: : :

Medverkande i utredning : Kenneth Lantz På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kenneth Lantz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Kenneth Lantz medverkat i ( 2 st. ):

Sjöverksamhetskommittén (Fö 1993:08) [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]

Sjöverksamhetskommittén (Fö 1993:08)


Beteckning : Fö 1993:08
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:136 och dir. 1994:158.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Mattsson, Kjell A. t.o.m. 1996-04-02
Ledamot : Bolander, Gunhild t.o.m. 1996-04-02
Ledamot : Carnerö, Åke t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Jousma, Robert t.o.m. 1995-01-23
Ledamot : Julin, Thomas, fr.o.m. 1995-01-24 t.o.m. 1996-04-02
Ledamot : Knutson, Göthe, fr.o.m. 1995-01-24 t.o.m. 1996-04-02
Ledamot : Lantz, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-04-13 t.o.m. 1996-04-02
Ledamot : Måbrink, Bertil t.o.m. 1996-04-02
Ledamot : Palm, Sverre t.o.m. 1996-04-02
Ledamot : Stenberg, Hans, fr.o.m. 1995-01-24 t.o.m. 1996-04-02
Ledamot : Stenmark, Per t.o.m. 1995-01-23
Ledamot : Sundin, Lars t.o.m. 1996-04-02
Ledamot : Wegestål, Karin t.o.m. 1996-04-02
Sakkunnig : Bergwall, Anders t.o.m. 1996-04-02
Sakkunnig : Hedström, Anne-Marie t.o.m. 1996-04-02
Sakkunnig : Linna-Angestav, Maria t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Stenqvist, Alf t.o.m. 1996-04-02
Sakkunnig : Sylvén, Lennart t.o.m. 1996-04-02
Expert : Fransson, Johan t.o.m. 1996-04-02
Expert : Lindqvist, Hans t.o.m. 1996-04-02
Expert : Nordling, Christer t.o.m. 1996-04-02
Expert : Sandström, Sune t.o.m. 1996-04-02
Sekreterare : Olsson, Stefan t.o.m. 1996-04-02
Gran, Staffan, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-03-07
Zachrisson, Gun t.o.m. 1996-03-07

Rapporter

SOU 1996:41Statens maritima verksamhet.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1993:136
Dir. 1994:158
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:41 Statens maritima verksamhet [ pdf |Paragraftecken ]
Väg- och sjöfyllerikommittén (Ju 1992:03) [ Avslutad 1993 ] [ Ledamot ]

Väg- och sjöfyllerikommittén (Ju 1992:03)


Beteckning : Ju 1992:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1991:123.
Lokal : Hovrätten för Övre Norrland, Box 384, 901 08 UMEÅ, tel. växel 090-118270
01234567891011121314151617

Sammansättning


Ordförande : Martinger, Jerry t.o.m. 1992-12-31
Ledamot : Attefors, Kenneth t.o.m. 1992-12-18
Ledamot : Björkman, Jan t.o.m. 1992-12-18
Ledamot : Jonsson, Elver t.o.m. 1992-12-18
Ledamot : Lantz, Kenneth t.o.m. 1992-12-18
Ledamot : Rasmussen, Birgitta t.o.m. 1992-12-18
Ledamot : Thorén, Rune t.o.m. 1992-12-18
Ledamot : Åbark, Ulla-Britt
Expert : Andersson, Anette t.o.m. 1992-12-18
Expert : Brattgård, Erik t.o.m. 1992-12-18
Expert : Colliander, Per t.o.m. 1992-12-18
Expert : Franson, Johan t.o.m. 1992-12-18
Expert : Jaldung, Håkan t.o.m. 1992-12-18
Expert : Laurell, Hans t.o.m. 1992-12-18
Expert : Rune, Christer t.o.m. 1992-12-18
Expert : Trulsson, Rolf t.o.m. 1992-12-18
Sekreterare : Wickström, Anita t.o.m. 1993-01-31

Rapporter

SOU 1992:131Grovt Rattfylleri och Sjöfylleri.
Uppdraget är därmed avslutat.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:123
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:131 Grovt rattfylleri och sjöfylleri [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman