Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 1994:04) om konkurrensreglernas tillämpning på jordbruksområdet i ett EU-perspektiv

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 1994:04) om konkurrensreglernas tillämpning på jordbruksområdet i ett EU-perspektiv [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 2 ♂ 12 ) :

Erik Nerep  []  ( Sakkunnig )
Jerker Nilsson  []  ( Sakkunnig )
Nils Wahl  []  ( Sakkunnig )
Bengt Borgström  []  ( Expert )
Jan Eliasson  []  ( Expert )
Yngve Engström  []  ( Expert )
Gunnar Holmgren  []  ( Expert )
Ann Lemne  []  ( Expert )
Tomas Lindman  []  ( Expert )
Anders Mallmén  []  ( Expert )
Jan-Erik Nyberg  []  ( Expert )
Maria Bernhardsson  []  ( Sekreterare )
Matz Mårtensson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 1994:04) om konkurrensreglernas tillämpning på jordbruksområdet i ett EU-perspektiv


Beteckning : Jo 1994:04
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-19
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:59 och 1994:142.
Lokal : Jordbruksdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 700 16 80 (Bernhardsson).
0

Sammansättning


Lundin, Anders, fr.o.m. 1994-09-01
Sakkunnig : Nerep, Erik, fr.o.m. 1994-10-04 t.o.m. 1995-08-21
Sakkunnig : Nilsson, Jerker, fr.o.m. 1994-10-04
Sakkunnig : Wahl, Nils, fr.o.m. 1995-08-22
Expert : Borgström, Bengt, fr.o.m. 1994-10-04
Expert : Eliasson, Jan, fr.o.m. 1994-10-04
Expert : Engström, Yngve, fr.o.m. 1994-10-04
Expert : Holmgren, Gunnar, fr.o.m. 1994-10-04 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Lemne, Ann, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1995-03-16
Expert : Lindman, Tomas, fr.o.m. 1994-10-04
Expert : Mallmén, Anders, fr.o.m. 1994-10-04
Expert : Nyberg, Jan-Erik, fr.o.m. 1994-10-04
Sekreterare : Bernhardsson, Maria, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1995-10-15
Sekreterare : Mårtensson, Matz, fr.o.m. 1995-04-01 t.o.m. 1995-10-31

Rapporter

SOU 1995:117Jordbruk och konkurrens -
jordbrukets ställning i svensk och europeisk
konkurrensrätt
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman