Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (S 1995:09) om översyn av socialförsäkringsadministrationens organisationsstruktur

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (S 1995:09) om översyn av socialförsäkringsadministrationens organisationsstruktur [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 21 st. ♀ 6 ♂ 15 ) :

Göran Geiryd  []  ( Sakkunnig )
Gustav Jönsson  []  ( Sakkunnig )
Solveig Lindblom  []  ( Sakkunnig )
Inger Marklund  []  ( Sakkunnig )
Jan Nordlund  []  ( Sakkunnig )
Stig Orustfjord  []  ( Sakkunnig )
Inger Rydén  []  ( Sakkunnig )
Bengt Stjärnsten  []  ( Sakkunnig )
Hans Svensson  []  ( Sakkunnig )
Per Åkesson  []  ( Sakkunnig )
Ola Björkholm  []  ( Expert )
Lennart Grufberg  []  ( Expert )
Börje Johansson  []  ( Expert )
Erik Luthander  []  ( Expert )
Bo Nordelius  []  ( Expert )
Monika Olin  []  ( Expert )
Margareta Foyer  []  ( Sekreterare )
Jonas Kistner  []  ( Sekreterare )
Stig-Åke Petersson  []  ( Expert )
Kurt Inge Persson  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (S 1995:09) om översyn av socialförsäkringsadministrationens organisationsstruktur


Beteckning : S 1995:09
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:110.
Lokal :
0

Sammansättning


Modig, Agneta, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Geiryd, Göran, fr.o.m. 1996-04-02
Sakkunnig : Jönsson, Gustav, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Lindblom, Solveig, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Marklund, Inger, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Nordlund, Jan, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Orustfjord, Stig, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Persson, Kurt-Inge försäkringskassedirektör, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Rydén, Inger, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Stjärnsten, Bengt, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Svensson, Hans, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-04-01
Sakkunnig : Åkesson, Per, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Björkholm, Ola, fr.o.m. 1996-01-15
Expert : Grufberg, Lennart, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Johansson, Börje, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Luthander, Erik, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Nordelius, Bo, fr.o.m. 1996-02-15
Expert : Olin, Monika, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Pettersson, Stig-Åke, fr.o.m. 1996-01-15
Sekreterare : Foyer, Margareta, fr.o.m. 1995-10-01
Sekreterare : Kistner, Jonas, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-05-31

Rapporter

SOU 1996:64Försäkringskassan Sverige -
Översyn av socialförsäkringens administration.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman