Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (S 1991:10) för översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (S 1991:10) för översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen [ Avslutad 1993 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:39 Begreppet arbetsskada [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 24 st. ♀ 8 ♂ 16 ) :

Mikaela Birgersdotter  []  ( Sakkunnig )
Eva-Maria Forsberg  []  ( Sakkunnig )
Alf Eckerhall  []  ( Sakkunnig )
Edmund Gabrielsson  []  ( Sakkunnig )
Börje Grahn  []  ( Sakkunnig )
Birgit Hansson  []  ( Sakkunnig )
Annika Lundius  []  ( Sakkunnig )
Jan Nordlund  []  ( Sakkunnig )
Kurt Inge Persson  []  ( Sakkunnig )
Bengt Pewe  []  ( Sakkunnig )
Inger Rydén  []  ( Sakkunnig )
Lars-Åke Sandqvist  []  ( Sakkunnig )
Hans Schedin  []  ( Sakkunnig )
Ola Schönning  []  ( Sakkunnig )
Margareta Sjöberg  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Stridsberg  []  ( Sakkunnig )
Jan Svensson  []  ( Sakkunnig )
Börje Tillbom  []  ( Sakkunnig )
Thomas Arvidson  []  ( Sekreterare )
Filip Bladini  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (S 1991:10) för översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen


Beteckning : S 1991:10
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:74 och dir. 1991:109.
Lokal :
012

Sammansättning


Ekberg, Leif t.o.m. 1992-12-31
Sakkunnig : Birgersdotter, Mikaela
Sakkunnig : Forsberg, Eva-Maria
Sakkunnig : Eckerhall, Alf
Sakkunnig : Gabrielsson, Edmund
Sakkunnig : Grahn, Börje
Sakkunnig : Hansson, Birgit
Sakkunnig : Lundius, Annika
Sakkunnig : Nordlund, Jan
Sakkunnig : Persson, Kurt Inge
Sakkunnig : Pewe, Bengt
Sakkunnig : Rydén, Inger
Sakkunnig : Sandqvist, Lars-Åke
Sakkunnig : Schedin, Hans
Sakkunnig : Schönning, Ola
Sakkunnig : Sjöberg, Margareta
Sakkunnig : Stridsberg, Kerstin
Sakkunnig : Svensson, Jan
Sakkunnig : Tillbom, Börje
Backlund, Rune
Beijer, Lennart
Godin, Sigge
Gustafsson, Nils-Olof
Lantz, Kenneth
Lindblad, Gullan
Rhenman, Gustav
Birgersdotter, Mikaela
Eckerhall, Alf
Grahn, Börje
Hansson, Birgit
Pewe, Bengt
Sandqvist, Lars-Åke
Sjöberg, Margareta
Svensson, Jan
Sekreterare : Arvidson, Thomas t.o.m. 1992-12-31
Sekreterare : Bladini, Filip t.o.m. 1992-12-31

Rapporter

SOU 1992:39Begreppet arbetsskada
Utredningen har upphört fr.o.m. den 1 januari 1993.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman