Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anders Björck På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Anders Björck på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anders Björck

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anders Björck medverkat i ( 2 st. ):

1999 års författningsutredning (Ju 1999:13) [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]
1999 års författningsutredning (Ju 1999:13)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-09-02
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:71, dir. 2000:21 och dir. 2000:61.
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 57 95 (Cohen),040-35 58 91 (Seger)
Kommittén skall redovisa ett delbetänkande senast den 31 december 2000.Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2002.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:19 Vissa grundlagsfrågor
SOU 2001:65 (Forskarantologin) Skilda valdagar och vårval?
SOU 2001:99 Offentliga valförberedelser - anmälan av partier och kandidater
SOU 2002:42 Den gemensamma valdagen och andra valfrågor
Medverkande :
Ordförande : Ulf Lönnqvist, f.d. landshövding, fr.o.m. 1999-09-13 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Helena Bargholtz, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Rune Berglund, led av riksdagen, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Anders Björck, förste vice talman, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Barbro Hietala Nordlund, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Göran Magnusson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Lotta Nilsson Hedström, språkrör, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Kenneth Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Kenneth Kvist, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Reidunn Laurén, f.d. kammarrättspresident, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Hans Regner, f.d. justitiekansler, fr.o.m. 1999-09-13 t.o.m. 2001-02-13
Expert : Ulf Christoffersson, bitr. kammarsekreterare, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Svante Johansson, dispaschör, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Stefan Rubenson, ordförande och chef för Statens va-nämnd, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2001-02-13
Expert : Lars Seger, föredragande i konstitutionsutskottet, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Lena Stenwall, ämnesråd, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2001-03-06
Expert : Kristina Svahn Starrsjö, ämnesråd, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2002-05-31
Sekreterare : Dag Cohen, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2002-05-31
Sekreterare : Lars Seger, föredragande i konsitutionsutskottet, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2002-01-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Mediekoncentrationskommittén (Ku 1997:07) [ Avslutad 1999 ] [ Ledamot ]
Mediekoncentrationskommittén (Ku 1997:07)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-11-13
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:136.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Rapport "Ingen längtar efter mer media"
SOU 1999:30 Yttrandefriheten och konkurrensen - slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Anders Björck, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Agne Hansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Göran Hillman, kultursekreterare, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Karin Johansson, försäljningschef, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Lena Klevenås, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Frank Lassen, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Ingvar von Malmborg, redaktör, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Olle Wästberg, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Eva Agevik, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Maria-Pia Boëthius, journalist, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Kenny Carlsson, konkurrensråd, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Stig Hadenius, professor, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Henrik Selin, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Thomas Stiber Strömberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Staffan Sundin, fil.mag., fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Gunilla Svahn Lindström, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Sekreterare : Madeleine Kanold, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-15 t.o.m. 1999-04-30
Bitr. sekreterare : Marie Lindström, fil.kand., fr.o.m. 1998-01-15 t.o.m. 1998-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:136 Lagstiftning om mediekoncentration

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman