: : :

Medverkande i utredning : Bo Könberg På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bo Könberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bo Könberg medverkat i ( 5 st. ):

Vårdavgiftsutredningen (S 2011:08) [ Avslutad 2012 ] [ Särskild utredare ]

Vårdavgiftsutredningen (S 2011:08)


Beteckning : S 2011:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-04
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:61
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Könberg, Bo, fr.o.m. 2011-06-22
Sakkunnig : Aldskogius, Per, fr.o.m. 2011-09-13
Sakkunnig : Cederlund, Klara, fr.o.m. 2011-12-13
Sakkunnig : Elffors, Åsa, fr.o.m. 2011-09-13
Sakkunnig : Hellqvist, Karin, fr.o.m. 2011-09-13
Sakkunnig : Janlöv, Nils, fr.o.m. 2011-09-13
Sakkunnig : Willman, Eva, fr.o.m. 2011-09-13
Expert : Heurgren, Mona, fr.o.m. 2011-09-13
Expert : Redman, Thord, fr.o.m. 2011-09-13
Expert : Sedigh, Per, fr.o.m. 2011-09-13
Sekreterare : Eckerlund, Ingemar, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2012-01-20
Sekreterare : Johansson, Pontus, fr.o.m. 2011-08-22 t.o.m. 2012-01-16
Sekreterare : Nahum, Ruth-Aïda, fr.o.m. 2011-08-08 t.o.m. 2012-01-25

Rapporter

SOU 2012:2Framtidens högkostnadsskydd i vården
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:2 Framtidens högkostnadsskydd i vården [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Pensionsmyndighetsutredningen (S 2008:05) [ Avslutad 2009 ] [ Särskild utredare ]

Pensionsmyndighetsutredningen (S 2008:05)


Beteckning : S 2008:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-04
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:52, dir. 2009:34 och dir. 2009:112
Lokal :
Utredningen har avslutat sitt arbete den 31 december 2009. Den 1 januari 2010 inrättades Pensionsmyndigheten.Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Könberg, Bo, fr.o.m. 2008-05-02 t.o.m. 2009-04-13
Särskild utredare : Westling Palm, Katrin, fr.o.m. 2009-04-14 t.o.m. 2009-12-31
Sekreterare : Andersson, Tom, fr.o.m. 2009-11-23 t.o.m. 2009-12-31
Sekreterare : Brattgård, Magnus, fr.o.m. 2009-05-18
Sekreterare : Eriksson, Sten, fr.o.m. 2009-09-21 t.o.m. 2009-12-31
Sekreterare : Larsson, Paul, fr.o.m. 2009-07-13 t.o.m. 2009-12-31
Sekreterare : Norling, Thomas, fr.o.m. 2008-06-09
Sekreterare : Settergren, Ole, fr.o.m. 2008-05-01
Sekreterare : Sjölander, Peder, fr.o.m. 2009-08-17 t.o.m. 2009-12-31
Sekreterare : Westberg, Mikael, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2009-12-31
Sekreterare : Östfeldt, Josefine, fr.o.m. 2009-09-28 t.o.m. 2009-12-31
Assistent : Lingqvist, Ann-Christin, fr.o.m. 2009-09-01 t.o.m. 2009-12-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

EU 96-kommittén (UD 1995:02) [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]

EU 96-kommittén (UD 1995:02)


Beteckning : UD 1995:02
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:15.
Lokal :
01234

Sammansättning


Ordförande : Löfstedt, Berit, fr.o.m. 1996-03-22 t.o.m. 1996-06-30
Ordförande : von, Björn, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-03-21
Ledamot : Andersson, Georg, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1995-08-21
Ledamot : Andnor, Berit, fr.o.m. 1995-08-22 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Friggebo, Birgit, fr.o.m. 1995-06-22 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Holma, Siv, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Könberg, Bo, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1995-06-21
Ledamot : Lennmarker, Göran, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Löfstedt, Berit, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Nilsson, Helena, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Odell, Mats, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Samuelsson, Marianne, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Sandberg-Fries, Yvonne, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Tolgfors, Sten, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Isberg, Magnus t.o.m. 1996-05-31
Expert : Nordenfelt, Cecilia t.o.m. 1996-05-31
Expert : Hörberg, Thomas t.o.m. 1996-05-31
Expert : Regner, Hans t.o.m. 1996-05-31
Expert : Carlsson, Staffan t.o.m. 1996-05-31
Expert : Anderman, Per t.o.m. 1996-05-31
Expert : Knutsson, Jan t.o.m. 1996-05-31
Expert : Hagelberg, Anders t.o.m. 1996-05-31
Expert : Odlander, Jens t.o.m. 1996-05-31
Expert : Olander, Anders t.o.m. 1996-05-31
Expert : Ask, Sten t.o.m. 1996-05-31
Expert : Belius, Thomas t.o.m. 1996-05-31
Expert : Rösiö, Ninna t.o.m. 1995-12-03
Expert : Olsson, Jan t.o.m. 1996-05-31
Expert : Petersson, Sven-Olof t.o.m. 1996-05-31
Expert : Schäder, Göran t.o.m. 1996-05-31
Expert : Stenwall, Lena, fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1996-01-16
Expert : Svidén, Ulf, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Frennered, Hans t.o.m. 1996-05-31
Expert : Häggroth, Sören t.o.m. 1996-05-31
Huvudsekreterare : Larén, Ingrid, fr.o.m. 1995-04-18 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Gidlund, Gullan, fr.o.m. 1995-04-24 t.o.m. 1996-03-31
Sterndal, Eva, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1996-12-09
Nyman, Pia, fr.o.m. 1995-10-20 t.o.m. 1996-06-30
Bolling, Anders, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1996-06-06
Nyman, Sang, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1996-06-30

Rapporter

- EU:s regeringskonferens – en lägesrapport
- Röster om EU:s regeringsfonferens-hearing med
organisationsföreträdare, debattörer och forskare
SOU 1995:77
- EU om regeringskonferensen 1996-institutioneras
rapporter och synpunkter i övriga medlemsländer
SOU 1995:80
- EU-kandidater-12 länder som kan bli EU:s nya
SOU 1995:83
- Ett utvidgat EU-möjligheter och problem.
Sammanfattning av en hearing i augusti 1995
SOU 1995:101
- Medborgarnas EU-frihet och säkerhet? Frågor
om unionens tredje pelare inför regeringskonferensen
SOU 1995:102
- Omvärld, säkerhet, försvar. Frågor om EU:s
andra pelare inför regeringskonferensen 1996
SOU 1995:111
"Sverige i EU-makt öppenhet, kontroll.
Sammanfattning av ett seminarium i september
SOU 1995:130
SkriftserieSammanställningar av hearings
Sammanställning av EU-institutionernas rapporter
om IGC 96
Rapport om den utländska debatten
Ytterligare ett tiotal rapporter om olika frågor
i samband med IGC 96 (varje rapport ca 30-40 s.)
Uppdraget avslutat i juni 1996.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:15

Betänkanden av utredningen ( 26 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:77 Röster om EU:s regeringskonferens – hearing med organisationsföreträdare, debattörer och forskare [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:80 EU om regeringskonferensen 1996 – institutionernas rapporter – synpunkter i övriga medlemsländer [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:83 EU-kandidater – 12 länder som kan bli EU:s nya medlemmar [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:101 Ett utvidgat EU-möjligheter och problem – Sammanfattning av en hearing i augusti 1995 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:102 Medborgarnas EU-frihet och säkerhet? Frågor om unionens tredje pelare inför regeringskonferensen 1996 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:111 Omvärld, säkerhet, försvar – Frågor om EU:s andra pelare inför regeringskonferensen 1996 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:123 Subsidiaritetsprincipen i EU [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:130 Sverige i EU – makt, öppenhet, kontroll – Sammanfattning av ett seminarium i september 1995 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:131 Enklare och effektivare – Om EU:s komplexitet och maktbalanser [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:132 Utvidgning och samspel – EU:s östintegration ur historiskt och ekonomiskt perspektiv – Förhållandet småstat-stormakt – svenskt identitetsbyte [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:4 Vem bestämmer vad? EU:s interna spelregler inför regeringskonferensen 1996 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:5 Politikområden under lupp – Frågor om EU:s första pelare inför regeringskonferensen 1996 [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:6 Ett år med EU – Svenska statstjänstemäns erfarenheter av arbetet i EU [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:7 Av vitalt intresse – EU:s utrikes- och säkerhetspolitik inför regeringskonferensen [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:15 Union för både öst och väst – Politiska, rättsliga och ekonomiska aspekter av EU:s sjätte utvidgning [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:16 Förankring och rättigheter – Om folkomröstningar, utträdesrätt, medborgarskap och mänskliga rättigheter i EU [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:19 Sverige, EU och framtiden – EU 96-kommitténs bedömningar inför regeringskonferensen 1996 [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:24 Från Maastricht till Turin – Bakgrund och övriga EU-länders förslag och debatt inför regeringskonferensen 1996 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:42 Demokrati och öppenhet – Om folkvalda parlament och offentlighet i EU [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:43 Jämställdheten i EU – Spelregler och verklighetsbilder [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:59 Europapolitikens kunskapsgrund – En principdiskussion utifrån EU 96-kommitténs erfarenheter [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:60 Miljö och jordbruk – Om EU:s miljöregler och utvidgningens effekter på den gemensamma jordbrukspolitiken [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:61 0lika länder – olika takt – Om flexibel integration och förhållandet mellan stora och små stater i EU [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:76 EU:s regeringskonferens – procedurer, aktörer, formalia – Sammanfattning av ett seminarium i april 1996 [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:106 EU och Sverige – från Kiruna till Malmö – Sammanfattning av fyra regionala möten 1995-96 [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:107 Union utan gränser – konsekvenser, möjligheter, problem – Sammanfattning av ett seminarium i november 1995 [ pdf ]
Genomförandegruppen (S 1994:G) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]

Genomförandegruppen (S 1994:G) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : S 1994:G
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2008-02-28
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1994-06-23
Direktiv för
Lokal :
Arbetsgruppen har upphört genom regeringsbeslut den 29 november 2007.

Sammansättning


Ordförande : Andnor, Berit, fr.o.m. 2004-06-15
Ordförande : Klingvall, Maj-Inger t.o.m. 1999-09-13
Ordförande : Thalén, Ingela, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2004-06-14
Ledamot : Björnemalm, Maud, fr.o.m. 1994-11-07 t.o.m. 2003-04-21
Ledamot : Frebran, Rose-Marie, fr.o.m. 1998-11-25
Ledamot : Gennser, Margit, fr.o.m. 1994-08-01
Ledamot : Kjörnsberg, Arne, fr.o.m. 1994-11-07
Ledamot : Klockare, Lennart, fr.o.m. 2003-04-22
Ledamot : Könberg, Bo, fr.o.m. 1994-10-07
Ledamot : Pettersson, Åke, fr.o.m. 1994-08-01
Ledamot : Svensson, Hans t.o.m. 1999-09-21
Ledamot : Wiklund, Pontus t.o.m. 1998-11-24
Sakkunnig : Hegelund, Sven, fr.o.m. 1999-12-15
Sakkunnig : Ljunggren-Lönnberg, Lil, fr.o.m. 1998-11-25 t.o.m. 1998-11-25
Sakkunnig : Rexed, Knut t.o.m. 1998-10-09
Sakkunnig : Ånstrand, Claes, fr.o.m. 2000-03-28
Expert : Abelson, Lars Göran t.o.m. 1998-12-31
Expert : Ackerby, Stefan t.o.m. 1996-12-31
Expert : Edvardsson, Einar t.o.m. 2000-10-29
Expert : Gustafsson, Charlotta, fr.o.m. 1999-05-19
Expert : Hansson, Ingemar t.o.m. 1999-05-18
Expert : Lender, Adriana, fr.o.m. 1999-08-01
Expert : Olsson, Hans, fr.o.m. 1995-12-01
Expert : Orustfjord, Stig, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1999-07-31
Expert : Palmer, Ed
Expert : Wildig, Mona t.o.m. 1998-05-17

Rapporter

Ds 1995:41Reformerat pensionsystem – lag om inkomstgrundad ålderspension, m.m. Del 1 och 2
Ds 1997:66Garantipension och samordningsfrågor m.m.
Ds 1997:67Inkomstgrundad ålderspension – finansiella frågor m.m.
Ds 1998:31Sammanställning av remissyttranden över betänkanden som legat till grund för propositionerna om reformerat ålderspensionssystem (prop. 1997/98:151 om Inkomstgrundad ålderspension, m.m. och prop. 1997/98:152 om Garantipension, m.m.)
Ds 1999:43Automatisk balansering av ålderspensionssystemet – regler för avsteg från inkomstindexering inom ålderspensionssystemets fördelningsdel.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 5 st. Ds ) :

Pensionsarbetsgruppen (S 1991:14) [ Avslutad 1994 ] [ Ordförande ]

Pensionsarbetsgruppen (S 1991:14)


Beteckning : S 1991:14
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1995-03-23
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:102.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Könberg, Bo
Ledamot : Bergdahl, Leif
Ledamot : Gennser, Margit
Ledamot : Hedborg, Anna
Ledamot : Hoffmann, Ulla
Ledamot : Pettersson, Åke
Ledamot : Thalén, Ingela
Ledamot : Westerholm, Barbro
Ledamot : Wiklund, Pontus
Expert : Ahlenius, Inga-Britt
Expert : Hansson, Ingemar, fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Karlsson, Jan O., fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Lundholm, Michael, fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Palme, Joakim, fr.o.m. 1994-03-14
Expert : Palmer, Edward
Expert : Rydén, Inger
Expert : Östblom, Lennart
Sekreterare : Abelson, Lars Göran t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Ackerby, Stefan t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare : Ehnsson, Gudrun t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Gilljam, Cecilia t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Olsson, Hans t.o.m. 1994-06-30

Rapporter

Ds 1992:89Ett reformerat pensionssystem -
bakgrund, principer och skiss
SOU 1990:76Allmän pension
SOU 1990:77Allmän pension. Bilagor
SOU 1990:78Allmän pension. Expertrapporter
SOU 1994:20Reformerat pensionssystem
SOU 1994:21Reformerat pensionssystem – Kostnader
och individeffekter. Bil. A
SOU 1994:22Reformerat pensionssystem – Kvinnors
ATP och avtalspension. Bil. B
1994 års betänkande remissbehandlades under våren
1994. Utvärderingen av remissinstansernas synpunkter
skedde i samråd med Pensionsarbetsgruppen. I och med
detta avslutades Pensionsarbetsgruppens arbete.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:102
Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 1992:89

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman