Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Organisationskommittén (U 1994:05) om en ny struktur för högre utbildning i Stockholm

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Organisationskommittén (U 1994:05) om en ny struktur för högre utbildning i Stockholm [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 6 ♂ 17 ) :

Bjarne Kirsebom  []  ( Ordförande )
Göran Löfdahl  []  ( Ordförande )
Inge Jonsson  []  ( Ledamot )
Ralph Lédel  []  ( Ledamot )
Bosse Ringholm  []  ( Ledamot )
Kerstin Sahlin-Andersson  []  ( Ledamot )
Lars Brandin  []  ( Sakkunnig )
Per Thullberg  []  ( Sakkunnig )
Lars Burstedt  []  ( Expert )
Daniel Enquist  []  ( Expert )
Christer Granegård  []  ( Expert )
Kjell Gunnarsson  []  ( Expert )
Svante Holgersson  []  ( Expert )
Benkt Konnander  []  ( Expert )
Per Larsson  []  ( Expert )
Jöran Lindvall  []  ( Expert )
Lars Santesson  []  ( Expert )
Gunnel Stenqvist  []  ( Sekreterare )
Ewa Ställdal  []  ( Expert )
John Fürstenbach  []  ( Huvudsekreterare )
Kerstin Lönngren  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Organisationskommittén (U 1994:05) om en ny struktur för högre utbildning i Stockholm
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1994:34 och dir 1995:70.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:127 Delbetänkandet, Kronan Spiran Äpplet. En ny universitetsstruktur i södra Stockholmsområdet Kommittén har planerat verksamheten vid Södertörns högskola och gjort de förberedelser som krävs för att starta verksamheten och därvid fungera som uppdragsgivare avseende grundutbildning som anordnas av andra universitet och högskolor. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Bjarne Kirsebom, statssekreterare, t.o.m. 1994-10-07
Ordförande : Göran Löfdahl, statssekreterare, fr.o.m. 1994-10-31 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Inge Jonsson, professor, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Ralph Lédel, finanslandstingsråd, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Bosse Ringholm, landstingsråd, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Kerstin Sahlin-Andersson, docent, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Sakkunnig : Lars Brandin, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-08-07 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Per Thullberg, avdelningschef, fr.o.m. 1996-08-08 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Lars Burstedt, direktör, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Daniel Enquist, högskoledirektör, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Christer Granegård, planeringsdirektör, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Kjell Gunnarsson, utbildningschef, fr.o.m. 1995-05-10 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Svante Holgersson, direktör, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Benkt Konnander, överdirektör, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Per Larsson, informationschef, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Jöran Lindvall, musiechef, fr.o.m. 1995-05-10 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Lars Santesson, byråchef, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1995-02-28
Expert : Gunnel Stenqvist, departementsråd, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Ewa Ställdal, byråchef, fr.o.m. 1994-06-13 t.o.m. 1995-06-30
Huvudsekreterare : John Fürstenbach, byråchef, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Sekreterare : Kerstin Lönngren, arkitekt, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-01-31
Sekreterare : Gunnel Stenqvist, kansliråd, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1995-06-30
Ava-Britt Hoflin, assistent, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1996-01-31
Jenny Welander, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-01-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman