: : :

Medverkande i utredning : Anna Körlof

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anna Körlof

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Anna Körlof medverkat i:

Översyn av krigsmateriellagstiftningen (UD 2003:03) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

Översyn av krigsmateriellagstiftningen (UD 2003:03)


Beteckning : UD 2003:03
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-01
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-07-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:80 och dir. 2004:122
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svärd, Anders, fr.o.m. 2003-07-10 t.o.m. 2005-02-28
Sakkunnig : Ingelsson, Filip, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Sakkunnig : Olsson, Hans Christer, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Sakkunnig : Tersman, Ingrid, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Domeij, Maria, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Grill, Per-Fredrik, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Gustavsson, Lotta, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Hanson, Stefan, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Ihrfelt, Gösta, fr.o.m. 2004-11-15 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Körlof, Anna, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Nordeke, Peter, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Norlander, Lena, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-02-28
Sekreterare : Lövkrona, Carl, fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2005-02-28

Rapporter

SOU 2005:09KRUT Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2003:80
Dir. 2004:122
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:9 KRUT – Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman