Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Översyn av krigsmateriellagstiftningen (UD 2003:03)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Översyn av krigsmateriellagstiftningen (UD 2003:03) [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 5 ♂ 8 ) :

Anders Svärd  []  ( Särskild utredare )
Filip Ingelsson  []  ( Sakkunnig )
Ingrid Tersman  []  ( Sakkunnig )
Maria Domeij  []  ( Expert )
Per-Fredrik Grill  []  ( Expert )
Gösta Ihrfelt  []  ( Expert )
Anna Körlof  []  ( Expert )
Peter Nordeke  []  ( Expert )
Lena Norlander  []  ( Expert )
Carl Lövkrona  []  ( Sekreterare )
Hans Christer Olson  []  ( Sakkunnig )
Lotta Gustavson  []  ( Expert )
Stefan Hanson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Översyn av krigsmateriellagstiftningen (UD 2003:03)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-07-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:80 och dir. 2004:122
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:09 KRUT Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel.
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Svärd, fr.o.m. 2003-07-10 t.o.m. 2005-02-28
Sakkunnig : Filip Ingelsson, militärssakkunnig, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Sakkunnig : Hans Christer Olsson, förhandlingschef, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Sakkunnig : Ingrid Tersman, kansliråd, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Maria Domeij, enhetschef, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Per-Fredrik Grill, kommendörkapten, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Lotta Gustavsson, chefsjurist, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Stefan Stf. Hanson, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Gösta Ihrfelt, ämnesråd, UD/ERS, fr.o.m. 2004-11-15 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Anna Körlof, doktorand, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Peter Nordeke, regionchef, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Lena Norlander, laborator, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Sekreterare : Carl Lövkrona, fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2005-02-28

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman