Hem: Teman: Offentliga utredningar:

EU 96-kommittén (UD 1995:02)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

EU 96-kommittén (UD 1995:02) [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 26 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:77 Röster om EU:s regeringskonferens – hearing med organisationsföreträdare, debattörer och forskare [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:80 EU om regeringskonferensen 1996 – institutionernas rapporter – synpunkter i övriga medlemsländer [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:83 EU-kandidater – 12 länder som kan bli EU:s nya medlemmar [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:101 Ett utvidgat EU-möjligheter och problem – Sammanfattning av en hearing i augusti 1995 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:102 Medborgarnas EU-frihet och säkerhet? Frågor om unionens tredje pelare inför regeringskonferensen 1996 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:111 Omvärld, säkerhet, försvar – Frågor om EU:s andra pelare inför regeringskonferensen 1996 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:123 Subsidiaritetsprincipen i EU [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:130 Sverige i EU – makt, öppenhet, kontroll – Sammanfattning av ett seminarium i september 1995 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:131 Enklare och effektivare – Om EU:s komplexitet och maktbalanser [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:132 Utvidgning och samspel – EU:s östintegration ur historiskt och ekonomiskt perspektiv – Förhållandet småstat-stormakt – svenskt identitetsbyte [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:4 Vem bestämmer vad? EU:s interna spelregler inför regeringskonferensen 1996 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:5 Politikområden under lupp – Frågor om EU:s första pelare inför regeringskonferensen 1996 [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:6 Ett år med EU – Svenska statstjänstemäns erfarenheter av arbetet i EU [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:7 Av vitalt intresse – EU:s utrikes- och säkerhetspolitik inför regeringskonferensen [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:15 Union för både öst och väst – Politiska, rättsliga och ekonomiska aspekter av EU:s sjätte utvidgning [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:16 Förankring och rättigheter – Om folkomröstningar, utträdesrätt, medborgarskap och mänskliga rättigheter i EU [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:19 Sverige, EU och framtiden – EU 96-kommitténs bedömningar inför regeringskonferensen 1996 [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:24 Från Maastricht till Turin – Bakgrund och övriga EU-länders förslag och debatt inför regeringskonferensen 1996 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:42 Demokrati och öppenhet – Om folkvalda parlament och offentlighet i EU [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:43 Jämställdheten i EU – Spelregler och verklighetsbilder [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:59 Europapolitikens kunskapsgrund – En principdiskussion utifrån EU 96-kommitténs erfarenheter [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:60 Miljö och jordbruk – Om EU:s miljöregler och utvidgningens effekter på den gemensamma jordbrukspolitiken [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:61 0lika länder – olika takt – Om flexibel integration och förhållandet mellan stora och små stater i EU [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:76 EU:s regeringskonferens – procedurer, aktörer, formalia – Sammanfattning av ett seminarium i april 1996 [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:106 EU och Sverige – från Kiruna till Malmö – Sammanfattning av fyra regionala möten 1995-96 [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:107 Union utan gränser – konsekvenser, möjligheter, problem – Sammanfattning av ett seminarium i november 1995 [ pdf ]
Medverkande i utredningen ( 38 st. ♀ 15 ♂ 23 ) :

Berit Löfstedt  []  ( Ledamot )
Georg Andersson  []  ( Ledamot )
Berit Andnor  []  ( Ledamot )
Birgit Friggebo  []  ( Ledamot )
Siv Holma  []  ( Ledamot )
Bo Könberg  []  ( Ledamot )
Göran Lennmarker  []  ( Ledamot )
Helena Nilsson  []  ( Ledamot )
Mats Odell  []  ( Ledamot )
Marianne Samuelsson  []  ( Ledamot )
Yvonne Sandberg-Fries  []  ( Ledamot )
Sten Tolgfors  []  ( Ledamot )
Magnus Isberg  []  ( Expert )
Cecilia Nordenfelt  []  ( Expert )
Thomas Hörberg  []  ( Expert )
Hans Regner  []  ( Expert )
Staffan Carlsson  []  ( Expert )
Per Anderman  []  ( Expert )
Jan Knutsson  []  ( Expert )
Anders Hagelberg  []  ( Expert )
Jens Odlander  []  ( Expert )
Anders Olander  []  ( Expert )
Sten Ask  []  ( Expert )
Thomas Belius  []  ( Expert )
Ninna Rösiö  []  ( Expert )
Jan Olsson  []  ( Expert )
Sven-Olof Petersson  []  ( Expert )
Göran Schäder  []  ( Expert )
Lena Stenwall  []  ( Expert )
Ulf Svidén  []  ( Expert )
Hans Frennered  []  ( Expert )
Sören Häggroth  []  ( Expert )
Ingrid Larén  []  ( Huvudsekreterare )
Gullan Gidlund  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

EU 96-kommittén (UD 1995:02)


Beteckning : UD 1995:02
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:15.
Lokal :
01234

Sammansättning


Ordförande : Löfstedt, Berit, fr.o.m. 1996-03-22 t.o.m. 1996-06-30
Ordförande : von, Björn, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-03-21
Ledamot : Andersson, Georg, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1995-08-21
Ledamot : Andnor, Berit, fr.o.m. 1995-08-22 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Friggebo, Birgit, fr.o.m. 1995-06-22 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Holma, Siv, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Könberg, Bo, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1995-06-21
Ledamot : Lennmarker, Göran, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Löfstedt, Berit, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Nilsson, Helena, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Odell, Mats, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Samuelsson, Marianne, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Sandberg-Fries, Yvonne, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Tolgfors, Sten, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Isberg, Magnus t.o.m. 1996-05-31
Expert : Nordenfelt, Cecilia t.o.m. 1996-05-31
Expert : Hörberg, Thomas t.o.m. 1996-05-31
Expert : Regner, Hans t.o.m. 1996-05-31
Expert : Carlsson, Staffan t.o.m. 1996-05-31
Expert : Anderman, Per t.o.m. 1996-05-31
Expert : Knutsson, Jan t.o.m. 1996-05-31
Expert : Hagelberg, Anders t.o.m. 1996-05-31
Expert : Odlander, Jens t.o.m. 1996-05-31
Expert : Olander, Anders t.o.m. 1996-05-31
Expert : Ask, Sten t.o.m. 1996-05-31
Expert : Belius, Thomas t.o.m. 1996-05-31
Expert : Rösiö, Ninna t.o.m. 1995-12-03
Expert : Olsson, Jan t.o.m. 1996-05-31
Expert : Petersson, Sven-Olof t.o.m. 1996-05-31
Expert : Schäder, Göran t.o.m. 1996-05-31
Expert : Stenwall, Lena, fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1996-01-16
Expert : Svidén, Ulf, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Frennered, Hans t.o.m. 1996-05-31
Expert : Häggroth, Sören t.o.m. 1996-05-31
Huvudsekreterare : Larén, Ingrid, fr.o.m. 1995-04-18 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Gidlund, Gullan, fr.o.m. 1995-04-24 t.o.m. 1996-03-31
Sterndal, Eva, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1996-12-09
Nyman, Pia, fr.o.m. 1995-10-20 t.o.m. 1996-06-30
Bolling, Anders, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1996-06-06
Nyman, Sang, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1996-06-30

Rapporter

- EU:s regeringskonferens – en lägesrapport
- Röster om EU:s regeringsfonferens-hearing med
organisationsföreträdare, debattörer och forskare
SOU 1995:77
- EU om regeringskonferensen 1996-institutioneras
rapporter och synpunkter i övriga medlemsländer
SOU 1995:80
- EU-kandidater-12 länder som kan bli EU:s nya
SOU 1995:83
- Ett utvidgat EU-möjligheter och problem.
Sammanfattning av en hearing i augusti 1995
SOU 1995:101
- Medborgarnas EU-frihet och säkerhet? Frågor
om unionens tredje pelare inför regeringskonferensen
SOU 1995:102
- Omvärld, säkerhet, försvar. Frågor om EU:s
andra pelare inför regeringskonferensen 1996
SOU 1995:111
"Sverige i EU-makt öppenhet, kontroll.
Sammanfattning av ett seminarium i september
SOU 1995:130
SkriftserieSammanställningar av hearings
Sammanställning av EU-institutionernas rapporter
om IGC 96
Rapport om den utländska debatten
Ytterligare ett tiotal rapporter om olika frågor
i samband med IGC 96 (varje rapport ca 30-40 s.)
Uppdraget avslutat i juni 1996.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman