: : :

Medverkande i utredning : Benkt Konnander

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Benkt Konnander

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Benkt Konnander medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (U 1994:07) om förändrat huvudmannaskap för vårdutbildningarna [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Utredningen (U 1994:07) om förändrat huvudmannaskap för vårdutbildningarna
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1994:76.
Medverkande :
John Fürstenbach, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1994-07-14
Expert : Eva Borgström, administrativ chef, fr.o.m. 1994-07-14
Expert : Benkt Konnander, byråchef, fr.o.m. 1994-07-14 t.o.m. 1995-06-30
Sekreterare : Daniel Enquist, högskoledirektör, fr.o.m. 1994-07-14 t.o.m. 1995-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:76
Organisationskommittén (U 1994:05) om en ny struktur för högre utbildning i Stockholm [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Organisationskommittén (U 1994:05) om en ny struktur för högre utbildning i Stockholm


Beteckning : U 1994:05
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-06
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:34 och dir 1995:70.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Kirsebom, Bjarne t.o.m. 1994-10-07
Ordförande : Löfdahl, Göran, fr.o.m. 1994-10-31 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Jonsson, Inge, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Lédel, Ralph, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Ringholm, Bosse, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Sahlin-Andersson, Kerstin, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Sakkunnig : Brandin, Lars, fr.o.m. 1995-08-07 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Thullberg, Per, fr.o.m. 1996-08-08 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Burstedt, Lars, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Enquist, Daniel, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Granegård, Christer, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Gunnarsson, Kjell, fr.o.m. 1995-05-10 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Holgersson, Svante, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Konnander, Benkt, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Larsson, Per, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lindvall, Jöran, fr.o.m. 1995-05-10 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Santesson, Lars, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1995-02-28
Expert : Stenqvist, Gunnel, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Ställdal, Ewa, fr.o.m. 1994-06-13 t.o.m. 1995-06-30
Huvudsekreterare : Fürstenbach, John, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Sekreterare : Lönngren, Kerstin, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-01-31
Sekreterare : Stenqvist, Gunnel, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1995-06-30
Hoflin, Ava-Britt, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1996-01-31
Welander, Jenny, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-01-31

Rapporter

SOU 1994:127Delbetänkandet, Kronan Spiran
Äpplet. En ny universitetsstruktur i södra
Stockholmsområdet
Kommittén har planerat verksamheten vid Södertörns
högskola och gjort de förberedelser som krävs för att
starta verksamheten och därvid fungera som
uppdragsgivare avseende grundutbildning som anordnas
av andra universitet och högskolor.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1994:34
Dir. 1995:70

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman