Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 2003:05) om behörighet m.m. inom djursjukvården

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 2003:05) om behörighet m.m. inom djursjukvården [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 21 st. ♀ 15 ♂ 6 ) :

Arne Kardell  []  ( Särskild utredare )
Göran Dalin  []  ( Sakkunnig )
Maria Nyström  []  ( Sakkunnig )
Lena Odland  []  ( Sakkunnig )
Gabriella Allard-Johansson  []  ( Expert )
Ulrika Axelsson Jonsson  []  ( Expert )
Hans Forsell  []  ( Expert )
Ole Frykman  []  ( Expert )
Kerstin Haga-Wilund  []  ( Expert )
Peter Kallings  []  ( Expert )
Monique Malm  []  ( Expert )
Karin Odencrants  []  ( Expert )
Marita Stigelius  []  ( Expert )
Gunnela Ståhle  []  ( Expert )
Thomas Svensson  []  ( Expert )
Mary Ann Sörensen  []  ( Expert )
Anna Wallin  []  ( Expert )
Karin Åhl  []  ( Expert )
Märit Bergendahl  []  ( Sekreterare )
Lena Ruth Jonsson  []  ( Expert )
Petra Zetterberg Ferngren  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 2003:05) om behörighet m.m. inom djursjukvården


Beteckning : Jo 2003:05
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-16
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-09-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:90 och dir, 2005:17
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kardell, Arne, fr.o.m. 2003-09-18
Sakkunnig : Dalin, Göran, fr.o.m. 2003-10-29
Sakkunnig : Nyström, Maria, fr.o.m. 2003-10-29
Sakkunnig : Odland, Lena, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Allard-Johansson, Gabriella, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Axelsson Jonsson, Ulrika, fr.o.m. 2005-04-05
Expert : Forsell, Hans, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Frykman, Ole, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Haga-Wilund, Kerstin, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Kallings, Peter, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Malm, Monique, fr.o.m. 2003-10-29 t.o.m. 2004-10-26
Expert : Odencrants, Karin, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Ruuth Jonsson, Lena, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Stigelius, Marita, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Ståhle, Gunnela, fr.o.m. 2004-11-17
Expert : Svensson, Thomas, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Sörensen, Mary Ann, fr.o.m. 2003-10-29 t.o.m. 2004-11-16
Expert : Wallin, Anna, fr.o.m. 2004-10-27
Expert : Zetterberg-Ferngren, Petra, fr.o.m. 2003-10-29 t.o.m. 2005-04-04
Expert : Åhl, Karin, fr.o.m. 2004-01-20
Sekreterare : Bergendahl, Märit, fr.o.m. 2003-10-01

Rapporter

SOU 2005:98Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman