Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Millenniekommittén (In 1998:03)

Offentlig utredning under Socialdepartementet (tillsatt av Inrikesdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Millenniekommittén (In 1998:03) [ Avslutad 2000 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet (tillsatt av Inrikesdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1998:26 Kommitté inför tusenårsskiftet

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:49 Samtal inför ett nytt årtusende [ pdf ]
Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 11 ♂ 12 ) :

Lars Engqvist  []  ( Ordförande )
Barbro Bursell  []  ( Ledamot )
Pelle Ehn  []  ( Ledamot )
Agneta Fagerström-Olsson  []  ( Ledamot )
Solweig Hagselius  []  ( Ledamot )
K. G. Hammar  []  ( Ledamot )
Daniel Johannesson  []  ( Ledamot )
Kerstin Carlsson  []  ( Ledamot )
Mats Lederhausen  []  ( Ledamot )
Maria Leissner  []  ( Ledamot )
Sven-Eric Liedman  []  ( Ledamot )
Camilla Lundgren  []  ( Ledamot )
Henning Mankell  []  ( Ledamot )
Maria Masucci  []  ( Ledamot )
Aysegül Sungur  []  ( Ledamot )
Anders Wijkman  []  ( Ledamot )
Göran Löfdahl  []  ( Sakkunnig )
Mikael Sjöberg  []  ( Sakkunnig )
Martin Färnsten  []  ( Sekreterare )
Susanne Stenhammar Hellström  []  ( Sekreterare )
Ewa Wiberg  []  ( Sekreterare )
Håkan Wrede  []  ( Sekreterare )
Elisabeth Franzén  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Millenniekommittén (In 1998:03)


Beteckning : In 1998:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2001-02-28
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-04-06
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:26.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Engqvist, Lars, fr.o.m. 1998-04-06 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Bursell, Barbro, fr.o.m. 1998-04-21 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Ehn, Pelle, fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Fagerström-Olsson, Agneta, fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Hagselius, Solweig, fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Hammar, K G., fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Johannesson, Daniel, fr.o.m. 1998-04-21 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Carlsson, Kerstin, fr.o.m. 1998-05-06 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Lederhausen, Mats, fr.o.m. 1998-04-21 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Leissner, Maria, fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Liedman, Sven-Eric, fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Lundgren, Camilla, fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Mankell, Henning, fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Masucci, Maria, fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Sungur, Aysegül, fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Ledamot : Wijkman, Anders, fr.o.m. 1998-04-08 t.o.m. 2000-04-01
Sakkunnig : Löfdahl, Göran, fr.o.m. 1998-05-18 t.o.m. 2000-04-01
Sakkunnig : Sjöberg, Mikael, fr.o.m. 1998-05-18 t.o.m. 2000-04-01
Sekreterare : Färnsten, Martin, fr.o.m. 1998-05-05 t.o.m. 2000-04-01
Sekreterare : Stenhammar Hellström, Susanne, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare : Wiberg, Ewa, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 1999-08-31
Sekreterare : Wrede, Håkan, fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m. 2000-04-30
Bitr. sekreterare : Franzén, Elisabeth, fr.o.m. 1998-05-18 t.o.m. 2000-06-30

Rapporter

SOU 2000:49Samtal inför ett nytt årtusende

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman