: : :

Studiesociala utredningen (S 2002:13)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Studiesociala utredningen (S 2002:13) [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2002:120
Dir. 2003:13
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:130 Studerande och trygghetssystemen [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 9 ♂ 5 ) :

Cinnika Beiming  []  ( Särskild utredare )
Anna Gralberg  []  ( Sakkunnig )
Eva Gullfeldt  []  ( Sekreterare )
Eivy Häggström  []  ( Sakkunnig )
Anneli Josefsson  []  ( Sakkunnig )
Maria Lindqvist  []  ( Sakkunnig )
Siv Orbelius  []  ( Sakkunnig )
Annelie Westman  []  ( Sakkunnig )
Ann Eva Askensten  []  ( Expert )
Per Gillström  []  ( Expert )
Jan-Olof Larsson  []  ( Expert )
Leif Tallskog  []  ( Expert )
Jan Boström  []  ( Sekreterare )
Stig-Åke Petersson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Studiesociala utredningen (S 2002:13)


Beteckning : S 2002:13
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-02
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-09-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:120 och dir. 2003:13
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Beiming, Cinnika, fr.o.m. 2002-09-19
Sakkunnig : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-10-14
Sakkunnig : Gullfeldt, Eva, fr.o.m. 2002-11-18
Sakkunnig : Häggström, Eivy, fr.o.m. 2002-11-18
Sakkunnig : Josefsson, Anneli, fr.o.m. 2002-11-18
Sakkunnig : Lindqvist, Maria, fr.o.m. 2002-11-18
Sakkunnig : Orbelius, Siv, fr.o.m. 2002-11-18
Sakkunnig : Westman, Annelie, fr.o.m. 2002-11-18
Expert : Askensten, Anna Eva, fr.o.m. 2002-11-18
Expert : Gillström, Per, fr.o.m. 2002-11-18
Expert : Larsson, Jan-Olof, fr.o.m. 2002-11-18
Expert : Tallskog, Leif, fr.o.m. 2002-11-18
Sekreterare : Boström, Jan, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2004-01-31
Sekreterare : Gullfeldt, Eva, fr.o.m. 2003-10-15
Sekreterare : Petersson, Stig-Åke, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2003-10-31

Rapporter

SOU 2003:130Studerande och trygghetssystemen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman