Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder (S 1997:04)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder (S 1997:04) [ Avslutad 1999 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1997:24 Bemötande av personer med funktionshinder

Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 13 ♂ 4 ) :

Bengt Lindqvist  []  ( Särskild utredare )
Elisabeth Brolin  []  ( Sakkunnig )
Christer Degsell  []  ( Sakkunnig )
Christina Ebbeskog  []  ( Sakkunnig )
Vilhelm Ekensteen  []  ( Sakkunnig )
Gunilla Ekvall  []  ( Sakkunnig )
Inger Lenas  []  ( Sakkunnig )
Lisbeth Lidbom  []  ( Sakkunnig )
Margareta Liljeqvist  []  ( Sakkunnig )
Lars Lööw  []  ( Sakkunnig )
Lena Mc Elwee  []  ( Sakkunnig )
Else-Marie Möller  []  ( Sakkunnig )
Monica Paulin  []  ( Sakkunnig )
Ingrid Söderström  []  ( Sakkunnig )
Anna-Lisa Thorén Jönsson  []  ( Sakkunnig )
Birgitta Magnusson  []  ( Sekreterare )
Agneta Scherman  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder (S 1997:04)


Beteckning : S 1997:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-07
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-01-30
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:24.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lindqvist, Bengt, fr.o.m. 1997-04-01
Sakkunnig : Brolin, Elisabeth, fr.o.m. 1997-12-15
Sakkunnig : Degsell, Christer, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Ebbeskog, Christina, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Ekensteen, Vilhelm, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Ekvall, Gunilla, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Lenas, Inger, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1997-12-14
Sakkunnig : Lidbom, Lisbeth, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Liljeqvist, Margareta, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Lööw, Lars, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Mc Elwee, Lena, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Möller, Else-Marie, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Paulin, Monica, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Söderström, Ingrid, fr.o.m. 1997-11-01
Sakkunnig : Thorén Jönsson, Anna-Lisa, fr.o.m. 1997-11-01
Sekreterare : Magnusson, Birgitta, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1999-03-31
Bitr. sekreterare : Scherman, Agneta, fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 1999-03-31

Rapporter

SOU 1998:16När åsikter blir handling. En kunskapsöversikt om bemötande av person med funktionshinder
SOU 1998:48Kontrollerad och ifrågasatt? – intervjuer med personer med funktionshinder
SOU 1998:121Arbetsförhållanden och attityder – professionellas möten med personer med funktionshinder
SOU 1998:138Kvinnor, män och funktionshinder
SOU 1998:139En särskild utsatthet. Om personer med funktionshinder från andra länder
SOU 1999:21Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman