Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Bengt Göransson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Bengt Göransson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Bengt Göransson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bengt Göransson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om etablering av ett Nobelcenter i Stockholm (Ku 1997:02) [ Avslutad 1997 ]
Utredningen om etablering av ett Nobelcenter i Stockholm (Ku 1997:02)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir.1997:23.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:117 Nobelcenter i Stockholm - slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Bengt Göransson, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-08-31
Sekreterare : Bengt Johansson, O H, fr.o.m. 1997-02-24 t.o.m. 1997-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Demokratiutredningen (SB 1997:01) [ Avslutad 2000 ] [ Ordförande ]
Demokratiutredningen (SB 1997:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2000
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:101.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:55 Demokratins räckvidd seminariedokumentation
SOU 1998:63 En god affär i Motala - journalisternas avslöjanden och läsarnas etik
SOU 1998:85 Att rösta med händerna - om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz
SOU 1998:97 Gör barn till medborgare - om barn och demokrati under 1900-talet
SOU 1998:101 Det unga medborgarskapet seminariedokumentation
SOU 1998:102 Lekmannastyre i experternas tid seminariedokumentation
SOU 1998:103 Bemäktiga individerna - Om domstolarna, lagne och de individuella rättigheterna i Sverige (Trändgårdh)
SOU 1998:124 Demokrati på Europeisk nivå?
SOU 1998:134 Läsarna och demokratin - ett brev till det läsande Sverige
SOU 1998:145 EU - ett demokratiprojekt? - Dokumentation från ett seminarium
SOU 1998:146 Lobbning
SOU 1998:155 Lokala demokratiexperiment - exemel och analyser
SOU 1998:161 På marginalen - En intervjubok från Socialtjänstutredningen
SOU 1998:164 Allas frihet - demokratin möter marknaden (Karl Erik Lagerlöf)
SOU 1999:8 Invandrarskap och Medborgarskap - Dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:9 Att slakta ett får i Guds namn - Om religionsfrihet och demokrati (Göran Gunner)
SOU 1999:10 Demokratins förgörare
SOU 1999:11 Bör demokratin avnationaliseras? - Två analyser av demokratins nya geografi (Sassen, Held, Dahl, Jacobsson)
SOU 1999:12 Elektronisk demokrati (Anders R Olsson)
SOU 1999:13 Etik och demokratisk statskonst
SOU 1999:22 Den skyddade provinsen - En essä om demokratins värde och värdighet (Anders Björnsson)
SOU 1999:40 Demokratin i den offentliga sektorns förändring - Dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:56 Globaliseringen och demokratin - Dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:58 Löser juridiken demokratins problem
SOU 1999:64 Representativ demokrati (Sören Holmberg)
SOU 1999:74 Demokratin och det gemensamma bästa (Lars F Eklund)
SOU 1999:80 Demokratiopinioner (Henrik Oscarsson)
SOU 1999:101 Olydiga medborgare (Kerstin Jacobsson, Nils Hebert)
Medverkande :
Ordförande : Bengt Göransson, f.d. statsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Elisa Abascal, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Nils Fredrik Aurelius, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Stefan Attefall, chefredaktör, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Britt Bohlin, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Mats Gerdau, kommunalråd, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Per Gustafsson, informationschef, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Jeanette Hillding, företagare, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1999-09-30
Ledamot : Gunnar Larsson, klubbordförande, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Eva Marcusdotter, frilansskribent, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Olle Schmidt, utredningssekreterare, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Per Unckel, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Pernilla Zethreus, opposionsråd, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Lars Bryntesson, departementsråd, fr.o.m. 1998-03-02 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Anita Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1998-03-02 t.o.m. 1998-12-22
Expert : Wanja LO:s Lundby-Wedin, andra ordförande, fr.o.m. 1998-02-06 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Carl-Gunnar Peterson, planeringschef, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Elisabeth Rynell, författare, fr.o.m. 1998-02-06 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Marcus Storch, direktör, fr.o.m. 1998-02-06 t.o.m. 2000-02-29
Sekreterare : Erik Amnå, universitetslektor, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-03-31
Sekreterare : Gullan Gidlund, docent, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2000-01-31
Bitr. sekreterare : Anne Baxter, fr.o.m. 1999-04-15 t.o.m. 1999-07-01
Bitr. sekreterare : Anders Ljunggren, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 2000-01-09
Bitr. sekreterare : Margareta Meyer, fil.kand., fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-03-31
Bitr. sekreterare : Pär Zetterberg, pol.kand., fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 46 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:55 Demokratins räckvidd – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:63 En god affär i Motala – Journalisternas avslöjanden och läsarnas etik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:85 Att rösta med händerna – Om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:97 Gör barn till medborgare! Om barn och demokrati under 1900-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:101 Det unga medborgarskapet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:102 Lekmannastyre i experternas tid [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:103 Bemäktiga individerna – Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:124 Demokrati på europeisk nivå? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:134 Läsarna och demokratin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:145 EU – ett demokratiprojekt? Dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:146 Lobbning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:155 Lokala demokratiexperiment – exempel och analyser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:161 På marginalen – En intervjubok från Socialtjänstutredningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:164 Allas frihet – Demokratin möter marknaden – Tre ronder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:8 Invandrarskap och medborgarskap – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:9 Att slakta ett får i Guds namn – om religionsfrihet och demokrati [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:10 Demokratins förgörare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:11 Bör demokratin avnationaliseras? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:12 Elektronisk Demokrati [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:13 Etik och demokratisk statskonst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:22 Den skyddade provinsen – En essä om demokratins värde och värdighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:40 Demokratin i den offentliga sektorns förändring – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:56 Globaliseringen och demokratin – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:58 Löser juridiken demokratins problem? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:64 Representativ demokrati [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:74 Demokratin och det gemensamma bästa [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:76 Maktdelning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:77 Demokrati och medborgarskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:80 Demokratiopinioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:83 Globalisering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:84 Civilsamhället [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:93 Det unga folkstyret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:101 Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:112 Civilsamhället som demokratins arena [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:113 Medborgarnas erfarenheter [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:117 IT i demokratins tjänst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:121 Avkorporativisering och lobbyism – konturerna till en ny politisk modell [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:126 Politikens medialisering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:129 Demokratins estetik [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:130 Demokratins trotjänare – lokalt partiarbete förr och nu [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:131 Marknaden som politisk aktör [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:132 Valdeltagande i förändring [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:144 Demokrati på remiss [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:150 Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:151 Citizen Participation in European Politics [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2000:1 En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (M 1995:04) om inrättande av ytterligare nationalstadsparker [ Avslutad 1996 ] [ Ordförande ]
Utredningen (M 1995:04) om inrättande av ytterligare nationalstadsparker
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:82.
Lokal : Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: 103 33 STOCKHOLM.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:38 Nationalstadsparker. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Bengt Göransson, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 1996-03-27
Expert : Sten Jerdenius, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-08-08 t.o.m. 1996-03-27
Expert : Bengt Johansson, O H sakkunnig, fr.o.m. 1995-08-08 t.o.m. 1996-03-27
Expert : Irene Tallhage-Lönn, landskapsarkitekt, fr.o.m. 1995-08-08 t.o.m. 1996-03-27
Expert : Jan Perstad, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-08-08 t.o.m. 1996-03-27
Sekreterare : Lars Sundström, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1996-03-31
Helena Espmark, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1996-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:38 Nationalstadsparker [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman