsättningarna för en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivs tjänster (ALT) [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 4 ♂ 6 ) :

Agneta Rönn  []  ( Särskild utredare )
Luis Barturén  []  ( Expert )
Karin Hemmingsson  []  ( Expert )
Tobias Henmark  []  ( Expert )
Peter Linderoth  []  ( Expert )
Christer Måhl  []  ( Expert )
Karolina Qvarnström  []  ( Expert )
Anders Rydh  []  ( Expert )
Jacob Henriksson  []  ( Sekreterare )
Lena Klintefall Råssjö  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (N 2004:20) Förutsättningarna för en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivs tjänster (ALT)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-07-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:42 och dir. 2004:176
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:24 Arbetslivsinriktad rehabilitering. Framtida organisation för Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB.
SOU 2005:46 Bättre arbetslivsinriktad rehabilitering. En fusion mellan Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB
Medverkande :
Särskild utredare : Agneta Rönn, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-06-05
Expert : Luis Barturén, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-01-24 t.o.m. 2005-06-07
Expert : Karin Hemmingsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-01-24 t.o.m. 2005-05-24
Expert : Tobias Henmark, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-01-24 t.o.m. 2005-05-24
Expert : Lena Klinfefall Råssjö, kansliråd, fr.o.m. 2005-01-24 t.o.m. 2005-05-24
Expert : Peter Linderoth, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-01-24 t.o.m. 2005-05-24
Expert : Christer Måhl, ägarrepresentant, fr.o.m. 2005-01-24 t.o.m. 2005-05-24
Expert : Karolina Qvarnström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2005-01-24 t.o.m. 2005-05-14
Expert : Anders Rydh, ordförande, fr.o.m. 2005-01-24 t.o.m. 2005-05-24
Sekreterare : Jacob Henriksson, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2005-06-07

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman