: : :

Medverkande i utredning : Kurt Inge Persson

Sök kontaktuppgifter till Kurt Inge Persson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kurt Inge Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Kurt Inge Persson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen (S 1995:13) om en gemensam allmän försäkringskassa för Skåne [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (S 1995:13) om en gemensam allmän försäkringskassa för Skåne
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:156.
Medverkande :
Billy Thorstenson, departementsråd, fr.o.m. 1995-11-13
Sakkunnig : Åke Lindwall, direktör, fr.o.m. 1995-11-13
Sakkunnig : Jan Nordlund, avdelningschef, fr.o.m. 1996-02-12
Sakkunnig : Kurt Inge Persson, direktör, fr.o.m. 1995-11-13
Expert : Ola Björkholm, facklig förtroendeman, fr.o.m. 1996-02-12
Expert : Maria Edenholm, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-13
Expert : Claes Pettersson, avdelningsordförande, fr.o.m. 1996-02-12
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:156
Utredningen (S 1995:09) om översyn av socialförsäkringsadministrationens organisationsstruktur [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (S 1995:09) om översyn av socialförsäkringsadministrationens organisationsstruktur


Beteckning : S 1995:09
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:110.
Lokal :
0

Sammansättning


Modig, Agneta, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Geiryd, Göran, fr.o.m. 1996-04-02
Sakkunnig : Jönsson, Gustav, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Lindblom, Solveig, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Marklund, Inger, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Nordlund, Jan, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Orustfjord, Stig, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Persson, Kurt-Inge försäkringskassedirektör, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Rydén, Inger, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Stjärnsten, Bengt, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Svensson, Hans, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-04-01
Sakkunnig : Åkesson, Per, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Björkholm, Ola, fr.o.m. 1996-01-15
Expert : Grufberg, Lennart, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Johansson, Börje, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Luthander, Erik, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Nordelius, Bo, fr.o.m. 1996-02-15
Expert : Olin, Monika, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Pettersson, Stig-Åke, fr.o.m. 1996-01-15
Sekreterare : Foyer, Margareta, fr.o.m. 1995-10-01
Sekreterare : Kistner, Jonas, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-05-31

Rapporter

SOU 1996:64Försäkringskassan Sverige -
Översyn av socialförsäkringens administration.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:110
Utredningen (S 1991:10) för översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen [ Avslutad 1993 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (S 1991:10) för översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen


Beteckning : S 1991:10
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:74 och dir. 1991:109.
Lokal :
012

Sammansättning


Ekberg, Leif t.o.m. 1992-12-31
Sakkunnig : Birgersdotter, Mikaela
Sakkunnig : Forsberg, Eva-Maria
Sakkunnig : Eckerhall, Alf
Sakkunnig : Gabrielsson, Edmund
Sakkunnig : Grahn, Börje
Sakkunnig : Hansson, Birgit
Sakkunnig : Lundius, Annika
Sakkunnig : Nordlund, Jan
Sakkunnig : Persson, Kurt Inge
Sakkunnig : Pewe, Bengt
Sakkunnig : Rydén, Inger
Sakkunnig : Sandqvist, Lars-Åke
Sakkunnig : Schedin, Hans
Sakkunnig : Schönning, Ola
Sakkunnig : Sjöberg, Margareta
Sakkunnig : Stridsberg, Kerstin
Sakkunnig : Svensson, Jan
Sakkunnig : Tillbom, Börje
Backlund, Rune
Beijer, Lennart
Godin, Sigge
Gustafsson, Nils-Olof
Lantz, Kenneth
Lindblad, Gullan
Rhenman, Gustav
Birgersdotter, Mikaela
Eckerhall, Alf
Grahn, Börje
Hansson, Birgit
Pewe, Bengt
Sandqvist, Lars-Åke
Sjöberg, Margareta
Svensson, Jan
Sekreterare : Arvidson, Thomas t.o.m. 1992-12-31
Sekreterare : Bladini, Filip t.o.m. 1992-12-31

Rapporter

SOU 1992:39Begreppet arbetsskada
Utredningen har upphört fr.o.m. den 1 januari 1993.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1991:74
Dir. 1991:109
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:39 Begreppet arbetsskada [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman