Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetDir. 2004:82 Översyn av djursjukdata

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDir. 2004:82 Översyn av djursjukdata ( 6 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Direktiv till den offentliga utredningen under Jordbruksdepartementet :

Djursjukdatautredningen (Jo 2004:03) [ Avslutad 2005 ]

Djursjukdatautredningen (Jo 2004:03)
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:82
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:74 Nytt djurhälsoregister - bättre nytta och ökad säkerhet
Medverkande :
Särskild utredare : Inger Andersson, generaldirektör, fr.o.m. 2004-06-17
Sakkunnig : Urban Johnson, ämnesråd, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Agneta Egenvall, docent, fr.o.m. 2005-03-08
Expert : Torkel Ekman, leg. veterinär, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Nils-Åke Fag, bitr. enhetschef, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Bengt Johansson, leg. veterinär, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Olle Johansson, avdelningschef, fr.o.m. 2005-01-25
Expert : Anita Jonasson, djurhälsoveterinär, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Per Jonsson, länsveternär, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Örjan Ljungvall, leg. veterinär, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Marie Mörk, doktorand, fr.o.m. 2004-12-06 t.o.m. 2005-03-07
Expert : Katarina Roth, leg. veterinär, fr.o.m. 2004-12-06
Expert : Gunnela Ståhle, agronom, fr.o.m. 2004-12-06
Sekreterare : Märit Bergendahl, hovrättsassessor, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2005-08-31
Sekreterare : Mikael Cullberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2004-10-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Inger Andersson  [] ( Särskild utredare )
Urban Johnson  [] ( Sakkunnig )
Agneta Egenvall  [] ( Expert )
Torkel Ekman  [] ( Expert )
Nils-Åke Fag  [] ( Expert )
Bengt Johansson  [] ( Expert )
Olle Johansson  [] ( Expert )
Anita Jonasson  [] ( Expert )
Per Jonsson  [] ( Expert )
Örjan Ljungvall  [] ( Expert )
Marie Mörk  [] ( Expert )
Katarina Roth  [] ( Expert )
Gunnela Ståhle  [] ( Expert )
Märit Bergendahl  [] ( Sekreterare )
Mikael Cullberg  [] ( Sekreterare )
Omslaget till dir. 2004:82

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman