Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lars Dahlström

Sök kontaktuppgifter till Lars Dahlström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lars Dahlström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Dahlström medverkat i ( 8 st. ):

Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m. (Ju 2010:02) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m. (Ju 2010:02)


Beteckning : Ju 2010:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2012-02-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-02-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:17 och 2010:112
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014, 404 21 Göteborg,tel. 031-701 53 63 (sekr.)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 2010-02-25 t.o.m. 2011-12-31
Expert : Ahlqvist, Ann-Marie, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Bontin, Helena, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-03-15
Expert : Dahlström, Lars, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Ferm, Jenny, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Glantz, Yvette, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Haglund, Lars, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Hjertonsson, Nicklas, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-03-15
Expert : Jonare, Ulf, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Jozic, Drazenko, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Kangasvieri, Tommy, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-03-15
Expert : Liljeqvist, Peder, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Lindblom, Hans-Olof, fr.o.m. 2011-01-25 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Lindmark, Johan, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Lundberg, Malin, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Momcilovic, Marija, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Reinikainen, Leena, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Stenström, Erik, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Thörngren, Sara, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Waller, Annika, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-03-15
Expert : Wollstad, Solveig, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Sekreterare : Wikner, Hans, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2011-11-30

Rapporter

SOU 2011:20Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete. Dataskyddsrambeslutet, Europolanställdas befattning med hemliga uppgifter
SOU 2011:80Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Socialtjänstdatautredningen (S 2007:09) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Socialtjänstdatautredningen (S 2007:09)


Beteckning : S 2007:09
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-04
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:92
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 2007-08-01
Sakkunnig : Ekholm, Anders, fr.o.m. 2007-10-01
Sakkunnig : Forslund, Daniel, fr.o.m. 2007-12-01
Sakkunnig : Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2007-10-01
Expert : Borglund, Gaby, fr.o.m. 2007-10-01
Expert : Dahlström, Lars, fr.o.m. 2007-10-01
Expert : Jozic, Drazenko, fr.o.m. 2007-10-01
Expert : Liljekvist, Peder, fr.o.m. 2007-10-01
Expert : Lindgren, Josephine, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-10-05
Expert : Mann, Catharina, fr.o.m. 2008-10-06
Expert : Nilsson, Eva, fr.o.m. 2007-10-01
Expert : Nylén, Karin, fr.o.m. 2008-10-06
Expert : Stillerud, Karin, fr.o.m. 2008-09-01
Expert : Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-08-31
Expert : Westergren, Kerstin, fr.o.m. 2007-10-01
Expert : Åhs, Ulla, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Ödman, Pär, fr.o.m. 2008-04-01
Sekreterare : Wikner, Hans, fr.o.m. 2007-08-13 t.o.m. 2009-05-03

Rapporter

SOU 2009:32Socialtjänsten Integritet- Effektivtet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:32 Socialtjänsten – Integritet – Effektivitet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Åklagardatautredningen (Ju 2007:14) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Åklagardatautredningen (Ju 2007:14)


Beteckning : Ju 2007:14
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-09-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:126
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 2007-09-06 t.o.m. 2008-10-31
Expert : Dahlström, Lars, fr.o.m. 2007-09-17 t.o.m. 2008-10-08
Expert : Edvinsson, Mats-Ove, fr.o.m. 2007-09-17 t.o.m. 2008-10-08
Expert : Grym, Peter, fr.o.m. 2007-09-17 t.o.m. 2008-10-08
Expert : Liljeqvist, Peder, fr.o.m. 2007-09-17 t.o.m. 2008-10-08
Expert : Rodrigo, Monica, fr.o.m. 2007-09-17 t.o.m. 2008-10-08
Expert : Skarp, Kerstin, fr.o.m. 2007-09-17 t.o.m. 2008-10-08
Expert : Tjärnkvist, Lisbeth, fr.o.m. 2007-09-17 t.o.m. 2008-10-09
Sekreterare : Larsson, Jörgen, fr.o.m. 2007-09-17 t.o.m. 2008-10-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:126 Behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:87 Åklagarväsendets brottsbekämpning – Integritet – Effektivitet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 2004:06) om transport av försvarsmateriel ombord på M/S Estonia [ Avslutad 2005 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (Fö 2004:06) om transport av försvarsmateriel ombord på M/S Estonia
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-12-03
Direktiv för uppdraget se, regeringsbeslut den 3 december 2004.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Rapport (skrivelse (2005-01-21) Transport av försvarsmateriel på M/S Estonia under september 1994
Medverkande :
Utredare : Johan Hirschfeldt, hovrättspresident, fr.o.m. 2004-12-03 t.o.m. 2005-01-21
Sekreterare : Lars Dahlström, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2004-12-03 t.o.m. 2005-01-21
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om Kustbevakningens personuppgiftsbehandling (Fö 2004:04) [ Avslutad 2006 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om Kustbevakningens personuppgiftsbehandling(Fö 2004:04)


Beteckning : Fö 2004:04
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-05
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-10-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:143
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 2004-11-01
Expert : Hübinette, Annkatrin, fr.o.m. 2004-11-01
Expert : Jillger, Aimée, fr.o.m. 2004-11-01
Expert : Liljeqvist, Peder, fr.o.m. 2004-11-01
Expert : Samuelson, Peter, fr.o.m. 2004-11-01
Expert : Ström, Daniel, fr.o.m. 2004-11-01
Expert : Wikingsson, Annika W., fr.o.m. 2004-11-01
Sekreterare : Dahlström, Lars, fr.o.m. 2004-11-01

Rapporter

SOU 2006:18Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet – Effektivitet.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2004:143 Behandling av personuppgifter i Kustbevakningens verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om Behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (Ku 2003:03) [ Avslutad 2004 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om Behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (Ku 2003:03)


Beteckning : Ku 2003:03
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-07
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-10-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:122 och dir. 2004:15
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 2003-11-01 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Aurén, Ann, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Bjursten, Peder, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Borglund, Gaby, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Forsberg, Astrid, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Gränström, Claes, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Liljeqvist, Peder, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Mauritzon, Cecilia, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Roswall, Ted, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Sjökvist, Björn, fr.o.m. 2003-11-25 t.o.m. 2004-10-31
Sekreterare : Dahlström, Lars, fr.o.m. 2003-11-01 t.o.m. 2004-10-31

Rapporter

SOU 2004:106Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna, Integritet – Effektivitet – Tillgänglighet – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Underrättelsedatautredningen (Fö 2002:01) [ Avslutad 2003 ] [ Sekreterare ]

Underrättelsedatautredningen (Fö 2002:01)


Beteckning : Fö 2002:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-04
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:13
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 2002-02-07
Expert : Ahlqvist, Clara, fr.o.m. 2002-03-15
Expert : Andersson, Mikael, fr.o.m. 2002-03-15
Expert : Liljeqvist, Peder, fr.o.m. 2002-03-15
Expert : Nyman, Kjell, fr.o.m. 2002-03-15
Expert : Olsson, Göran, fr.o.m. 2002-06-17
Expert : Wallin, Elisabeth, fr.o.m. 2002-03-15
Expert : Åström, Karin, fr.o.m. 2002-03-15
Sekreterare : Dahlström, Lars, fr.o.m. 2002-02-07

Rapporter

SOU 2003:34Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst. Integritet – Effektivitet.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om Datainspektionens framtida verksamhetsinriktning (Ju 2000:16) [ Avslutad 2002 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om Datainspektionens framtida verksamhetsinriktning(Ju 2000:16)


Beteckning : Ju 2000:16
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-12-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:52
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Cronsten, Ursula, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Ericsson, Britt, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Hedin, Eva-Lotta, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Jermsten, Henrik, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Karlgren, Anna, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Liljeqvist, Peder, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Lindgren, Leif, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Seipel, Peter, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Söderström, Lars, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Wahlbäck, Benny, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-01-31
Sekreterare : Dahlström, Lars, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-01-31

Rapporter

SOU 2002:02Kompetens – Effektivitet – Service
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:2 Datainspektionen – Kompetens, effektivitet, service [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman