Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om Behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (Ku 2003:03)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om Behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (Ku 2003:03) [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 4 ♂ 7 ) :

Sten Wahlqvist  []  ( Särskild utredare )
Ann Aurén  []  ( Expert )
Peder Bjursten  []  ( Expert )
Gaby Borglund  []  ( Expert )
Astrid Forsberg  []  ( Expert )
Claes Gränström  []  ( Expert )
Peder Liljeqvist  []  ( Expert )
Cecilia Mauritzon  []  ( Expert )
Ted Roswall  []  ( Expert )
Björn Sjökvist  []  ( Expert )
Lars Dahlström  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om Behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (Ku 2003:03)


Beteckning : Ku 2003:03
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-07
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-10-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:122 och dir. 2004:15
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 2003-11-01 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Aurén, Ann, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Bjursten, Peder, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Borglund, Gaby, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Forsberg, Astrid, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Gränström, Claes, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Liljeqvist, Peder, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Mauritzon, Cecilia, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Roswall, Ted, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Sjökvist, Björn, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Sekreterare : Dahlström, Lars, fr.o.m. 2003-11-01 t.o.m. 2004-10-31

Rapporter

SOU 2004:106Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna, Integritet – Effektivitet – Tillgänglighet – slutbetänkande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman