: : :

Medverkande i utredning : Benkt Konnander

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Benkt Konnander

Utredning som Benkt Konnander medverkat i:

Organisationskommittén (U 1994:05) om en ny struktur för högre utbildning i Stockholm [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Organisationskommittén (U 1994:05) om en ny struktur för högre utbildning i Stockholm


Beteckning : U 1994:05
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-06
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:34 och dir 1995:70.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Kirsebom, Bjarne t.o.m. 1994-10-07
Ordförande : Löfdahl, Göran, fr.o.m. 1994-10-31 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Jonsson, Inge, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Lédel, Ralph, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Ringholm, Bosse, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Sahlin-Andersson, Kerstin, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Sakkunnig : Brandin, Lars, fr.o.m. 1995-08-07 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Thullberg, Per, fr.o.m. 1996-08-08 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Burstedt, Lars, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Enquist, Daniel, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Granegård, Christer, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Gunnarsson, Kjell, fr.o.m. 1995-05-10 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Holgersson, Svante, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Konnander, Benkt, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Larsson, Per, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lindvall, Jöran, fr.o.m. 1995-05-10 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Santesson, Lars, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1995-02-28
Expert : Stenqvist, Gunnel, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Ställdal, Ewa, fr.o.m. 1994-06-13 t.o.m. 1995-06-30
Huvudsekreterare : Fürstenbach, John, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Sekreterare : Lönngren, Kerstin, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-01-31
Sekreterare : Stenqvist, Gunnel, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1995-06-30
Hoflin, Ava-Britt, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1996-01-31
Welander, Jenny, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-01-31

Rapporter

SOU 1994:127Delbetänkandet, Kronan Spiran
Äpplet. En ny universitetsstruktur i södra
Stockholmsområdet
Kommittén har planerat verksamheten vid Södertörns
högskola och gjort de förberedelser som krävs för att
starta verksamheten och därvid fungera som
uppdragsgivare avseende grundutbildning som anordnas
av andra universitet och högskolor.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1994:34
Dir. 1995:70

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman