Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Varumärkeskommittén (Ju 1997:11)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Varumärkeskommittén (Ju 1997:11) [ Avslutad 2001 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 3 ♂ 6 ) :

Anna-Karin Lundin  []  ( Ordförande )
Birgitta Hermansson  []  ( Ledamot )
Marianne Levin  []  ( Ledamot )
Bertil Strömberg  []  ( Ledamot )
Per Carlson  []  ( Sekreterare )
Per Holmstrand  []  ( Expert )
Anders Kylhammar  []  ( Expert )
Kenneth Nordlander  []  ( Expert )
Dan Sjöstedt  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Varumärkeskommittén (Ju 1997:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-10-16
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:118.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:19 Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv, Ändringar i varumärkeslagen - delbetänkande
SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Medverkande :
Ordförande : Anna-Karin Lundin, hovrättspresident, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Birgitta Hermansson, direktör, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Marianne Levin, professor, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Bertil Strömberg, direktör, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Per Carlson, patenträttsråd, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Per Holmstrand, chefsjurist, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Anders Kylhammar, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Kenneth Nordlander, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1998-08-31
Sekreterare : Per Carlson, patenträttsråd, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2001-03-31
Sekreterare : Dan Sjöstedt, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1999-02-28

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman