Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2005:98 Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2005:98 Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård ( 400 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen (Jo 2003:05) om behörighet m.m. inom djursjukvården [ Avslutad 2005 ]

Utredningen (Jo 2003:05) om behörighet m.m. inom djursjukvården
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-09-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:90 och dir, 2005:17
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:98 Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård
Medverkande :
Särskild utredare : Arne Kardell, hovrättsråd, fr.o.m. 2003-09-18
Sakkunnig : Göran Dalin, dekanus, fr.o.m. 2003-10-29
Sakkunnig : Maria Nyström, enhetschef, fr.o.m. 2003-10-29
Sakkunnig : Lena Odland, kansliråd, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Gabriella Allard-Johansson, sjukgymnast, hovslagare, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Ulrika Axelsson Jonsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-04-05
Expert : Hans Forsell, direktör, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Ole Frykman, överveterinär, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Kerstin Haga-Wilund, hovslagare, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Peter Kallings, verkst. direktör, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Monique Malm, sjukgymnast, fr.o.m. 2003-10-29 t.o.m. 2004-10-26
Expert : Karin Odencrants, ämnesråd, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Lena Ruuth Jonsson, projektledare, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Marita Stigelius, ekonomichef, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Gunnela Ståhle, fr.o.m. 2004-11-17
Expert : Thomas Svensson, distriktsveterinär, fr.o.m. 2003-10-29
Expert : Mary Ann Sörensen, expert, fr.o.m. 2003-10-29 t.o.m. 2004-11-16
Expert : Anna Wallin, dietist, fr.o.m. 2004-10-27
Expert : Petra Zetterberg-Ferngren, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-10-29 t.o.m. 2005-04-04
Expert : Karin Åhl, enhetschef, fr.o.m. 2004-01-20
Sekreterare : Märit Bergendahl, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-10-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 21 st. ♀ 15 ♂ 6 )

Arne Kardell  [] ( Särskild utredare )
Göran Dalin  [] ( Sakkunnig )
Maria Nyström  [] ( Sakkunnig )
Lena Odland  [] ( Sakkunnig )
Gabriella Allard-Johansson  [] ( Expert )
Ulrika Axelsson Jonsson  [] ( Expert )
Hans Forsell  [] ( Expert )
Ole Frykman  [] ( Expert )
Kerstin Haga-Wilund  [] ( Expert )
Peter Kallings  [] ( Expert )
Monique Malm  [] ( Expert )
Karin Odencrants  [] ( Expert )
Marita Stigelius  [] ( Expert )
Gunnela Ståhle  [] ( Expert )
Thomas Svensson  [] ( Expert )
Mary Ann Sörensen  [] ( Expert )
Anna Wallin  [] ( Expert )
Karin Åhl  [] ( Expert )
Märit Bergendahl  [] ( Sekreterare )
Lena Ruth Jonsson  [] ( Expert )
Petra Zetterberg Ferngren  [] ( Expert )
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2003:90 Behörighet m.m. inom djursjukvården

Omslaget till SOU 2005:98

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2005:98 Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård

Vad ledde betänkandet SOU 2005:98 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2005:98?

Vilka medverkade till SOU 2005:98?

Arne Kardell, Göran Dalin, Maria Nyström, Lena Odland, Gabriella Allard-Johansson, Ulrika Axelsson Jonsson, Hans Forsell, Ole Frykman, Kerstin Haga-Wilund, Peter Kallings, Monique Malm, Karin Odencrants, Marita Stigelius, Gunnela Ståhle, Thomas Svensson, Mary Ann Sörensen, Anna Wallin, Karin Åhl, Märit Bergendahl, Lena Ruth Jonsson och Petra Zetterberg Ferngren var med när betänkandet SOU 2005:98 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2005:98?

Betänkandet SOU 2005:98 är på 400 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman