Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården ( 356 sidor )

Visa sidan

Betänkande av utredningen :

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01) med Sören Öman [ Avslutad 2021 ]

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-06-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:37 och dir. 2020:112
Lokal : Statens offentliga utredningar, Göteborg, tel. 08-405 30 75
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öman, ordförande, fr.o.m. 2019-10-01
Sakkunnig : Ingela Alverfors, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2020-05-14
Sakkunnig : Nils Fjelkegård, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-18 t.o.m. 2021-02-20
Sakkunnig : Jimmy Järvenpää, ämnesråd, fr.o.m. 2019-12-15
Sakkunnig : Hanna Lobosco, departementssekreterare, fr.o.m. 2021-02-22
Sakkunnig : Henrik Moberg, kansliråd, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-02-20
Sakkunnig : Jenny Wada, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-12-15
Expert : Suzanne Isberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2019-12-15
Expert : Maria Jacobsson, jurist, fr.o.m. 2019-12-15
Expert : Manólis Nymark, jurist, fr.o.m. 2019-12-15
Expert : Pål Resare, jurist, fr.o.m. 2019-12-15
Expert : Cecilia Östergren, jurist, fr.o.m. 2019-12-15
Sekreterare : Ingrid Floderus, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2021-05-31
Sekreterare : Sara Fröding Linebäck, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-09-28 t.o.m. 2021-06-06
Sekreterare : Karin Hagaeus, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2021-05-31
Sekreterare : Magdalena Petersson, utredningssekreterare, fr.o.m. 2019-11-30 t.o.m. 2020-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 16 st. ♀ 10 ♂ 6 )

Sören Öman ( Särskild utredare )
Ingela Alverfors  [] ( Sakkunnig )
Nils Fjelkegård  [] ( Sakkunnig )
Jimmy Järvenpää  [] ( Sakkunnig )
Henrik Moberg  [] ( Sakkunnig )
Jenny Wada  [] ( Sakkunnig )
Suzanne Isberg  [] ( Expert )
Maria Jacobsson  [] ( Expert )
Manólis Nymark  [] ( Expert )
Pål Resare  [] ( Expert )
Cecilia Östergren  [] ( Expert )
Ingrid Floderus  [] ( Sekreterare )
Sara Fröding Linebäck  [] ( Sekreterare )
Karin Hagaeus  [] ( Sekreterare )
Magdalena Petersson  [] ( Sekreterare )
Hanna Lobosco  [] ( Sakkunnig )
Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 2021:39

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2021:39?

Vilka medverkade till SOU 2021:39?

Sören Öman, Ingela Alverfors, Nils Fjelkegård, Jimmy Järvenpää, Henrik Moberg, Jenny Wada, Suzanne Isberg, Maria Jacobsson, Manólis Nymark, Pål Resare, Cecilia Östergren, Ingrid Floderus, Sara Fröding Linebäck, Karin Hagaeus, Magdalena Petersson och Hanna Lobosco var med när betänkandet SOU 2021:39 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2021:39?

Betänkandet SOU 2021:39 är på 356 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman