Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Djursjukdatautredningen (Jo 2004:03)

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Djursjukdatautredningen (Jo 2004:03) [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2004:82 Översyn av djursjukdata [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 7 ♂ 8 ) :

Inger Andersson  []  ( Särskild utredare )
Urban Johnson  []  ( Sakkunnig )
Agneta Egenvall  []  ( Expert )
Torkel Ekman  []  ( Expert )
Nils-Åke Fag  []  ( Expert )
Bengt Johansson  []  ( Expert )
Olle Johansson  []  ( Expert )
Anita Jonasson  []  ( Expert )
Per Jonsson  []  ( Expert )
Örjan Ljungvall  []  ( Expert )
Marie Mörk  []  ( Expert )
Katarina Roth  []  ( Expert )
Gunnela Ståhle  []  ( Expert )
Märit Bergendahl  []  ( Sekreterare )
Mikael Cullberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Djursjukdatautredningen (Jo 2004:03)


Beteckning : Jo 2004:03
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-16
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:82
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Andersson, Inger, fr.o.m. 2004-06-17
Sakkunnig : Johnson, Urban, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Egenvall, Agneta, fr.o.m. 2005-03-08
Expert : Ekman, Torkel, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Fag, Nils-Åke, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Johansson, Bengt, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Johansson, Olle, fr.o.m. 2005-01-25
Expert : Jonasson, Anita, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Jonsson, Per, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Ljungvall, Örjan, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Mörk, Marie, fr.o.m. 2004-12-06 t.o.m. 2005-03-07
Expert : Roth, Katarina, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Ståhle, Gunnela, fr.o.m. 2004-12-06
Sekreterare : Bergendahl, Märit, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2005-08-31
Sekreterare : Cullberg, Mikael, fr.o.m. 2004-10-01

Rapporter

SOU 2005:74Nytt djurhälsoregister – bättre nytta och ökad säkerhet

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman